Határozatok és katasztrófavédelmi bírságok a Samsung SDI Zrt. részére

Bodnár Zsuzsa made this Közérdekűadat request to Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1., A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által a Samsung SDI Magyarország Zrt. (székhelye: 2131 Göd, Ipartelep 0403 hrsz., a továbbiakban: Üzemeltető) felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemére vonatkozó 6300/3493-31/2021.ált. sz. határozatot.

2., Az Üzemeltető gödi telephelyén a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (továbbiakban: Vác KvK) által 2021. február 16-án és február 17-én tartott hatósági helyszíni ellenőrzések 36310/208-1/2021.ált. és 36310/207-1/2021.ált. számú jegyzőkönyveit.

3., A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (továbbiakban: Vác KvK) által 2021. február 18. és 2021. december 29-e között az Üzemeltető gödi telephelyén végzett helyszíni ellenőrzések időpontjait és a helyszíni ellenőrzések dokumentumait.

4., Az Üzemeltető számára a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 2018. január 1-től jelen adatigénylés időpontjáig kiszabott katasztrófavédelmi bírságok dokumentumait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 29.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Emlékeztetem, hogy az adatigénylésem válaszadási határideje az Info törvény 29. § (1) pontja szerint 15 nap.
" A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget."
Az Info törvény 29. § (2) pontja szerint "Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Mivel a válaszadás meghosszabbításáról az adatigénylésem benyújtása óta eltelt 15 napban, 2022. január 13-ig nem kaptam értesítést, kérem az Info törvény 29. § (1) pontja szerinti válaszadást teljesíteni szíveskedjék 2022. január 13-ig az adatigénylésre választ küldeni.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 13.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Pest MKI, Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

Tisztelt Bodnár Zsuzsa Asszony!

Mellékelten továbbítjuk az Igazgatóság válasziratát.

Tisztelettel:

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Pest MKI!

Emlékeztetem, hogy a december 29-én küldött adatigénylésem meghosszabbított, 30 napos határideje január 29-án lejárt.

Kérem, szíveskedjék az Info tv. előírásainak megfelelően az adatigénylésemre választ küldeni.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Pest MKI!

Szeretném ismételten felhívni figyelmét arra a tényre, hogy a december 29-én benyújtott adatigénylésem meghosszabbított határideje lejárt.

Emlékeztetem, hogy december 29-én a 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztettem elő:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1., A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által a Samsung SDI Magyarország Zrt. (székhelye: 2131 Göd, Ipartelep 0403 hrsz., a továbbiakban: Üzemeltető) felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemére vonatkozó 6300/3493-31/2021.ált. sz. határozatot.

2., Az Üzemeltető gödi telephelyén a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (továbbiakban: Vác KvK) által 2021. február 16-án és február 17-én tartott hatósági helyszíni ellenőrzések 36310/208-1/2021.ált. és 36310/207-1/2021.ált. számú jegyzőkönyveit.

3., A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (továbbiakban: Vác KvK) által 2021. február 18. és 2021. december 29-e között az Üzemeltető gödi telephelyén végzett helyszíni ellenőrzések időpontjait és a helyszíni ellenőrzések dokumentumait.

4., Az Üzemeltető számára a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 2018. január 1-től jelen adatigénylés időpontjáig kiszabott katasztrófavédelmi bírságok dokumentumait.

A 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) szerint: „A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. 29. § (2) szerint: "Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.”

Amennyiben az adatigénylésemre nem kapom meg az adatigénylésemben megfogalmazott fenti kérdésekre adott érdemi válaszait és a kért dokumentumokat, nem marad más választásom, mint hogy az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 31. § alapján a bírósághoz forduljak, hogy soron kívüli eljárásban, peres úton kötelezze a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a közérdekű adatok közlésére.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Pest MKI, Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8 Attachments

Tisztelt Bodnár Zsuzsa Asszony!

