Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Hajnal Miklós, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A nyilvános telefonállomások egyetemes szolgáltatásként való működtetésére vonatkozó hatályos hatósági határozatok

We're waiting for Hajnal Miklós to read a recent response and update the status.

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Hajnal Miklós országgyűlési képviselő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján, a 26. § (1) és (3) bekezdésekkel összhangban adatigényléssel fordulok Önökhöz.

Kérem részemre megküldeni az NMHH elnöke által meghozott azon hatályos hatósági határozatokat, amelyekben a nyilvános telefonállomások működtetése mint egyetemes szolgáltatás tekintetében az egyetemes szolgáltató kijelölésére és a szolgáltatási kötelezettség tartalmának meghatározására sor került.

Kérem, hogy az Infotv. 29. § (1) bekezdéseinek megfelelően jelen közérdekű adatokra vonatkozó megkeresésemnek 15 napon belül tegyen eleget, valamennyi kérdésre kiterjedően. 

A jelen adatigényléssel összefüggésben – álláspontom szerint – várhatóan nem merül fel érdemben kiadás, azonban az esetlegesen felmerülő indokolt költségek megtérítését természetesen vállalom, a költségek mértékére vonatkozó előzetes tájékoztatást követően, az Info. tv. 29. § (3) bekezdésének megfelelően. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatáshoz a dokumentumlistát mellékelni szíveskedjen, továbbá dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot is.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre, az alábbi e-mail címre megküldeni. Kérem továbbá, hogy amennyiben az általam kért információk elektronikusan elérhetőek, úgy az adatszolgáltatást az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével szíveskedjen teljesíteni.

Jelen közérdekű adatigénylésemre válaszát az alábbi elérhetőségeimre küldheti meg:
E-mail cím: [email address]

Együttműködését és mihamarabbi válaszát előre is köszönöm!

Budapest, 2023. augusztus 21.

Tisztelettel:
Hajnal Miklós
országgyűlési képviselő

INFO, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1 Melléklet

Ügyintéző: dr. Keszthelyi Csilla
Azonosító: 07060-2023-09-05-TÜ
Tisztelt Adatkérő!
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (továbbiakban Hatóság) 2023.
augusztus 21-én érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást nyújtjuk.
 
A megkeresése szerinti tárgykörben a Hatóság az alábbi kettő, jelenleg is
hatályos elsőfokú határozatot hozta:
1. Ügyiratszám: SK/8408-2/2018. Tárgy: egyetemes elektronikus hírközlési
szolgáltató kijelölése nyilvános telefonállomás működtetése egyetemes
elektronikus hírközlési szolgáltatáselem nyújtásának vonatkozásában.
2. Ügyiratszám: SK/14227-5/2020. Tárgy: egyetemes elektronikus hírközlési
szolgáltató kijelölésére irányuló eljárás megindítása a 32-es és a 88-as
körzetszámú földrajzi számozási területek tekintetében nyilvános
telefonállomás működtetése szolgáltatáselem nyújtása vonatkozásában.
 
A Hatóság a fenti ügyekben az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvény (Eht.) 23. § alapján az Eht.-ban foglalt eltérésekkel és
kiegészítésekkel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (Ákr.) szerinti eljárásban járt el.
 
