Elektronikus Árverési Felülettel kapcsolatos szerződések

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az Elektronikus Árverési Felület működtetésével összefüggésben kötött valamennyi szerződést minden mellékletükkel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 12.

Üdvözlettel:

Vágó Gábor

NAV Központ, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Cím!

 

Tájékoztatjuk, hogy a beadványát a NAV fogadta.

NAV KH Elnök, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

3 Attachments

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt NAV KH Elnök!

Köszönöm válaszukat! Kérem az eredi adatigénylésemmel összhangban nem csupán a most aktuális, hanem az adatigénylés napjáig megkötött valamennyi, esetlegesen ma már nem hatályos szerződéseket is szíveskedjenek elküldeni minden mellékletekkel együtt!

Köszönöm együttműködésüket.

Üdvözlettel:

Vágó Gábor

dr. Vida Ildikó, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

16 Attachments

Vágó Gábor úr

részére

 

Tisztelt Vágó Gábor Úr!

 

Hivatkozással a 2015. április 14-én érkezett közérdekű adatigénylésére, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 26. § (1) bekezdése, illetve 29. § (1) bekezdése alapján
mellékelten megküldjük az Elektronikus Árverési Felület működtetésével
összefüggésben kötött szerződéseket.

 

Kérem tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Vida Ildikó s.k.

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
cid:[email protected]

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Elnök

 

1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

Tel.:428-5155

Fax: 428-5504

E-mail: [2][email address]

 

Az elküldött és/vagy csatolt információ kizárólag a feladó szándéka
szerinti címzett(ek)re tartozik, és tartalmazhat nyilvánosságában
korlátozott adatot. A tartalom megtekintése, továbbküldése, terjesztése
vagy bármilyen más direkt vagy indirekt felhasználása - a kívánt címzett
általi felhasználás kivételével - tilos. Ha Ön hiba vagy tévedés folytán
kapta meg az információt, illetve nyilvánvalóan nem tartozik a szándékolt
címzettek közé, kérem „válasz” üzenetben tájékoztassa a feladót, majd
semmisítse meg az információt.

The information sent and/or attached is addressed exclusively to the
intended recipient(s) and may contain confidential data. Reading,
forwarding or distributing the contents of this mail or making any direct
or indirect use of it by anyone other than the intended addressee are
prohibited. If you received this information by mistake or if you are
obviously not an intended recipient you are requested to notify the sender
in a reply and delete the mail

 

 

 

idézett részek megjelenítése