Tisztelt Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Soltvadkert Takarékszövetkezet ügyében az elmúlt másfél évben hozott összes határozat eddig nem nyilvánosságra hozott részeit is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. június 9.

Üdvözlettel:

Ertsey Katalin
országgyűlési képviselő
Lehet Más a Politika

Szász Károly úrnak
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke

Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

A KiMitTud közadatigénylő portálon 2019. június 9-én a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének ügyfélkapcsolati emailcímére közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényt küldtem. Erre válaszul Ön egyrészt a megkeresésem késedelmes beérkezésével összefüggő technikai részletekről kimerítően tájékoztatott, amit ezúton is köszönök és továbbítottam az Átlátszó portálnak. Másrészt viszont arra hívott fel, hogy, tekintve, hogy adatigénylésem nem volt elektronikus aláírással ellátva, adatigénylésemet papíralapon, aláírva is ismételjem meg.

Én azonban e kérésnek az Önnel való együttműködés őszinte szándéka ellenére sem kívánok eleget tenni, mivel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) tárgybeli szabályai alapján adatigényem mindenben megfelel a törvényi feltételeknek: a 28. § (1) bekezdésének – számomra meglehetősen egyértelműnek tűnő – szabálya szerint „[a] közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be”.
A törvényi rendelkezés nem kívánja meg az adatigénylő azonosíthatóságát, hiszen a jogosultság címzettje "bárki". Mi több, a 28. § (2) bekezdése alapján "az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges", márpedig az elektronikus aláírás a teljesítéshez nem elengedhetetlen. A 21. század második évtizedében közérdekű adatok megszerzése érdekében országgyűlési képviselőként ugyanúgy nem kívánok postai úton levelezni, mint „egyszerű” adatigénylőként, ezért ismételten kérem, hogy az adatigényt az eredetileg benyújtott igény szerinti formában, az Infotv. 30. § (2) bekezdésben foglaltakkal összhangban – teljesítse. Az Infotv. 28. § (2) bekezdése

Segítő együttműködését megköszönve,

Üdvözlettel:

Ertsey Katalin
országgyűlési képviselő
Lehet Más a Politika

ugyfelszolgalat, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

28 Melléklet

 

 

Kérjük, gondoljon a természetre, mielőtt fából készült papírra nyomtatná
ezt az e-mail-t!

A jelen e-mailben foglalt információ személyre szóló és bizalmas, melyet
kizárólag a címzett használhat fel. További információért kérjük látogassa
meg honlapunk [1]Adatvédelem menüpontját! This e-mail is intended only for
the person(s) or entity(ies) to which it is addressed and may contain
information that is privileged, confidential or otherwise protected from
disclosure. For further information please click on the following link:
[2]Data protection.

References

Visible links
1. http://www.pszaf.hu/also_menu/adatvedele...
2. http://www.pszaf.hu/en/bottom_menu/data_...

ugyfelszolgalat, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

28 Melléklet

 

 

 

 

 

Kérjük, gondoljon a természetre, mielőtt fából készült papírra nyomtatná
ezt az e-mail-t!

A jelen e-mailben foglalt információ személyre szóló és bizalmas, melyet
kizárólag a címzett használhat fel. További információért kérjük látogassa
meg honlapunk [1]Adatvédelem menüpontját! This e-mail is intended only for
the person(s) or entity(ies) to which it is addressed and may contain
information that is privileged, confidential or otherwise protected from
disclosure. For further information please click on the following link:
[2]Data protection.

References

Visible links
1. http://www.pszaf.hu/also_menu/adatvedele...
2. http://www.pszaf.hu/en/bottom_menu/data_...