Háromlakásos lakóépületek építése Bakson

Segesvári Csaba made this Közérdekűadat request to Baks Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Baks Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, az EKR EKR000403982021, Háromlakásos lakóépületek építése Bakson szerződés részeként használt "Megrendelő által rendelkezésre bocsátot tervdokumentáció"-t, a részletes műszaki tartalmat. Valamint az eddig kifizetett számlák másolatát, az azokat igazoló dokumentumokat. A III. szmű mellékletet, a Soronként beárazott tételes költségvetés és összesítőt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 4.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Tisztelt Baks Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Kérem az októberi adatkérésem teljesítését.

http://kimittud.hu/request/haromlakasos_...

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Baks Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

17 Attachments

[Subject only] RE: Internal review of Közérdekűadat igénylés - Háromlakásos lakóépületek építése Bakson

idézett részek megjelenítése

Baks Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Attachments

 • Attachment

  Muszaki dokumentacio a kozbeszerzes 1.reszehez.zip

  4.4M Download

 • Attachment

  Muszaki dokumentacio a kozbeszerzes 2.reszehez.zip

  4.6M Download

 • Attachment

  Muszaki dokumentacio a kozbeszerzes 3.reszehez.zip

  4.5M Download

 • Attachment

  Muszaki dokumentacio a kozbeszerzes 4.reszehez.zip

  4.5M Download

[Subject only] RE: Internal review of Közérdekűadat igénylés - Háromlakásos lakóépületek építése Bakson

idézett részek megjelenítése