Képviselő testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyvei

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a képviselő testület és a bizottságok ülésein készült jegyzőkönyveket 2013. december 15-e és a jelen adatigénylés teljesítése közti időszakban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 30.

Üdvözlettel:

Szalai Balázs

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközség
Jegyzőjétől

6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
62/591-570 Fax: 591-563
E-mail: [email address]

Ügyiratszám: 2160-2/2015.
Tárgy: közérdekű adatszolgáltatás

Szalai Balázs (továbbiakban: Adatigénylő) által 2015. november 30. napján Hivatalomhoz benyújtott, közérdekű adatszolgáltatásra irányuló kérelmének helyt adok és az adatszolgáltatásnak az alábbi módon teszek eleget:

Elektronikusan mellékelten megküldöm:

- Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 15. napja és 2015. november 30. napja között megtartásra került nyílt üléseinek jegyzőkönyveit.

- Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottságának 2013. december 15. napja és 2015. november 30. napja között megtartásra került nyílt üléseinek jegyzőkönyveit.

- Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági, Kulturális és Ügyrendi Bizottságának 2014. október 20. napja és 2015. november 30. napja között megtartásra került nyílt üléseinek jegyzőkönyveit.

- Ásotthalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának 2013. december 15. napja és 2014. október 20. napja között megtartásra került nyílt üléseinek jegyzőkönyveit.

- Ásotthalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottságának 2013. december 15. napja és 2014. október 20. napja között megtartásra került nyílt üléseinek jegyzőkönyveit.

Tájékoztatom a Tisztelt Adatigénylőt, hogy a megküldésre kerülő anyag nagy mennyisége és terjedelme miatt az adatszolgáltatás részletekben kerül teljesítésre.

Ásotthalom, 2015. december 15.

Tisztelettel:

dr. Turbucz Marietta Judit
jegyző

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Ásotthalom polgármesteri hivatal, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

28 Attachments

Tisztelt Szalai Balázs úr!

Mellékelten továbbítom Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi
nyílt Képviselő-testületi üléseiről készült jegyzőkönyveket.

--
Tisztelettel:

dr. Turbucz Marietta Judit
jegyző

Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal
6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
Tel: +36 62 591 570
Fax: +36 62 591 563
e-mail: [email address]