Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus úton megküldeni részemre, hogy 2019. novembere óta hány darab fakivágási engedélyt adtak ki és pontosan hova közterületi és magánterületi bontásban, továbbá kérem, hogy részemre elektronikus másolatban megküldeni szíveskedjenek a kiadott engedélyeket is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 9.

Üdvözlettel:

Frauhammer Judit

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

2024.01.09-én megküldött, közérdekű adat megismerésére irányuló megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az adatigénylés teljesítésre nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

A határidő hosszabbítás indoka, hogy az Ön által benyújtott adatigénylés teljesítése Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat/Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár.

Tisztelettel,

Budapest Főváros III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Adatkezelési tájékoztatónk itt érhető el: https://obuda.hu/adatkezelesi-tajekoztat...

idézett részek megjelenítése

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

10 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28.§ (1) bekezdése alapján 2024. január 9-én
benyújtott közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldjük a kért adatok
második részletét, mivel a  csatolmányok nagy terjedelme miatt csak több
részletben tudjuk azokat megküldeni.

 

 

Tisztelettel,

Budapest Főváros III. Kerület,

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

 

 

 

idézett részek megjelenítése

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

10 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28.§ (1) bekezdése alapján 2024. január 9-én
benyújtott közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldjük a kért adatok
harmadik részletét, mivel a  csatolmányok nagy terjedelme miatt csak több
részletben tudjuk azokat megküldeni.

 

 

Tisztelettel,

Budapest Főváros III. Kerület,

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

 

 

 

idézett részek megjelenítése

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

10 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28.§ (1) bekezdése alapján 2024. január 9-én
benyújtott közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldjük a kért adatok
negyedik részletét, mivel a  csatolmányok nagy terjedelme miatt csak több
részletben tudjuk azokat megküldeni.

 

 

Tisztelettel,

Budapest Főváros III. Kerület,

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

 

 

 

idézett részek megjelenítése

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

10 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28.§ (1) bekezdése alapján 2024. január 9-én
benyújtott közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldjük a kért adatok
ötödik részletét, mivel a  csatolmányok nagy terjedelme miatt csak több
részletben tudjuk azokat megküldeni.

 

 

Tisztelettel,

Budapest Főváros III. Kerület,

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

 

 

idézett részek megjelenítése

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

6 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28.§ (1) bekezdése alapján 2024. január 9-én
benyújtott közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldjük a kért adatok
hatodik – egyben utolsó -  részletét, mivel a  csatolmányok nagy
terjedelme miatt csak több részletben tudjuk azokat megküldeni.

 

 

Tisztelettel,

Budapest Főváros III. Kerület,

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

 

 

idézett részek megjelenítése

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

5 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28.§ (1) bekezdése alapján 2024. január 9-én
benyújtott közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldjük a Budapest
Főváros III. Kerület, Óbuda - Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal által
2019. novembere óta kiadott fakivágási engedélyeket. A csatolmányok nagy
terjedelme miatt csak több részletben tudjuk megküldeni a kért adatokat.

 

 

Tisztelettel,

Budapest Főváros III. Kerület,

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

 

 

idézett részek megjelenítése

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

6 Melléklet

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28.§ (1) bekezdése alapján 2024. január 9-én
benyújtott közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldjük a kért adatok
hetedik részletét, mivel a  csatolmányok nagy terjedelme miatt csak több
részletben tudjuk azokat megküldeni.

 

 

Tisztelettel,

Budapest Főváros III. Kerület,

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

 

 

 

idézett részek megjelenítése