Az atlatszo.hu által üzemeltetett [1]www.kimittud.hu weboldal rendszerének
akadozása miatt, ezúton ismételten továbbítjuk a 2022. január 28-án
(pénteken) 18:26-kor határidőben, az oldal által generált e-mailcímre
([2][FOI #19436 email]) megválaszolt adatigényére a
pdf formátumú válasziratunkat és annak 7 pdf mellékletét. Az előzmény
e-mail küldések a lentiek alapján igazoltan visszakereshetőek.

 

Tájékoztatjuk, hogy a 2021. december 29-én benyújtott adatigénye –
vélhetően rendszerhiba miatt – nem látható a kimittud.hu nyilvános és
bárki által megtekinthető felületen.

 

Hangsúlyozzuk és ezúton Önnek is észrevételezzük, hogy három esetben
jeleztük az oldal üzemeltetőjének, miszerint nem működik megfelelően a
felület. Választ egy esetben sem kaptunk.

Tisztelettel:

dr. Halasi Andrea tű. alezredes

hivatalvezető

 

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Hivatal

 

 

From: Pest MKI
Sent: Tuesday, February 1, 2022 11:03 AM
To: '[email address]' <[email address]>
Subject: FW: Közérdekű adatigénylés - Határozatok és katasztrófavédelmi
bírságok a Samsung SDI Zrt. részére - Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

 

Tisztelt Bodnár Zsuzsa Asszony!

Az atlatszo.hu által üzemeltetett [3]www.kimittud.hu weboldal rendszerének
akadozása miatt, ezúton is jelen e-mail címre ismételten továbbítjuk a
2022. január 28-án (pénteken) 18:26-kor határidőben, az oldal által
generált e-mailcímre ([4][FOI #19436 email])
megválaszolt adatigényére a pdf formátumú válasziratunkat és annak 7 pdf
mellékletét. Az előzmény e-mail küldések a lentiek alapján igazoltan
visszakereshetőek.

 

Tájékoztatjuk, hogy a 2021. december 29-én benyújtott adatigénye –
vélhetően rendszerhiba miatt – nem látható a kimittud.hu nyilvános és
bárki által megtekinthető felületen.

 

Hangsúlyozzuk és ezúton Önnek is észrevételezzük, hogy három esetben
jeleztük az oldal üzemeltetőjének, miszerint nem működik megfelelően a
felület. Választ egy esetben sem kaptunk.

Tisztelettel:

dr. Halasi Andrea tű. alezredes

hivatalvezető

 

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Hivatal

 

 

 

 

From: Pest MKI
Sent: Tuesday, February 1, 2022 8:29 AM
To: '[FOI #19436 email]'
<[5][FOI #19436 email]>
Subject: FW: Közérdekű adatigénylés - Határozatok és katasztrófavédelmi
bírságok a Samsung SDI Zrt. részére - Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

 

Tisztelt Bodnár Zsuzsa Asszony!

Köszönjük észrevételét.

 

2022. január 28-án pénteken 18:26-kor a lentiek alapján az Igazgatóság
válasziratát megküldtük Önnek.

Tisztelettel:

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

 

 

 

From: Pest MKI
Sent: Friday, January 28, 2022 6:26 PM
To: '[FOI #19436 email]'
<[6][FOI #19436 email]>
Subject: Fw: Közérdekű adatigénylés - Határozatok és katasztrófavédelmi
bírságok a Samsung SDI Zrt. részére - Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

 

Tisztelt Bodnár Zsuzsa Asszony!

Mellékelten továbbítjuk az Igazgatóság válasziratát.

Tisztelettel:

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

idézett részek megjelenítése

Pest Hivatal, Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

13 Attachments

Tisztelt Bodnár Zsuzsa Asszony!

 

 

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a mellékelt küldeményt adta
fel az Ön részére.

 

 

 

 

Tisztelettel:

Fábryné dr. Keszler Nikolett tű. főhadnagy mb. hivatalvezető

 

 

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatal