Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Hatóságok, hivatalok, felügyelőségek és Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, más néven NMHH

A hatóság feladata, hogy biztosítsa a média, az elektronikus hírközlési, postai és informatikai szolgáltatások piacainak törvényes és zavartalan működését. Hangsúlyt fektet a felhasználó ügyfelek érdekeinek fokozott védelmére. Feladata a tisztességes, hatékony verseny kialakítása és fenntartása, valamint a szolgáltatók jogkövető magatartásának felügyelete. A hatóság részt vesz a médiaszabályozáshoz, elektronikus hírközléshez, postához és informatikához kapcsolódó nemzetközi szervezetek munkájában, kapcsolatokat épít és tart fenn az európai és Európán kívüli szabályozó szervezetekkel.

71 igénylés
Ügyintéző: dr. Keszthelyi Csilla Azonosító: 09290-2023-11-28-TÜ Tisztelt Adatigénylő!   A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (a továbbiakban:...
Ügyintéző: dr. Keszthelyi Csilla Azonosító: 00049-2024-01-03-TÜ Tisztelt Gerlei Gábor! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (a továbbiakban: NM...
Ügyintéző: dr. Keszthelyi Csilla Azonosító: 07060-2023-09-05-TÜ Tisztelt Adatkérő! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (továbbiakban Hatóság)...
Ügyintéző: Keszthelyi Csilla Azonosító: 00996-2023-02-02-TÜ Tisztelt dr. Nagy János! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (továbbiakban Hatóság...
Ügyintéző: Keszthelyi Csilla Azonosító: 00997-2023-02-02-TÜ Tisztelt dr. Nagy János! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (továbbiakban Hatóság...
                                                                                     Iktatószám: 29354/2022.                                        ...
Újságírói megkeresésesekkel kapcsolatos statisztika
Internal review request sent to Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság by Szalay Dániel on .

Belső felülvizsgálatra vár

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews. I am writing to requ...
Ügyintéző: Keszthelyi Csilla Azonosító: 08806-2022-11-25-TÜ Tisztelt Dombos Tamás! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (továbbiakban Hatóság)...
Tisztelt Adatkérő!   2018. november 4-én küldött közérdekű adatkérésére vonatkozóan tájékoztatom, hogy az NMHH üzemeltetésében álló elektronikus...
Ügyintéző: Hauer Henriett Azonosító: [levél tárgyában szereplő szám] Tisztelt Mészégető Pál! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (a továbbia...
Tisztelt Adatkérő!   Mielőtt 2018. november 9-én kelt közérdekű adatigénylésére érdemben válaszolnék, szükségesnek tartom megjegyezni, hogy az Ön...
Ügyintéző: Keszthelyi Csilla Azonosító: 07255-2022-09-27-TÜ Tisztelt dr. Oláh Péter Balázs! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz 2022. szeptemb...
Tisztelt Cím! Mellékletben küldöm a fenti számú kérelem elutasítása tárgyú végzést.   Üdvözlettel: [1]48485D92 Szegedi Hatósági Iroda 6721...
Ügyintéző: Keszthelyi Csilla Azonosító: 05309-2022-07-14-TÜ Tisztelt Dombos Tamás! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (továbbiakban Hatóság v...
Ügyintéző: dr. Bogáti Norbert Azonosító: 02822-2022-04-05-TÜ Tisztelt Cím! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) a Mu...
Ügyintéző: dr. Bogáti Norbert Azonosító: 06995-2020-11-18-TÜ Tisztelt Kiss Attila! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (a továbbiakban: Hatósá...
Tisztelt Adatigénylő! Megkeresésük az iratbetekintés költségével és módjával összefüggő kérdéseket tartalmaz. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (...
Kéretlen reklám 3.
Response by Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság to Borsi Miklós on .

El lett utasítva

Tisztelt Adatigénylő! 2020. május 15. napján elektronikus levélcímről érkezett megkeresésében az abban foglalt eljárás kezdeményezőjeként, panaszbeje...
Kéretlen reklám 2.
Response by Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság to Borsi Miklós on .

El lett utasítva

Tisztelt Adatigénylő! 2020. május 15. napján elektronikus levélcímről érkezett megkeresésében az abban foglalt eljárás kezdeményezőjeként, panaszbeje...
Kéretlen reklám 1.
Response by Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság to Borsi Miklós on .

El lett utasítva

Tisztelt Adatigénylő! 2020. május 15. napján elektronikus levélcímről érkezett megkeresésében az abban foglalt eljárás kezdeményezőjeként, panaszbeje...
Misztikus India
Response by Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság to Borsi Miklós on .

El lett utasítva

Tisztelt Adatigénylő! 2020. május 11. napján elektronikus levélcímről érkezett megkeresésében az abban foglalt eljárások kezdeményezőjeként, panaszbe...
Lefedettség
Response by Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság to toma on .

Az információ hiányára hivatkozva le lett zárva

Tisztelt Adatigénylő!   2019. október 20-án hatóságunkhoz érkezett adatigénylésével kapcsolatban  tájékoztatom, hogy hatóságunk kizárólag az orszá...
Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a to...
Tisztelt Boros Dániel!   A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH) 2019. március 31-én, az információs önrendelkezési jogról és az informác...
NMHH - Internetes sajtótermékek nyilvántartása
Follow up sent to Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság by Boros Dániel on .

Részben teljesítette

Tisztelt Illetékes! Köszönöm a tájékoztatást, illetve a további adatbetekintéssel kapcsolatos tájékoztatásukat. A csatolt anyagban nem találtam me...

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?