Az Eötvös út új nyomvonalának, valamint a Konkoly Thege úti parkoló építésével kapcsolatos engedélyek és szerződések

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése szerint idén kerül sor az Eötvös út új nyomvonalának, valamint a Konkoly Thege úti parkoló kivitelezésére. Kérem, hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni, vagy elektronikus úton részemre megküldeni a tervezett beruházással kapcsolatban kiadott építési és környezetvédelmi engedélyeket, valamint a tervezési és kivitelezési szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 5.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Jónai Zsuzsanna dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Sipos Péter úr!

 

Jegyző asszony megbízásából csatoltan megküldöm a tárgybani levelet.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu

 

[3]cid:[email protected]

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Tisztelt Jónai Zsuzsanna dr.!

Kérem, hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni, vagy elektronikus úton részemre megküldeni
Sajnálattal olvasom, hogy adatigénylésemnek nem tettek határidőben eleget. Álláspontom szerint hivatkozásuk a 2011. évi CXII. tv. 29. § (2) bekezdésére nem helytálló, hiszen az adatigénylés néhány dokumentum kiadására vonatkozott, tehát nem jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, és teljesítése nem jár a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével.
A fentiekre tekintettel kérem, hogy adatigénylésemnek haladéktalanul tegyenek eleget.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Jónai Zsuzsanna dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Sipos Péter úr!

 

Az üzenet méretére figyelemmel két e-mailben küldöm el a választ és
mellékleteit.

 

Tisztelettel.

 

Schrammné Jónai Zsuzsanna

 

From: Jónai Zsuzsanna dr.
Sent: Thursday, April 4, 2019 3:14 PM
To: '[FOI #12433 email]'
<[FOI #12433 email]>
Subject: közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Sipos Péter úr!

 

Jegyző asszony megbízásából csatoltan megküldöm közérdekű adatigénylésével
kapcsolatos válaszunkat.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

Te-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu

 

[3]cid:[email protected]

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Jónai Zsuzsanna dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

 • Attachment

  1 PDFsam j E tv s t p t s hez sz ks ges bont si s p t si enged ly Hat rozat.pdf

  1.5M Download View as HTML

 • Attachment

  5 PDFsam j E tv s t p t s hez sz ks ges bont si s p t si enged ly Hat rozat.pdf

  2.0M Download View as HTML

 • Attachment

  9 PDFsam j E tv s t p t s hez sz ks ges bont si s p t si enged ly Hat rozat.pdf

  1.8M Download View as HTML

Tisztelt Sipos Péter úr!

 

Csatoltan megküldöm a közérdekű adatigénylésre adott válasz mellékletét.

 

Tisztelettel:

 

Schrammné Jónai Zsuzsanna

 

Jónai Zsuzsanna dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

 • Attachment

  13 PDFsam j E tv s t p t s hez sz ks ges bont si s p t si enged ly Hat rozat.pdf

  2.0M Download View as HTML

 • Attachment

  17 PDFsam j E tv s t p t s hez sz ks ges bont si s p t si enged ly Hat rozat.pdf

  987K Download View as HTML

Tisztelt Sipos Péter úr!

 

Küldöm a melléklet többi részét is.

 

Tisztelettel:

 

Schrammné Jónai Zsuzsanna

 

Tisztelt Jónai Zsuzsanna dr.!

Köszönettel vettem szíves válaszukat, mellyel kapcsolatban tisztelettel kérem az alábbi kiegészítő információk szíves megküldését:
1. Kérem, szíveskedjenek megküldeni a BFK III. kerületi Hivatala által BF/UO/NS/A/1374/18/2018 sz. alatt kiadott engedélyébe foglalt útépítési előírások szerinti, a kerületi Polgármesteri Hivatal által kiadott fakivágási engedélyt.
2. Kérem, szíveskedjenek megküldeni a Penta Kft-vel 2019. február 20-án kötött egyedi szerződés III. 1. pontjában hivatkozott műszaki leírást;
3. Kérem, szíveskedjenek megküldeni a FŐMTERV Zrt-vel kötött tervezési szerződést (válaszukban csak annak a táblázatnak a linkjét küldték el, amelyben ezt a szerződést is felsorolták sok másik között.
Tisztelettel:
Sipos Péter

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Jónai Zsuzsanna dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Attachments

Tisztelt Sipos Péter!

 

Jegyző asszony megbízásából csatoltan megküldöm közérdekű adatigénylésével
kapcsolatos válaszunkat.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu

 

[3]cid:[email protected]

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/