Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Frauhammer Judit, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Közterületi fakivágásokhoz kiadott tulajdonosi hozzájárulások 2019. október 13. és 2024. április 25. között

Várjuk, hogy Frauhammer Judit elolvassa a legutóbbi válaszokat és frissítse az állapotot.

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(2019. október 13. és 2024. április 25. között a III. kerület közterületein történő fakivágásokhoz kiadott tulajdonosi hozzájárulásokat)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 25.

Üdvözlettel:

Frauhammer Judit

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

2024. április 25-én megküldött közérdekű adat megismerésére irányuló megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az adatigénylés teljesítésre nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Tisztelettel:

Budapest Főváros III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Adatkezelési tájékoztatónk itt érhető el: https://obuda.hu/adatkezelesi-tajekoztat...

idézett részek megjelenítése

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

11 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28.§ (1) bekezdése alapján 2024. április 25-én benyújtott közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldjük a közterületen történt fakivágásokhoz kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulásokat. A csatolmányok nagy terjedelme miatt két részletben tudjunk megküldeni a kért adatokat.

Tisztelettel:
Budapest Főváros III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

idézett részek megjelenítése

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

12 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28.§ (1) bekezdése alapján 2024. április 25-én benyújtott közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldjük a közterületen történt fakivágásokhoz kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulások második részletét, mert a csatolmányok nagy terjedelme miatt két részletben tudjuk megküldeni a kért adatokat.

Tisztelettel:
Budapest Főváros III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Frauhammer Judit, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.