Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal dokumentumok

Dombos Tamás made this Közérdekűadat request to Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:
1) a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal eddigi üléseinek dátumát, napirendjét, az ülésről készült jegyzőkönyveket, emlékeztetőket;
2) a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót;
3) a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal által elfogadott ajánlásokat, állásfoglalásokat;
4) a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődését veszélyeztető tartalmakat tartalmazó, honlapon szereplő nyilvántartás internetes elérhetőségét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. november 10.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

INFO, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

32 Attachments

Ügyintéző: Keszthelyi Csilla
Azonosító: 08806-2022-11-25-TÜ
Tisztelt Dombos Tamás!
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (továbbiakban Hatóság) 2022.
november 10-én érkezett megkeresésére az alábbi tájékoztatást adjuk.
 
1. A Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal eddigi üléseinek dátumait
tartalmazó kimutatást, valamint az ülésekről készült jegyzőkönyveket a
csatolt fájlokban találja.
 
2. A Kerekasztal 2021. évi tevékenységéről készült beszámoló
elektronikusan elérhető a következő linken:
[1]https://nmhh.hu/dokumentum/233334/beszam...
 
3. A Kerekasztal 2014-ben fogadott el és adott ki ajánlást, melynek tárgya
„A Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal ajánlása a kiskorúakra káros
internetes tartalmak és szolgáltatások esetén alkalmazandó figyelemfelhívó
jelzésekre és szűrőszoftverekre vonatkozóan”. A 2014-es ajánlás
felülvizsgálatára 2018-ban került sor, a felülvizsgált ajánlás az alábbi
linken elérhető:
[2]https://nmhh.hu/dokumentum/162986/szuros...
 
4. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény 2021. július 8-án hatályba lépett módosítása óta bejelentés
a Kerekasztalhoz nem érkezett, így a Kerekasztal vizsgálatot egyedi ügyben
nem folytatott, ezért nyilvántartásba vételre sem került sor.
 
Reméljük tájékoztatásunkkal segítségére lehettünk.
Tisztelettel:
Demeter József
osztályvezető
Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Osztály
1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Tel: +36 1 468-0673
E-mail:  [3][NMHH request email]
Web:  [4]www.nmhh.hu
Kiemelt célunk a Hatósághoz fordulók hiteles és pontos tájékoztatása.
Felhívjuk ugyanakkor szíves figyelmét, hogy hatósági eljárás kereteit
nélkülöző tájékoztatásunk – az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB
határozatának indokolása értelmében – sem normatív, sem jogi kötőerővel
nem bír, erre bíróság vagy más hatóság előtt megalapozottan hivatkozni nem
lehet. A hatályos jogi szabályozásra tekintettel e-mailen hatósági
eljárást kezdeményezni nem lehet, ezen az úton kizárólag tájékoztatást
adhatunk.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Dombos Tamás
Elküldve: 2022.11.10. 12:52
Címzett: TUA
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal
dokumentumok
 
Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő
adatigénylést terjesztem elő. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban
megküldeni részemre: 1) a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal eddigi
üléseinek dátumát, napirendjét, az ülésről készült jegyzőkönyveket,
emlékeztetőket; 2) a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal 2021. évi
tevékenységéről szóló beszámolót; 3) a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal
által elfogadott ajánlásokat, állásfoglalásokat; 4) a kiskorúak fizikai,
szellemi vagy erkölcsi fejlődését veszélyeztető tartalmakat tartalmazó,
honlapon szereplő nyilvántartás internetes elérhetőségét. Az Infotv. 30. §
(2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt
adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére
megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon
töltse fel. Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra. Felhívom
szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen
adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,
mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő
adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti,
továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem. Segítő
együttműködését előre is köszönöm. Kelt: 2022. november 10. Üdvözlettel:
Dombos Tamás Háttér Társaság
------------------------------------------------------------------- Ezt az
e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #21302 email] Is [NMHH request email] the wrong address
for Közérdekűadat requests to Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság? If so,
please contact us using this form:
http://kimittud.hu/change_request/new?bo... Jognyilatkozat: Ezt az
üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az interneten. Az adatvédelemre
és szerzői jogokra vonatkozó politikánk: http://kimittud.hu/help/officers
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://nmhh.hu/dokumentum/233334/beszam...
2. https://nmhh.hu/dokumentum/162986/szuros...
3. mailto:[NMHH request email]
4. http://www.nmhh.hu/