Tisztelt Rábapaty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00021 pályázat keretében Rábapatyon épülő új bölcsőde következő dokumentumait:
- támogatási szerződés
- beérkezett pályázatok
- nyertes ajánlattevő árajánlata, műszaki dokumentációja és a velük megkötött szerződés
- az építkezéshez kapcsolódó teljes műszaki tervdokumentáció.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. június 4.

Üdvözlettel:

Szűcs Balázs

Dr. Holló András,

Tisztelt Cím!

A rpatypolghiv@petecom e-mail címre beérkezett közérdekű adatigénylést
megkaptam.

A válaszadás módjának az adatoknak a kimittud.atlatszo.hu weboldalra
történő feltöltését választottam az anyag terjedelme miatt.

A közelmúltban tértünk vissza teljeskörűen a home office munkavégzésből,
ezzel összefüggésben számos egyéb tennivalónk merült fel, ami
akadályozza kérelmük azonnali teljesítését.

Tájékoztatom, hogy a feltöltést egy nap alatt nem tudom elvégezni,
remélem, nincs akadálya a szakaszos teljesítésnek.

Bejelentem, hogy költségtérítésre nem tartunk igényt.

A bekért adatok körében nem találtam olyat, amelynek megismerését meg
kellene tagadnom.

Az adatszolgáltatást a holnapi napon, 2021. június 10. napján kívánom
megkezdeni.

Tisztelettel: Dr. Holló András jegyző

Rábapatyi Közös Önkormányzati Hivatal, Rábapaty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Cím!

 

A fenti tárgyban a [1][email address] e-mail címről tájékoztattam
arról, hogy a kért adatszolgáltatást a honlapra feltöltéssel kívánom
teljesíteni.

Ezt követően regisztráltam a honlapon és megpróbáltam megtalálni azt a
részt, amely az adatszolgáltatás teljesítését biztosítja.

Az a válasz érkezett, hogy a [2][Rábapaty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] e-mail címmel
tudok csak Önökkel kommunikálni.

Nekem a [3][email address] cím használata jobban megfelelne, mint a
régebbi, újabban többször is meghibásodó [4][Rábapaty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] e-mail
cím.

Kérem tájékoztatásukat a válaszadás módja tekintetében.

Tisztelettel:

Dr. Holló András jegyző

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[Rábapaty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[Rábapaty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

Dr. Holló András,

21 Melléklet

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldöm a "Bölcsőde kialakítása Rábapatyon -
TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00021 - Rábapaty Község Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal" tárgyú közérdekű adatigénylésre vonatkozó dokumentumokat.
Sajnos, terjedelmi okokból két részletben tudom elküldeni, ez az 1. rész.

Tisztelettel:

Dr. Holló András jegyző

Dr. Holló András,

6 Melléklet

 • Attachment

  UTF 8 Dokumentumok jegyz ke k z rdek adatig nyl s gy ben.docx

  13K Download View as HTML

 • Attachment

  UTF 8 01.Magas p t si tervdokument ci.zip

  13.3M Download

 • Attachment

  UTF 8 02.Tart szerkezeti tervdokument ci.zip

  8.5M Download

 • Attachment

  UTF 8 03.p letg p szeti tervdokument ci.zip

  2.2M Download

 • Attachment

  UTF 8 04.Villamos tervdokument ci.zip

  4.8M Download

 • Attachment

  UTF 8 05.J tsz kert tervdokument ci.zip

  2.7M Download

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldöm a "Bölcsőde kialakítása Rábapatyon -
TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00021 - Rábapaty Község Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal" tárgyú közérdekű adatigénylés dokumentációjának 2. részét.

Sajnos, terjedelmi okokból a maradék dokumentációt a 3. részben tudom
elküldeni.

Tisztelettel: Dr. Holló András jegyző

Dr. Holló András,

20 Melléklet

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldöm a "Bölcsőde kialakítása Rábapatyon -
TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00021 - Rábapaty Község Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal" tárgyú közérdekű adatigénylés dokumentációjának utolsó részletét.

Tisztelettel: Dr. Holló András jegyző

Tisztelt Dr. Holló András!
Köszönöm a közérdekű adatigénylésemre válaszul megküldött adatszolgáltatást, a megküldött adatok feldolgozását megkezdtem.

Üdvözlettel:

Östör Dávid