Tisztelt Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a megalakulástól a mai napig :
- támogatási szerződéseket (106 millió 879 ezer forint paksi támogatás)
- minden munkáltatói jogviszonnyal összefüggő határozott és határozatlan idejű munka- és megbízásos szerződéseit munkaköri leírással
- vásárolt áruk és igénybe vett szolgáltatások szerződéseit, megrendeléseit, azok számláit és teljesítési igazolásait
- SKS-364 rendszámú Opel Vivaro kisbusz beszerzésének dokumentumait, működési, illetve felhasználási szabályzatát, menetlevelét

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 15.

Üdvözlettel:
Kovács János

Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft.

7 Melléklet

[1][IMG] [2]Bejelentkezés / [3]Regisztráció
[4][IMG][5]English text below
Üdvözlünk! Egy fájlt küldtek Neked a [6]ToldACuccot.hu fájlküldő portál segítségével a
következő üzenettel:

Tisztelt Adatkérő! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján
adatigénylést terjesztett elő. Az adatigényléshez kapcsolódóan elektronikus másolatban
küldjük meg a megalakulástól az adatkérés (2021. április 15.) napján hatályos
dokumentumokat. Az adatkéréshez kapcsolódóan részben teszünk eleget kérésének,
tekintettel arra, munkaszerződések nem minősülnek közérdekű adatnak az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv) 3. § 5. pontja illetve 6. pontja alapján. Ezen túlmenően az
Infotv. 26. § (2) bekezdése meghatározza meg azon személyes adatok körét, amelyek
közérdekből nyilvános adatnak minősülhetne, így azokról a tájékoztatást a megküldött
mellékletben (adatok, munkaszerződés minta) megtörtént. Minderre tekintettel – lévén,
hogy az adatigényben megjelölt, megismerni kívánt adat nem minősül sem közérdekű
adatnak, sem közérdekből nyilvános adatnak, így a Társaság által kötött munkáltatói
jogviszonnyal összefüggő határozott és határozatlan idejű munka- és megbízásos
szerződéseit munkaköri leírással együtt megküldeni nem tudjuk. A közérdekű adatigénylés
kapcsán kért egyéb másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton a feladó
e-mail címére megküldésre került. Zsikó Zoltán ügyvezető úr megbízásából, Horváthné
Szekeres Gabriella
A küldött fájl adatai:

* [7]"Adatok.zip" (34.82 Mbyte)
Kattints az alábbi linkre a letöltéshez:

[8]> > > Ugrás a letöltő oldalra > > >
A küldött fájlt 8 napig vagy 15 letöltésig tároljuk a szerverünkön.
Köszönjük, hogy szolgáltatásunkat választottad: ToldACuccot.hu csapat.
[9]http://www.toldacuccot.hu
English version
Hi! Somebody has sent you a file using [10]ToldACuccot.hu with the following message:

Tisztelt Adatkérő! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján
adatigénylést terjesztett elő. Az adatigényléshez kapcsolódóan elektronikus másolatban
küldjük meg a megalakulástól az adatkérés (2021. április 15.) napján hatályos
dokumentumokat. Az adatkéréshez kapcsolódóan részben teszünk eleget kérésének,
tekintettel arra, munkaszerződések nem minősülnek közérdekű adatnak az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv) 3. § 5. pontja illetve 6. pontja alapján. Ezen túlmenően az
Infotv. 26. § (2) bekezdése meghatározza meg azon személyes adatok körét, amelyek
közérdekből nyilvános adatnak minősülhetne, így azokról a tájékoztatást a megküldött
mellékletben (adatok, munkaszerződés minta) megtörtént. Minderre tekintettel – lévén,
hogy az adatigényben megjelölt, megismerni kívánt adat nem minősül sem közérdekű
adatnak, sem közérdekből nyilvános adatnak, így a Társaság által kötött munkáltatói
jogviszonnyal összefüggő határozott és határozatlan idejű munka- és megbízásos
szerződéseit munkaköri leírással együtt megküldeni nem tudjuk. A közérdekű adatigénylés
kapcsán kért egyéb másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton a feladó
e-mail címére megküldésre került. Zsikó Zoltán ügyvezető úr megbízásából, Horváthné
Szekeres Gabriella
Details of the uploaded file:

* [11]"Adatok.zip" (34.82 Mbyte)
You can download this file by clicking on the following link:

[12]> > > Go to download page > > >
The file will be stored for 8 days or 15 downloads on our server.
Thank you for choosing our services: ToldACuccot.hu Team!
[13]http://www.toldacuccot.hu
[14]Mi is ez?  |  [15]Miért
minket?  |  [16]ÁFF  |  [17]Gyik  |  [18]Webmester  |  [19]Médiaajánlat  |  [20]Kapcsolat

Copyright toldacuccot.hu, © 2006-2021.   [21]Impresszum

References

Visible links
1. file:///tmp/
2. http://toldacuccot.hu/user
3. http://toldacuccot.hu/user/register
4. file:///tmp/foiextract20210430-28450-1k3uyph#01
5. file:///tmp/foiextract20210430-28450-1k3uyph#01
6. http://www.toldacuccot.hu/
7. file:///tmp/foiextract20210430-28450-1k3uyph#
8. http://s1.toldacuccot.hu/letoltes?sid=78...
9. http://toldacuccot.hu/
10. http://www.toldacuccot.hu/en
11. file:///tmp/foiextract20210430-28450-1k3uyph#
12. http://s1.toldacuccot.hu/en/download?sid...
13. http://toldacuccot.hu/en
14. http://toldacuccot.hu/mi_is_ez
15. http://toldacuccot.hu/miert_minket
16. http://toldacuccot.hu/felhasznalasi_felt...
17. http://toldacuccot.hu/gyik
18. http://toldacuccot.hu/webmester
19. http://toldacuccot.hu/mediaajanlat
20. http://toldacuccot.hu/kapcsolat
21. http://toldacuccot.hu/impresszum

Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft.

6 Melléklet

Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft.

6 Melléklet

Tisztelt Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az összes munkaszerződést, ill. a támogatói okirat 1-7. számú mellékleteit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 30.

Üdvözlettel:
Kovács János

Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft.

8 Melléklet

Tisztelt Adatkérő!

 

Az adatkéréshez kapcsolódóan részben eleget  tettünk kérésének,
tekintettel arra, munkaszerződések nem minősülnek közérdekű adatnak az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 3. § 5. pontja illetve 6.
pontja alapján. Ezen túlmenően az Infotv. 26. § (2) bekezdése meghatározza
meg azon személyes adatok körét, amelyek közérdekből nyilvános adatnak
minősülhetne, így azokról a tájékoztatást a korábban már megküldött
mellékletben (adatok, munkaszerződés minta) megtörtént. Minderre
tekintettel – lévén, hogy az adatigényben megjelölt, megismerni kívánt
adat nem minősül sem közérdekű adatnak, sem közérdekből nyilvános adatnak,
így a Társaság által kötött munkáltatói jogviszonnyal összefüggő
határozott és határozatlan idejű munka- és megbízási szerződéseit
munkaköri leírással együtt megküldeni nem  tudjuk .

 

A támogatói okirat mellékletei csatolásra kerülnek.

 

Zsikó Zoltán ügyvezető megbízásából

 

 

Ki Mit Tud,

13 Melléklet

Adatigénylő 2021. április 30-án beérkezett válasza a csatolmányokkal
újrafeltöltésre került, kivéve a személyes adatokat tartalmazó Mobirent
szerződés.