Tisztelt Magyar Villamos Művek Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 4000488379
3000010699
3000010700
3000010701
4000249934
számú szerződéseket azok mellékleteivel együtt (pl ÁSZF). Ahol rendelkezésre áll kérem a dokumentumok kereshető PDF verzióját szíveskedjen küldeni (pl aláírás előtti végleges szövegezés).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. augusztus 30.

Üdvözlettel:
Takács Andrea

MVM Zrt., Magyar Villamos Művek Zrt.

Tisztelt Takács Andrea!

Tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a közérdekű adatigény megválaszolására rendelkezésre álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Üdvözlettel,

MVM Zrt.

idézett részek megjelenítése

MVM Zrt., Magyar Villamos Művek Zrt.

7 Attachments

Tisztelt Takács Andrea!

Hivatkozással az MVM Zrt.-hez intézett, 2021. augusztus 30-án kézhez vett közérdekű adat kiadása iránti kérelmére, ezúton tájékoztatjuk, hogy az abban foglaltaknak eleget téve, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, egyes adatok kitakarásának alkalmazásával csatoljuk a kért dokumentumokat.

Tisztelettel,

MVM Zrt.

idézett részek megjelenítése