Erkel utca 18. házra vonatkozó testületi és bizottsági döntések, 2010

Bódis Lajos made this Közérdekűadat request to Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

__a IX. Erkel utca 18. házra és ingatlanra vonatkozó előterjesztések, a városfejlesztési bizottság 2010. január 19-i (vagy közeli időpontbeli) és a képviselő-testület 2010. január 20-i (vagy közeli időpontbeli) ülésére és a vita jegyzőkönyvei__

(Az ülések információi ebből a blogbejegyezésből származnak: http://metamorfozisok.blogspot.com/2010/... Az ülésekről az önkormányzat honlapján és máshol az interneten más információt nem találtam.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. november 19.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

adatigenyles, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylését megkaptuk, a törvény szerinti határidőn belül
pedig válaszolunk kérdéseire.

Tisztelettel:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Kiegészítem a kérésemet, mivel további keresések alapján, az Erkel u. 18. bontandó épületek közé felvételéről már 2008 októberében rendeletet hozott az önkormányzat(1), illetve a ház védettségének megszüntetéséről 2010 szeptemberében is döntöttek(2).

Az (1) és (2) források információi alapján, kérem a vonatkozó bizottsági és testületi előterjesztéseket, illetve a vonatkozó bizottsági és testületi ülések vitájáról készült jegyzőkönyvek releváns részeit is:

(1) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2008. (X. 03.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) rendelet módosításáról
https://net.jogtar.hu/rendelet?council=i...

(2) "Az épület védettségét 2010 szeptemberében szüntette meg az önkormányzat, indoklás szerint azért, mert a felújítás gazdaságtalanná vált, az ingatlanpiac pangása miatt azonban az eladás hat évig húzódott. A bontás azért is tűnt különösen fájónak, mert az Erkel utca egészen addig szinte tökéletesen megőrizte egységes, klasszicista-romantikus képét.”
https://hang.hu/belfold/a-lebontott-haza...

2022. november 19.

Köszönettel és üdvözlettel:
Bódis Lajos

Koór Henrietta, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

13 Attachments

Tisztelt Bódis Lajos!

 

Mellékelten küldöm Címzetes Főjegyző Asszony levelét és a kért
dokumentumokat.

 

 

Üdvözlettel:

Koór Henrietta
Csoportvezető

Jegyzői Kabinet/ Szervezési Csoport
mobil: 36 70 978 4020

tel.:  (+36-1) 215-1077/220
[1]cid:[email protected]    [2][email address]
   Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi

   Polgármesteri Hivatal
[3]cid:[email protected] 1092
Budapest, Bakáts tér 14. I/32/c
[4]cid:[email address]
[5]cid:[email protected] Ferencváros

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
4. https://www.ferencvaros.hu/
5. https://www.facebook.com/FerencvarosOnko...

Tisztelt Koór Henrietta!
Nagyon köszönöm a pontosan és gyorsan megküldött tájékoztatásukat!

Üdvözlettel:
Bódis Lajos