Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanok értékesítése (2021-2022)

Mérten János made this Közérdekűadat request to Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre VALAMENNYI, 2021. június 16-tól (adatigénylésem teljesítéséig terjedően) értékesített és értékesíteni kívánt , illetve licit vagy nyilvános versenytárgyalásra meghirdetett, Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlan vonatkozásában a megkötésre került adásvételi szerződéseket, előszerződéseket, továbbá valamennyi, az ingatlanok értékesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumot: többek között az értékbecslések megrendeléséről szóló dokumentumokat, a becslő(k) számára biztosított dokumentumokat, az ingatlanokról készült értékbecslői szakvéleményeket, az értékbecslések elkészítésével kapcsolatban keletkezett számlákat és azok kiegyenlítéséről szóló bizonylatokat, a licittárgyalások jegyzőkönyveit, a nyilvános pályázatok borítékbontásán résztvevő személyek névsorát, az ingatlanok vételárával kapcsolatban az előleg, foglaló, vételárrészek megfizetését igazoló dokumentumokat, bizonylatokat, ideértve a nem nyert pályázók pályázati biztosítékának visszautalásáról szóló bizonylatokat is, az értékesítéshez elengedhetetlen képviselő testületi határozat/polgármesteri döntés meghozatalához készített előterjesztéseket és magukat a felhatalmazást nyújtó határozatokat, engedélyeket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. május 10.

Üdvözlettel:

Mérten János

Buza Orsolya,

1 Attachment

Tisztelt Mérten János Úr!
A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal képviseletében eljárva mellékelten
küldöm válasziratunkat.
Tisztelettel: dr. Buza Orsolya

Buza Orsolya,

11 Attachments

Tisztelt Mérten János Úr!
Mellékelten megküldöm a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal megbízásából
a kért közérdekű adatok első részét.
Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

Buza Orsolya,

15 Attachments

Tisztelt Mérten János Úr!
A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal megbízásából eljárva mellékelten
megküldöm a kért közérdekű adatok második részét.
Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

Buza Orsolya,

16 Attachments

Tisztelt Mérten János Úr!
A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal megbízásából eljárva mellékelten
megküldöm a kért közérdekű adatok harmadik részét.
Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

Buza Orsolya,

22 Attachments

Tisztelt Mérten János Úr!
A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal megbízásából eljárva mellékelten
megküldöm a kért közérdekű adatok negyedik részét.
Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

Buza Orsolya,

13 Attachments

Tisztelt Mérten János Úr!
A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal megbízásából eljárva, mellékelten
megküldöm a kért közérdekű adatok ötödik részét.
Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

Buza Orsolya,

18 Attachments

Tisztelt Mérten János Úr!
A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal megbízásából eljárva mellékelten
küldöm a kért közérdekű adatok hatodik részét.
Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

Buza Orsolya,

8 Attachments

Tisztelt Mérten János Úr!
Mellékelten megküldöm a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
képviseletében a kért közérdekű adatok hetedik részét.
Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

15 Attachments

Tisztelt Mérten János Úr!
A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal megbízásából eljárva mellékelten
küldöm a kért közérdekű adatok további részét.
Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: Dr. Buza Orsolya