A rádióamatőr szolgálatok hatósági ellenőrzése

dr. Oláh Péter Balázs made this Közérdekűadat request to Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

dr. Oláh Péter Balázs

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2021. évben:
- hány esetben indítottak hivatalból és hány esetben bejelentésre, kérelemre eljárást (vizsgálatot) a rádióamatőr állomás helyszíni ellenőrzésére,
- rádióforgalmazás megfigyelésére (összesen hány órát tett ki),
- hány esetben érkezett bejelentés a rádióamatőr szolgálat bármely szabályának megsértéséről és ezekben mely intézkedésekre került sor
- milyen az Eht-ben és más jogszabályokban meghatározott intézkedést, szankciót (figyelmeztetés, ellenőrzés, bírság, elkobzás, lepecsételés, bevizsgálás, engedély bevonás, stb.) alkalmazott a hatóság.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 9.

Üdvözlettel:

dr. Oláh Péter Balázs LL. M.
Normafa Egyesület

INFO, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

2 Attachments

Ügyintéző: Keszthelyi Csilla
Azonosító: 07255-2022-09-27-TÜ
Tisztelt dr. Oláh Péter Balázs!
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz 2022. szeptember 9-én érkezett
közérdekű adatigénylésére a csatolt választ adjuk.
Tisztelettel:
Demeter József
osztályvezető
Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Osztály
1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Tel: +36 1 468-0673
E-mail:  [1][NMHH request email]
Web:  [2]www.nmhh.hu
Kiemelt célunk a Hatósághoz fordulók hiteles és pontos tájékoztatása.
Felhívjuk ugyanakkor szíves figyelmét, hogy hatósági eljárás kereteit
nélkülöző tájékoztatásunk – az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB
határozatának indokolása értelmében – sem normatív, sem jogi kötőerővel
nem bír, erre bíróság vagy más hatóság előtt megalapozottan hivatkozni nem
lehet. A hatályos jogi szabályozásra tekintettel e-mailen hatósági
eljárást kezdeményezni nem lehet, ezen az úton kizárólag tájékoztatást
adhatunk.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: dr. Oláh Péter Balázs
Elküldve: 2022.09.09. 21:37
Címzett: TUA
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - A rádióamatőr szolgálatok hatósági
ellenőrzése
 
Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő
adatigénylést terjesztem elő. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban
megküldeni részemre A 2021. évben: - hány esetben indítottak hivatalból és
hány esetben bejelentésre, kérelemre eljárást (vizsgálatot) a rádióamatőr
állomás helyszíni ellenőrzésére, - rádióforgalmazás megfigyelésére
(összesen hány órát tett ki), - hány esetben érkezett bejelentés a
rádióamatőr szolgálat bármely szabályának megsértéséről és ezekben mely
intézkedésekre került sor - milyen az Eht-ben és más jogszabályokban
meghatározott intézkedést, szankciót (figyelmeztetés, ellenőrzés, bírság,
elkobzás, lepecsételés, bevizsgálás, engedély bevonás, stb.) alkalmazott a
hatóság. Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat
és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a
feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem
lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a
kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel. Az Infotv. 29. § (3) és (5)
bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag
akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot
ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás
aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő
jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás
költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen
elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra
tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse
fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját. Kérem, hogy abban az
esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek,
az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni
megtagadásával együtt küldje meg számomra. Felhívom szíves figyelmét, hogy
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V.
számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. §
(1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő
nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem. Segítő együttműködését előre is köszönöm. Kelt: 2022.
szeptember 9. Üdvözlettel: dr. Oláh Péter Balázs LL. M. Normafa Egyesület
------------------------------------------------------------------- Ezt az
e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #21008 email] Is [NMHH request email] the wrong address
for Közérdekűadat requests to Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság? If so,
please contact us using this form:
http://kimittud.hu/change_request/new?bo... Jognyilatkozat: Ezt az
üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az interneten. Az adatvédelemre
és szerzői jogokra vonatkozó politikánk: http://kimittud.hu/help/officers
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[NMHH request email]
2. http://www.nmhh.hu/