Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Oktatás, kutatás, kulturális intézmények, közgyűjtemények and állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, állami vagy önkormányzati vagyont kezelő gazdálkodó szervezetek

A Bethlen Gábor Alap elkülönített állami pénzalap, amelynek célja a Magyar Kormány nemzetpolitikai stratégiájához kapcsolódó célok megvalósulásának elősegítése. Bethlen Gábor Alap pénzeszközeinek kezelését a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. végzi. Kiemelt feladata a külhoni magyarság szülőföldjén történő egyéni és közösségi boldogulásának, anyagi, szellemi gyarapodásának elősegítése és kultúrájának megőrzése érdekében támogatások nyújtása. Feladata a támogatások igénybevétele és hatékony kihelyezése céljából átlátható pályázati rendszer működtetése. Az Alapkezelő tevékenységével hozzájárul a világ összmagyarsága nemzettudatának erősítéséhez, a magyar-magyar kapcsolatok ápolásához.

101 igénylés
Tisztelt Sipos Zoltán Úr! A 2022. november 15. napján, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére – elektronikus úton – megküldött közérdekű adatigénylés...
Tisztelt Kovács Kálmán Úr! Hivatkozva a 2022. augusztus 2. napján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére megküldött közérdekű adatigénylésére, az alá...
Tisztelt Keresztes Péter Úr! A 2022. május 16. napján, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) részére, elektronikus úton megküldöt...
Tisztelt Erdélyi Katalin! Hivatkozva a 2022. február 15. napján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) részére – elektronikus úton...
Tisztelt Kőváry S. Karin! Az Infotv. 29. § (2) bekezdése alapján tájékoztatjuk, hogy a közérdekű adatigénylése teljesítésére nyitva álló határidőt t...
Tisztelt Patek Gábor Úr! Hivatkozva a 2021.augusztus 25. napján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) részére – elektronikus úton...
Tisztelt Sipos Zoltán Úr! A 2021. május 7. napján, elektronikus úton megküldött közérdekű adatigénylését köszönettel megkaptuk, azzal kapcsolatban – E...
Tisztelt Csiki Zsuzsanna! A 2021. április 21. napján, elektronikus úton megküldött közérdekű adatigénylését köszönettel megkaptuk, arra figyelemmel –...
KMKSZ

Sikeres

Tisztelt Kárpáti Jakab Úr! A 2021. január 28. napján, elektronikus úton megküldött közérdekű adatigénylését köszönettel megkaptuk, azzal kapcsolatban...
Tisztelt Sipos Zoltán Úr! A 2021. január 5. napján, elektronikus úton megküldött közérdekű adatigénylését köszönettel megkaptuk, azzal kapcsolatban...
Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII....
Tisztelt Sipos Zoltán Úr! A 2020. november 10. napján megküldött, a szlovákiai támogatásokra és elszámolásokra vonatkozó közérdekű adatigénylését kösz...
Tisztelt Sipos Zoltán Úr! A 2020. november 10. napján megküldött, a horvátországi támogatásokra és elszámolásokra vonatkozó közérdekű adatigénylését k...
Tisztelt Sipos Zoltán Úr! A 2020. november 9. napján megküldött, a szerbiai támogatásokra és elszámolásokra vonatkozó közérdekű adatigénylését köszöne...
Tisztelt Sipos Zoltán Úr! A 2020. október 16. napján megküldött közérdekű adatigénylését köszönettel megkaptuk, azzal kapcsolatban – Erdélyi Rudolf Za...
Tisztelt Kaufmann Lajos Úr!   A 2020. november 17. napján, elektronikus úton megküldött közérdekű adatigénylését köszönettel megkaptuk, azzal kapc...
Tisztelt Bartos-Elekes Miklós! A 2020. október 24. napján megküldött közérdekű adatigénylését köszönettel megkaptuk, azzal kapcsolatosan – Erdélyi R...
Tisztelt Tőkés Hunor! A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére 2020. augusztus 26. napján megküldött közérdekű adatigénylését köszönettel megkaptuk, az...
Iskola Alapítvány pályázatok és elszámolások
Ezt az adatigénylést a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére Sipos Zoltán küldte -n.

Részben teljesítette

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII....
Tisztelt Horn Gabriella!   A 2020. január 15. napján megküldött közérdekű adatigénylését köszönettel megkaptuk, azzal kapcsolatosan – Erdélyi Rudo...
Tisztelt Sipekiné Szilvási Elvira!   A 2020. március 5. napján megküldött közérdekű adatigénylését köszönettel megkaptuk, azzal kapcsolatosan – Er...
Tisztelt Király Zoltán Úr!   2019. december 1. napján megküldött közérdekű adatigénylését köszönettel megkaptuk.   Erdélyi Rudolf vezérigazgat...
Tisztelt Nagy Tamás Úr! Mint arról előző levelezésünk során is tájékoztattam Önt, közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy ne...
Tisztelt Oroszi Babett! Erdélyi Rudolf vezérigazgató úr megbízásából csatolva küldöm a kért dokumentumokat (támogatási kérelem és feljegyzés). Üdvöz...
Tisztelt Király Zoltán Úr! Válaszát köszönettel megkaptam, azzal kapcsolatosan – Erdélyi Rudolf vezérigazgató úr megbízásából – a következőkről tájéko...

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?