A Hatóság eljárásaiban keletkezett iratok megismerésére vonatkozóan az
Eht. speciális rendelkezéseket tartalmaz, ezen iratok az Eht. 33. § és az
Ákr. 33-34. § rendelkezései szerint, iratbetekintés keretében ismerhetők
meg, a Hatóság ezen eljárásban állítja elő a betekintésre alkalmas
iratpéldányt.
Az Ákr. szabályai szerint az iratbetekintés kérelemre, személyesen vagy az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton
történhet - a biztonságos kézbesítés érdekében - a 18. § (1)-(2)
bekezdések alapján.
Amennyiben elektronikus úton kíván élni az iratbetekintés lehetőségével, a
kérelmében szükséges megadni az Ákr. szerinti azonosító adatokat, valamint
az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőséget
(ügyfélkapus/cégkapus azonosítót).
Amennyiben személyesen kíván betekinteni az iratokba, kérjük, hogy a 06 1
457 7143 telefonszámon keresse Hatóságunkat az időpont egyeztetése
érdekében.
Tisztelettel:
Demeter József
osztályvezető
Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Osztály
1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Tel: +36 1 468-0673
E-mail:  [1][NMHH request email]
Web:  [2]nmhh.hu
Kiemelt célunk a Hatósághoz fordulók hiteles és pontos tájékoztatása.
Felhívjuk ugyanakkor szíves figyelmét, hogy hatósági eljárás kereteit
nélkülöző tájékoztatásunk – az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB
határozatának indokolása értelmében – sem normatív, sem jogi kötőerővel
nem bír, erre bíróság vagy más hatóság előtt megalapozottan hivatkozni nem
lehet. A hatályos jogi szabályozásra tekintettel e-mailen hatósági
eljárást kezdeményezni nem lehet, ezen az úton kizárólag tájékoztatást
adhatunk.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Hajnal Miklós
Elküldve: 2023.08.21. 15:51
Címzett: TUA
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - A nyilvános telefonállomások egyetemes
szolgáltatásként való működtetésére vonatkozó hatályos hatósági
határozatok
 
Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Hajnal Miklós országgyűlési
képviselő az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján, a 26. § (1) és (3) bekezdésekkel
összhangban adatigényléssel fordulok Önökhöz. Kérem részemre megküldeni az
NMHH elnöke által meghozott azon hatályos hatósági határozatokat,
amelyekben a nyilvános telefonállomások működtetése mint egyetemes
szolgáltatás tekintetében az egyetemes szolgáltató kijelölésére és a
szolgáltatási kötelezettség tartalmának meghatározására sor került. Kérem,
hogy az Infotv. 29. § (1) bekezdéseinek megfelelően jelen közérdekű
adatokra vonatkozó megkeresésemnek 15 napon belül tegyen eleget,
valamennyi kérdésre kiterjedően.  A jelen adatigényléssel összefüggésben –
álláspontom szerint – várhatóan nem merül fel érdemben kiadás, azonban az
esetlegesen felmerülő indokolt költségek megtérítését természetesen
vállalom, a költségek mértékére vonatkozó előzetes tájékoztatást követően,
az Info. tv. 29. § (3) bekezdésének megfelelően. Ebben az esetben kérem,
hogy a tájékoztatáshoz a dokumentumlistát mellékelni szíveskedjen, továbbá
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot is. Kérem, hogy abban az
esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek,
az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni
megtagadásával együtt küldje meg számomra. Az Infotv. 30. § (2) bekezdése
szerint kérem, hogy az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen
részemre, az alábbi e-mail címre megküldeni. Kérem továbbá, hogy
amennyiben az általam kért információk elektronikusan elérhetőek, úgy az
adatszolgáltatást az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével
szíveskedjen teljesíteni. Jelen közérdekű adatigénylésemre válaszát az
alábbi elérhetőségeimre küldheti meg: E-mail cím:
[email address] Együttműködését és mihamarabbi válaszát előre
is köszönöm! Budapest, 2023. augusztus 21. Tisztelettel: Hajnal Miklós
országgyűlési képviselő
------------------------------------------------------------------- Ezt az
e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #23004 email] Is [NMHH request email] the wrong address
for Közérdekűadat requests to Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság? If so,
please contact us using this form:
http://kimittud.hu/change_request/new?bo... Jognyilatkozat: Ezt az
üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az interneten. Az adatvédelemre
és szerzői jogokra vonatkozó politikánk: http://kimittud.hu/help/officers
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[NMHH request email]
2. https://nmhh.hu/

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Hajnal Miklós, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.