Szexuális irányultsággal kapcsolatos beadványok

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Alkotmánybíróság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi alkotmánybírósági határozatokhoz kapcsolódó indítványokat, szükség szerint anonimizált formában:

882/E/2002. AB határozat
68/E/2004. AB határozat
32/2010. (III. 25.) AB határozat
154/2008. (XII. 17.) AB határozat
37/2002. (IX. 4.) AB határozat
20/1999. (VI. 25.) AB határozat
21/1996. (V. 17.) AB határozat
14/1995. (III. 13.) AB határozat

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 22.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja, Alkotmánybíróság

22 Attachments

Iktatószám:XXI-1/01175-1/2014

Dombos Tamás úr részére

Tisztelt Uram,

Az Alkotmánybírósághoz e-mailben 2014. június 22-én megküldött közérdekű
adatok kiadása iránti kérelmére válaszolva az Infotv. 29. §-ában foglalt
határidőn belül mellékelten megküldöm a megjelölt alkotmánybírósági
határozatokhoz kapcsolódó indítványokat. Tájékoztatom, hogy az 1993. évben
és azt megelőzően érkezett indítványokat az Alkotmánybíróság a
köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló
1995. évi LXVI. törvény alapján a levéltárnak átadta, ezért azokat nem áll
módomban megküldeni.

Alkotmánybírósági Határozat száma
Indítványok (jelen e-mail
mellékletei)
882/E/2002. AB határozat
882_E_2002_1_anonim.pdf
68/E/2004. AB határozat
68_E_2004_1_anonim.pdf
32/2010. (III. 25.) AB határozat
533_B_2009_1_anonim.pdf,
551_B_2009_1.pdf,
566_B_2009_1_anonim.pdf,
751_B_2009_1_anonim.pdf,
819_B_2009_1_anonim.pdf,
946_B_2009_1.pdf, 960_B_2009_1.pdf,
1062_B_2009_1.anonim.pdf,
1028_B_2009_1_anonim.pdf,
1028_B_2009_kieg_anonim
154/2008. (XII. 17.) AB határozat
21_B_2008_1_anonim.pdf,
21_B_2008_kieg_anonim.pdf,
153_B_2008_1.pdf,
244_B_2008_1_anonim.pdf,
246_B_2008_1_anonim.pdf,
500_B_2008_1.pdf,
553_B_2008_1_anonim.pdf
37/2002. (IX. 4.) AB határozat
Az alkotmánybírósági ügy
(1040/B/1993) aktája a LEVÉLTÁRNAK
ÁTADVA
20/1999. (VI. 25.) AB határozat
498_B_1994_1_anonim.pdf,
509_B_1996_1_anonim.pdf
21/1996. (V. 17.) AB határozat
376_G_1995_1.pdf
14/1995. (III. 13.) AB határozat
Az alkotmánybírósági ügy
(12/B/1993) aktája a LEVÉLTÁRNAK
ÁTADVA

Kérem, szíveskedjen visszajelezni, ha ezt az e-mailt a táblázatban
megjelölt mellékletekkel együtt megkapta.

Üdvözlettel,

Bitskey Botond Dr.
főtitkár

(Embedded image moved to file: pic19857.jpg)

1015 Budapest, Donáti u. 35-45.
 1535 Budapest, Pf. 773
.........................................
Tel: +36 1 488 3220
Fax: +36 1 488 3229

(See attached file: 376_G_1995_1.pdf)(See attached file:
509_B_1996_1_anonim.pdf)(See attached
file: 498_B_1994_1_anonim.pdf)(See
attached file:
553_B_2008_1_anonim.pdf)(See attached
file: 500_B_2008_1.pdf)(See attached
file: 246_B_2008_1_anonim.pdf)(See
attached file:
244_B_2008_1_anonim.pdf)(See attached
file: 153_B_2008_1.pdf)(See attached
file: 21_B_2008_kieg_anonim.pdf)(See
attached file: 21_B_2008_1_anonim.pdf)
(See attached file:
1062_B_2009_1_anonim.pdf)(See attached
file: 1028_B_2009_kieg_anonim.pdf)(See
attached file:
1028_B_2009_1_anonim.pdf)(See attached
file: 960_B_2009_1.pdf)(See attached
file: 946_B_2009_1.pdf)(See attached
file: 819_B_2009_1_anonim.pdf)(See
attached file:
751_B_2009_1_anonim.pdf)(See attached
file: 566_B_2009_1_anonim.pdf)
(See attached file: 551_B_2009_1.pdf)
(See attached file:
533_B_2009_1_anonim.pdf)(See attached
file: 68_E_2004_1_anonim.pdf)(See
attached file:
882_E_2002_1_anonim.pdf)

Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja, Alkotmánybíróság

1 Attachment

Iktatószám:XXI-1/01175-2/2014

Dombos Tamás úr részére

Tisztelt Uram,

Az Alkotmánybírósághoz 2014. június 22-én megküldött közérdekű adatok
kiadása iránti kérelmére válaszolva június 24-én a kmt
+[email address] email címre megküldtem 22 db indítványt
szkennelt formában.
Kérem, szíveskedjen visszajelezni, ha az emailt és a mellékleteket
megkapta.

Üdvözlettel,

Bitskey Botond Dr.
főtitkár

(Embedded image moved to file: pic26791.jpg)

1015 Budapest, Donáti u. 35-45.
 1535 Budapest, Pf. 773
.........................................
Tel: +36 1 488 3220
Fax: +36 1 488 3229

Tisztelt Főtitkár Úr!

A 2014. június 22-én küldött közérdekű adatok kiadása iránti kérelmemre érkezett 2014. június 24-i levelüket köszönettel megkaptam.

A hiányzó beadványok kapcsán a levélben javasoltak szerint felvettem a kapcsolatot a Magyar Nemzeti Levéltárral, akik arról tájékoztattak, hogy az iratok megismerésére közérdekű adat igénylés keretében akkor van lehetőség, ha adatgazdaként ahhoz az Alkotmánybíróság hozzájárul. Tekintettel arra, hogy korábbi levelük alapján az ügyben az Alkotmánybíróság eddig maximális segítőkészséget mutatott, bízom benne, hogy nincs akadálya egy ilyen engedély kiadásának.

Kérem ezért, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár felé hivatalos levélben jelezni szíveskedjenek, hogy a kért adatok kiadására engedélyt adnak. Örömmel venném, ha a hivatalos levél másolati példányát részemre elektronikus formában eljuttatnák.

Alábbiakban idézek a Magyar Nemzeti Levéltár vonatkozó leveléből: "Hivatkozással alábbi megkeresésére tájékoztatom, hogy közérdekű adatigénylésének abban az esetben tudunk eleget tenni, amennyiben a megnevezett iratok kiadásához az Alkotmánybíróság hozzájárul. Az Infotv. 3. § 5. pontjában lévő fogalommeghatározás alapján ugyanis minden szerv a saját tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok felett rendelkezhet. Az Alkotmánybíróság (illetve más szervek) iratait levéltárunk rendeltetésszerűen őrzi, de maguk az iratok nem a mi intézményünk működésével kapcsolatban jöttek létre. Ezért javaslom, hogy forduljon az Alkotmánybírósághoz, hogy az Önnek, vagy közvetlenül levéltárunknak juttassa el engedélyét hivatalos formában."

A teljes levél elérhető:
http://kimittud.atlatszo.hu/request/1993...

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja, Alkotmánybíróság

2 Attachments

Iktatószám:XXI-1/01175-5/2014

Dombos Tamás úr részére

Tisztelt Uram,

Az 1040/B/1993. számú és 12/B/1993. számú alkotmánybírósági ügyekben
előterjesztett indítványok megismerése iránti kérelmével összefüggésben
tájékoztatom, hogy a mellékelt hozzájáruló nyilatkozatot postai úton
megküldtem Csízi István, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
főosztályvezetője részére.

Üdvözlettel,

Bitskey Botond Dr.
főtitkár

(Embedded image moved to file: pic14387.jpg)

1015 Budapest, Donáti u. 35-45.
 1535 Budapest, Pf. 773
.........................................
Tel: +36 1 488 3220
Fax: +36 1 488 3229

(See attached file: XXI_1175_4_2014.doc)

Tisztelt Főtitkár Úr!

Köszönettel megkaptuk az engedélyt, bízunk benne, hogy a kért iratokat mihamarabb megkapjuk a Levéltártól. Az adatkérés további sorsáról is tájékoztatjuk az Alkotmánybíróságot.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

Tisztelt Főtitkár Úr!

A kért iratokat megkaptuk a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárától. Köszönjük az Alkotmánybíróság példaértékű együttműködési hajlandóságát.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság