Tisztelt Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal által kiadott, az ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4028 Debrecen, Weszprémi utca 2. A. ép. 2.) Hadházi Hulladékfeldolgozó Telepére (4221 Hajdúhadház, Sámsoni út 2. (13740/17 hrsz.) vonatkozó összes dokumentumot (engedélyek, ellenőrzések, figyelmeztetések és egyéb határozatok, végzések dokumentumait) 2021. január 1-től jelen adatigénylés időpontjáig.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 21.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

HBVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!
A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Főosztálya mellékelten megküldi a tárgyban jelzett
tájékoztatást.
Tóthné Papp Erika
kormánytisztviselő

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
4024 Debrecen, Piac u. 42-48.
telefon: +36 52 511 001
email:[1][email address]

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt HBVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály!

Az adatigénylésem 30 napra hosszabbított határideje június 20-án lejárt. Kérem, a jogszabályoknak megfelelően szíveskedjék választ küldeni.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

HBVKH Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

12 Melléklet

 • Attachment

  HB 17 HGO 00041 3 2022 alairt m dos t s nvh gy jt ker el kezel s alaphat rozat HB 03 KTF 06829 13 2017.pdf

  485K Download View as HTML

 • Attachment

  HB 17 HGO 00677 11 2022 alairt j enged ly nvh gy jt ker el kez.pdf

  725K Download View as HTML

 • Attachment

  HB 17 HGO 00895 3 2024 ltex Kft zemeltet si szab lyzat al rt.pdf

  603K Download View as HTML

 • Attachment

  Hb 17 HGO 01074 12 2022 ltex Kft hat.m d alairt vh gy jt s kereskedelem el kezel s alaphat rozat HB 17 KTF 01314 6 2021.pdf

  791K Download View as HTML

 • Attachment

  HB 17 IKV 00297 1 2022 pontforr s l tes eng alairt.pdf

  573K Download View as HTML

 • Attachment

  HB 17 IKV 00342 1 2023 ltex Kft Hajd hadh z 13740 17 pontforr s m keng alairt.pdf

  641K Download View as HTML

 • Attachment

  HB 17 IKV 00510 5 2023 LTEX Kft Hajd hadh z S msoni t 2 13740 17 hullad kkezel ZKH alairt.pdf

  425K Download View as HTML

 • Attachment

  HB 17 JHNY 00124 13 2022 ltex Kft Hajd hadh z hullad khasznos t s b v t s lezaro hatarozat alairt.pdf

  203K Download View as HTML

 • Attachment

  HB 17 KTF 00112 1 2022 alairt m dos t s nvh gy jt ker el kezel s alaphat rozat HB 03 KTF 06829 13 2017.pdf

  587K Download View as HTML

 • Attachment

  HB 17 KTF 01314 16 2021 alairt t rol hely zemeltet si szab lyzat s vh gy jt s kereskedelem el kezel s.pdf

  654K Download View as HTML

 • Attachment

  7 HB ETDR 19 4144 16 2023 ep eng ANONIMIZALT m solata.pdf

  9.9M Download View as HTML

 • Attachment

  HB 13 KOORD 187 2 2024 al rt.pdf

  315K Download View as HTML

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!
A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal mellékelten megküldi tájékoztatását
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban.
Tisztelettel:

[1]image  

References

Visible links