Újságírói megkeresésesekkel kapcsolatos statisztika

A(z) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus úton megküldeni részemre, hogy 2022.01.01 és 2022.12.16 közötti időszakban az NMHH Kommunikációs Igazgatósága hány alkalommal kapott írásos kérdést tartalmazó megkereséseket médiumoktól, és ezek hány százalékára adott választ. Kérem az adatszolgáltatásban térjenek ki arra is, hogy átlagosan hány nap a válaszadási idő az NMHH-hoz befutó sajtómegkeresések esetében.

Kérem válaszukban jelöljék meg azt is, hogy összesen hány megkeresés érkezett ezen időszak alatt a Media1-től, és ezek hány százalékára adtak válaszokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. december 16.

Üdvözlettel:

Szalay Dániel

INFO, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1 Melléklet

Ügyintéző: Borbiró Zita
Azonosító: 09559-2022-12-23-TÜ
Tisztelt Szalay Dániel!
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (továbbiakban Hatóság vagy NMHH)
2022. december 16-án érkezett megkeresésére az alábbi választ adjuk.
 
Tájékoztatjuk, hogy a Hatóság közfeladatainak ellátásával kapcsolatban
elsősorban a rendszeresen kibocsátott sajtóközleményeken keresztül
tájékoztatja a sajtó képviselőit. A Hatóság idén összesen 107
sajtóközleményt adott ki az MTI-n és/vagy a saját sajtólistáján keresztül,
melyet a Media1 portálhoz is maradéktalanul eljuttatott.
 
Ezt meghaladóan az NMHH egyedi sajtómegkereséseket is kezel. Az NMHH
azokról az egyedi sajtómegkeresésekről vezet statisztikát, amelyeknek
célja az NMHH közfeladatainak ellátásával kapcsolatos közérdekű
tájékoztatás, az NMHH szakmai álláspontjának megjelenítése, és ahol e
célból a megkereső észszerű határidőt ad a válaszadásra. Ezeknek
a kritériumoknak nem megfelelő megkeresésekről, így különösen azokról,
ahol az adott kérdésben megfogalmazott tárgyban a válaszadáshoz szükséges
észszerű határidőn belül, az NMHH válaszait meg nem várva megszületik a
publikáció, az NMHH nem vezet statisztikát.
 
Az NMHH által vezetett egyedi sajtókapcsolati statisztikában 2022-ben 89
sajtómegkeresés szerepel, amelyeket az NMHH maradéktalanul megválaszolt.
Ezek között szerepel a Media1 portál 7 db megkeresése is. 
 
Egy megkeresést a Hatóság átlagosan 2-3 nap alatt válaszol meg, ez az
időtartam ugyanakkor nagymértékben függ a felelős tájékoztatás
kialakítását megalapozó szakmai háttéranyagok előállításához szükséges
időtől.
 
Tisztelettel:
Demeter József
osztályvezető
Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Osztály
1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Tel: +36 1 468-0673
E-mail:  [1][NMHH request email]
Web:  [2]www.nmhh.hu
Kiemelt célunk a Hatósághoz fordulók hiteles és pontos tájékoztatása.
Felhívjuk ugyanakkor szíves figyelmét, hogy hatósági eljárás kereteit
nélkülöző tájékoztatásunk – az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB
határozatának indokolása értelmében – sem normatív, sem jogi kötőerővel
nem bír, erre bíróság vagy más hatóság előtt megalapozottan hivatkozni nem
lehet. A hatályos jogi szabályozásra tekintettel e-mailen hatósági
eljárást kezdeményezni nem lehet, ezen az úton kizárólag tájékoztatást
adhatunk.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Szalay Dániel
Elküldve: 2022.12.16. 20:52
Címzett: TUA
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Újságírói megkeresésesekkel kapcsolatos
statisztika
 
Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő
adatigénylést terjesztem elő. Kérem, szíveskedjen elektronikus úton
megküldeni részemre, hogy 2022.01.01 és 2022.12.16 közötti időszakban az
NMHH Kommunikációs Igazgatósága hány alkalommal kapott írásos kérdést
tartalmazó megkereséseket médiumoktól, és ezek hány százalékára adott
választ. Kérem az adatszolgáltatásban térjenek ki arra is, hogy átlagosan
hány nap a válaszadási idő az NMHH-hoz befutó sajtómegkeresések esetében.
Kérem válaszukban jelöljék meg azt is, hogy összesen hány megkeresés
érkezett ezen időszak alatt a Media1-től, és ezek hány százalékára adtak
válaszokat. Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt
adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére
megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon
töltse fel. Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra. Felhívom
szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen
adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,
mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő
adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti,
továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem. Segítő
együttműködését előre is köszönöm. Kelt: 2022. december 16. Üdvözlettel:
Szalay Dániel
------------------------------------------------------------------- Ezt az
e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #21511 email] Is [NMHH request email] the wrong address
for Közérdekűadat requests to Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság? If so,
please contact us using this form:
http://kimittud.hu/change_request/new?bo... Jognyilatkozat: Ezt az
üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az interneten. Az adatvédelemre
és szerzői jogokra vonatkozó politikánk: http://kimittud.hu/help/officers
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[NMHH request email]
2. http://www.nmhh.hu/

Tisztelt NMHH!

Kérjük szíveskedjenek a VALÓS adatokat közölni. Egyúttal felhívjuk figyelmüket, hogy a valótlan adatközlés jogsértésnek minősül.
Önmagában a Media1-től érkező újságírói kérdések száma is jóval meghaladja az önök által említett 7-et.

Nagyjából minden héten küldtünk legalább egy-két kérdést, melyet azonban az NMHH nem válaszolt meg.

Néhány kérdésről itt említést is tettünk augusztusban, és ezek száma már ekkor meghaladta az önök válaszában szereplő értéket.
https://media1.hu/2022/08/09/dramaian-le...

Várom szíves válaszukat a VALÓS adatokkal!

Üdvözlettel:

Szalay Dániel

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság's handling of my FOI request 'Újságírói megkeresésesekkel kapcsolatos statisztika'.

Emlékeztetem önöket az alábbi szakaszra:
"Btk. 220. § Közérdekű adattal visszaélés
220. § (1) Aki a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések megszegésével
...
c) hamis vagy hamisított közérdekű adatot hozzáférhetővé vagy közzé tesz, vétség: 2 év."

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/ujsagiroi_meg...

Üdvözlettel:

Szalay Dániel