Párbeszéd Magyarországért Párt

Tisztelt Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,
1. a gödi Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. vízellátáshoz köthető vízkivétel (dunai közvetlen, parti szűrésű ill. a Vác-déli, nem ivóvíz minőségű felszín alatti vízkivétel) engedélyeit, környezeti hatásainak modellezését, a vízgyűjtő szintű hatások bemutatását;
2. minden olyan dokumentumot, ami megalapozza a Samsung-telephely irányába épülő vízvezeték engedély szerint (29140-1.pdf (kormanyhivatal.hu)) 27.000 m3-es kapacitását.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. november 13.

Üdvözlettel:

Párbeszéd Magyarországért Párt

Ugyfelszolgalat, Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Az üzenetét megkaptuk, megkeresésének érdemi válaszadásáig türelmét
kérjük.

 

Tisztelettel:

DMRV Zrt.

Ügyfélkapcsolati Központ

Ez egy automatikus válaszüzenet, kérjük erre ne válaszoljon!

 

DMRV Zrt., Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.

7 Attachments

Tisztelt Párbeszéd Magyarországért Párt!

A Társaságunkhoz benyújtott közérdekű adatigénylésére csatoltan küldjük a
Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. vízellátásához köthető
vízkivételi létesítmények engedélyeit, az alábbiak szerint:

-                     Gödi ipari-innovációs fejlesztési terület váci
felszíni vízmű vízjogi létesítési engedélye, illetve annak módosítása;

-                     Vác, FORTE és Vác-Déli ipari vízbázisok vízjogi
üzemeltetési engedélye, illetve azok módosításai;

-                     Gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű
fejlesztés, Vác-Forte és Vác-Déli vízbázis kutak felújítására és
eltömedékelésére szóló vízjogi létesítési és megszüntetési engedély.

A megküldött engedélyeket a hatályos jogszabályi előírásokban
meghatározott tartalmi követelmények szerint összeállított dokumentációk
alapozták meg. A vízellátáshoz köthető vízkivétel környezeti hatásai
modellezésének, a vízgyűjtő szintű hatások bemutatásának szükségessége a
fenti engedélyek kiadását megalapozó engedélyezési eljárások egyike során
sem merült fel.

A Gödi ipari parkban működő Samsung SDI gyár irányába épülő vízvezeték
engedély szerinti 27.000 m3-es kapacitását a beérkezett kapacitásigények
alapozták meg.

Üdvözlettel:

Virág László

vezérigazgató

 

 

idézett részek megjelenítése