Erkel utca 18. házra vonatkozó testületi és bizottsági döntések, 2010

Bódis Lajos nevű felhasználó elkészítette a Közérdekűadat nevű kérést a Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal -hoz Automatikus anti-spam mérések helyben ehhez a régi kéréshez. Kérjüktudassa velünk ha további válaszra vár vagy ha gondja van a válaszolással.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

__a IX. Erkel utca 18. házra és ingatlanra vonatkozó előterjesztések, a városfejlesztési bizottság 2010. január 19-i (vagy közeli időpontbeli) és a képviselő-testület 2010. január 20-i (vagy közeli időpontbeli) ülésére és a vita jegyzőkönyvei__

(Az ülések információi ebből a blogbejegyezésből származnak: http://metamorfozisok.blogspot.com/2010/... Az ülésekről az önkormányzat honlapján és máshol az interneten más információt nem találtam.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. november 19.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

adatigenyles, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylését megkaptuk, a törvény szerinti határidőn belül
pedig válaszolunk kérdéseire.

Tisztelettel:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Kiegészítem a kérésemet, mivel további keresések alapján, az Erkel u. 18. bontandó épületek közé felvételéről már 2008 októberében rendeletet hozott az önkormányzat(1), illetve a ház védettségének megszüntetéséről 2010 szeptemberében is döntöttek(2).

Az (1) és (2) források információi alapján, kérem a vonatkozó bizottsági és testületi előterjesztéseket, illetve a vonatkozó bizottsági és testületi ülések vitájáról készült jegyzőkönyvek releváns részeit is:

(1) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2008. (X. 03.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) rendelet módosításáról
https://net.jogtar.hu/rendelet?council=i...

(2) "Az épület védettségét 2010 szeptemberében szüntette meg az önkormányzat, indoklás szerint azért, mert a felújítás gazdaságtalanná vált, az ingatlanpiac pangása miatt azonban az eladás hat évig húzódott. A bontás azért is tűnt különösen fájónak, mert az Erkel utca egészen addig szinte tökéletesen megőrizte egységes, klasszicista-romantikus képét.”
https://hang.hu/belfold/a-lebontott-haza...

2022. november 19.

Köszönettel és üdvözlettel:
Bódis Lajos

Koór Henrietta, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

13 Melléklet

Tisztelt Bódis Lajos!

 

Mellékelten küldöm Címzetes Főjegyző Asszony levelét és a kért
dokumentumokat.

 

 

Üdvözlettel:

Koór Henrietta
Csoportvezető

Jegyzői Kabinet/ Szervezési Csoport
mobil: 36 70 978 4020

tel.:  (+36-1) 215-1077/220
[1]cid:[email protected]    [2][email address]
   Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi

   Polgármesteri Hivatal
[3]cid:[email protected] 1092
Budapest, Bakáts tér 14. I/32/c
[4]cid:[email address]
[5]cid:[email protected] Ferencváros

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
4. https://www.ferencvaros.hu/
5. https://www.facebook.com/FerencvarosOnko...

Tisztelt Koór Henrietta!
Nagyon köszönöm a pontosan és gyorsan megküldött tájékoztatásukat!

Üdvözlettel:
Bódis Lajos