Nagymaros 1844 és 1845 helyrajzi számú ingatlanok (Bethlen-ház) megvásárlásának dokumentumai

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Nagymaros Fő terén álló Bethlen-ház (Nagymaros hrsz. 1844 és hrsz. 1845 ingatlanok) önkormányzati megvásárlásával kapcsolatos összes dokumentumot,

így például (a felsorolás nem teljes körű):

- a független értékbecsléseket;
- a független értékbecslőkkel kötött szerződéseket, ezen szerződésekhez tartozó megrendelőket, számlákat és bizonylatokat;
- a vételi ajánlatokat;
- a hitelkérelmeket és -ajánlatokat;
- az ügyletről a rendkívüli helyzet idején (vélhetően 2020. április 24. és 2020. április 30. között) a képviselő-testület tagjai által folytatott véleménynyilvánító elektronikus levelezést és csatolmányait;
- az ügylettel kapcsolatban hozott polgármesteri határozatokat és mellékleteiket;
- az ügylettel foglalkozó bizottsági ülések az ügylettel kapcsolatos előterjesztéseit és azok mellékleteit, jegyzőkönyveit;
- a 2020. július 6-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés 6. napirendi pontjához és a 2020. szeptember 29-ei rendes képviselő-testületi ülés 13. napirendi pontjához tartozó előterjesztéseket és mellékleteiket, jegyzőkönyveket, határozatokat és mellékleteiket;
- az aláírt adásvételi szerződést annak teljes terjedelmében, az adásvételi szerződéssel egyidőben a szerződő felek által aláírt egyéb dokumentumokat;
- a földhivatalnak benyújtott dokumentumokat;
- a szerződést készítő ügyvéddel kötött aláírt megbízási szerződést, ezen szerződéshez tartozó megrendelőket, számlákat és bizonylatokat;
- az önkormányzati hitelfelvételhez kötelezően kérelmezendő kormányengedély iránt benyújtott kérelmet és mellékleteit, az Igazgatóság elfogadó vagy a hiánypótlásra felhívó válaszát, a hiánypótlásként benyújtott dokumentumokat stb.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 16.

Üdvözlettel:

Takács Borbála

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Benyújtott adatigénylésemre a válaszadás határideje lejárt. Kérem, szíveskedjenek az adatigénylésemre válaszolni.

Kelt: 2020. november 3.

Üdvözlettel:

Takács Borbála

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

12 Melléklet

Tisztelt Takács Borbála!

 

Mellékelve küldöm a Nagymaros 1844 és 1845 hrsz megvásárlásával
kapcsolatban kért dokumentumokat. (A mellékletek mérete miatt várhatóan
több emailben kerül megküldésre)

 

Tisztelettel,

Czirbusz Katalin

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

10 Melléklet

Tisztelt Címzett!

 

Küldöm a további dokumentumokat.

 

Tisztelettel,

Czirbusz Katalin

 

 

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

11 Melléklet

Tisztelt Címzett!

 

Küldöm a további dokumentumokat.

 

Tisztelettel,

Czirbusz Katalin

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

9 Melléklet

Tisztelt Címzett!

 

Küldöm a további dokumentációt.

 

Tisztelettel,

Czirbusz Katalin

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
Tisztelt Lindmayer Eszter Jegyző Asszony!
Tisztelt Czirbusz Katalin!

Köszönöm a válaszukat, és az elküldött dokumentumokat. Kérem válaszuk kiegészítését az alábbi, már 2020. október 16-án is igényelt dokumentumokkal:

- a független értékbecslőkkel kötött szerződéseket, ezen szerződésekhez tartozó megrendelőket, számlákat és bizonylatokat;
- a vételi ajánlatokat;
- az ügyletről a rendkívüli helyzet idején (vélhetően 2020. április 24. és 2020. április 30. között) a képviselő-testület tagjai által folytatott véleménynyilvánító elektronikus levelezést és csatolmányait;
- az ügylettel foglalkozó bizottsági ülések az ügylettel kapcsolatos előterjesztéseit és azok mellékleteit, jegyzőkönyveit;
- az adásvételi szerződéssel egyidőben a szerződő felek által aláírt egyéb dokumentumokat;
- szerződést készítő ügyvéddel kötött megbízási szerződéshez tartozó megrendelőket;
- a földhivatalnak benyújtott dokumentumokat.

Az elküldött "Bethlen Ház Jövőbeni Tervek" címet viselő dokumentum bizonyos - vélhetően a páros - oldalai lemaradtak, kérem ezeket is küldjék el.

Köszönöm szépen előre is.

Üdvözlettel:
Takács Borbála

Önkormányzati ASP Központ,

Tisztelt Takács Borbála!

