A gödi Samsung gyártó vízellátásával kapcsolatos adatok

Az igénylés részben sikeres volt.

Párbeszéd Magyarországért Párt

Tisztelt Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,
1. a gödi Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. vízellátáshoz köthető vízkivétel (dunai közvetlen, parti szűrésű ill. a Vác-déli, nem ivóvíz minőségű felszín alatti vízkivétel) engedélyeit, környezeti hatásainak modellezését, a vízgyűjtő szintű hatások bemutatását;
2. minden olyan dokumentumot, ami megalapozza a Samsung-telephely irányába épülő vízvezeték engedély szerint (29140-1.pdf (kormanyhivatal.hu)) 27.000 m3-es kapacitását.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. november 13.

Üdvözlettel:

Párbeszéd Magyarországért Párt

Ugyfelszolgalat, Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Az üzenetét megkaptuk, megkeresésének érdemi válaszadásáig türelmét
kérjük.

 

Tisztelettel:

DMRV Zrt.

Ügyfélkapcsolati Központ

Ez egy automatikus válaszüzenet, kérjük erre ne válaszoljon!

 

DMRV Zrt., Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.

7 Melléklet

Tisztelt Párbeszéd Magyarországért Párt!

A Társaságunkhoz benyújtott közérdekű adatigénylésére csatoltan küldjük a
Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. vízellátásához köthető
vízkivételi létesítmények engedélyeit, az alábbiak szerint:

-                     Gödi ipari-innovációs fejlesztési terület váci
felszíni vízmű vízjogi létesítési engedélye, illetve annak módosítása;

-                     Vác, FORTE és Vác-Déli ipari vízbázisok vízjogi
üzemeltetési engedélye, illetve azok módosításai;

-                     Gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű
fejlesztés, Vác-Forte és Vác-Déli vízbázis kutak felújítására és
eltömedékelésére szóló vízjogi létesítési és megszüntetési engedély.

A megküldött engedélyeket a hatályos jogszabályi előírásokban
meghatározott tartalmi követelmények szerint összeállított dokumentációk
alapozták meg. A vízellátáshoz köthető vízkivétel környezeti hatásai
modellezésének, a vízgyűjtő szintű hatások bemutatásának szükségessége a
fenti engedélyek kiadását megalapozó engedélyezési eljárások egyike során
sem merült fel.

A Gödi ipari parkban működő Samsung SDI gyár irányába épülő vízvezeték
engedély szerinti 27.000 m3-es kapacitását a beérkezett kapacitásigények
alapozták meg.

Üdvözlettel:

Virág László

vezérigazgató

 

 

idézett részek megjelenítése