Tájékoztatjuk, hogy az Önkormányzati Hivatali Portálon beküldött űrlap
érkeztetése megtörtént.

Érkeztetőszám: H/731113-202102190907-001330/2021
Érkeztetés időpontja: 2021-02-19 09:07
Tárgy: Közérdekű adat igénylések - Nagymaros 1844 és 1845 hrsz
ingatlanokkal kapcsolatban
Hivatkozási szám:

Üdvözlettel,
Önkormányzat

Önkormányzati ASP Központ,

Tisztelt Takács Borbála!

Tájékoztatjuk, hogy az Önkormányzati Hivatali Portálon beküldött űrlap
iktatása megtörtént.

Iktatószám: H/347-4/2021
Tárgy: Közérdekű adat igénylések - Nagymaros 1844 és 1845 hrsz
ingatlanokkal kapcsolatban
Hivatkozási szám:

Üdvözlettel,
Önkormányzat

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

5 Melléklet

Tisztelt Takács Borbála!

 

Mellékelve küldöm jegyző asszony válaszát, és a beadványában igényelt
dokumentumokat.

 

Tisztelettel,

Czirbusz Katalin

Tisztelt Lindmayer Eszter Jegyző Asszony!

Köszönöm a válaszát.

A Jövőbeni Tervek c. dokumentum sajnos ismét hiányosan került feltöltésre, kérem megküldeni a teljes dokumentumot.

A polgármester 2020. április 24-én emailben és határidő megadásával kérte a képviselők véleményét az ingatlanvásárlásról és hitelfelvételről, minden képviselő válaszolt, az Ön hivatalos email címe is szerepelt a címzettek között. A Btk. 220. §-a szerint közérdekű adatot az adatigénylő elől eltitkolni vétség. Kérem megküldeni ezt a testületi levelezést.

A 2020. július 6-ai testületi ülés jegyzőkönyve szerint az ülést megelőzően bizottság tárgyalta az ingatlanvásárlás és hitelfelvétel tervét. Kérem ezen bizottsági ülés előterjesztéseinek, jegyzőkönyvének és határozatainak megküldését.

Kérem továbbá a polgármester, illetve az önkormányzat által tett vételi ajánlat megküldését.

A megküldött Letéti szerződésben az aláírás dátuma 2020. június 17-e, a testületi döntés a vételről csak 2020. július 6-án született. Vélhetően N betű került egy L betű helyére?

Együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:
Takács Borbála

Önkormányzati ASP Központ,

Tisztelt Takács Borbála!

Tájékoztatjuk, hogy az Önkormányzati Hivatali Portálon beküldött űrlap
érkeztetése megtörtént.

Érkeztetőszám: H/731113-202105031433-003508/2021
Érkeztetés időpontja: 2021-05-03 14:33
Tárgy: Közérdekű adat közlése - Nagymaros 1844 és 1845 hrsz ingatlanokkal
kapcsolatban - Hiánypótlás kérése
Hivatkozási szám:

Üdvözlettel,
Önkormányzat

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Melléklet

Tisztelt Takács Borbála!

 

Mellékelve küldöm Lindmayer Eszter jegyző asszony válaszát közérdekű
adatkérésére.

 

Tisztelettel,

Czirbusz Katalin

Tisztelt Lindmayer Eszter Jegyző Asszony!

Köszönöm a válaszát és a megküldött dokumentumokat. 275 napot várattak magukra.

Sajnálatos módon az Ön által megküldött testületi levelezés - amely alapján az ingatlan meg-, a hitel pedig felvételre került -, hiányosnak bizonyult. Az egyik nagymarosi képviselő ugyanis a minap közzétette a teljes levelezést a közösségi médián.
Ön - a válaszadási határidő letelte után hónapokkal - előbb letagadta ennek a levelezésnek a meglétét, utóbb pedig egy szelektált levelezést küldött meg.

Kijelenthető tehát, hogy az előírt hivatalos úton 275 nap elteltével sem tudtam maradéktalanul élni a közérdekű adatok megismerését lehetővé tevő jogommal.

Üdvözlettel:

Takács Borbála
Nagymaros, 2021. július 3.

Önkormányzati ASP Központ,

Tisztelt Takács Borbála!

Tájékoztatjuk, hogy az Önkormányzati Hivatali Portálon beküldött űrlap
érkeztetése megtörtént.

Érkeztetőszám: H/731113-202107081537-005546/2021
Érkeztetés időpontja: 2021-07-08 15:37
Tárgy: Közérdekű adatigénylés - Nagymaros 1844 és 1845 hrsz ingatlanokkal
kapcsolatban- Véleménynyilvánítás adatszolgáltatásról
Hivatkozási szám:

Üdvözlettel,
Önkormányzat