Újságírói kérdés: Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi telephely felszín alatti vizek vizsgálati dokumentumai

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1., a Samsung SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Schenek I. u. 1.) gödi akkumulátorgyár által a felszín alatti vizek vizsgálatának ( illetőleg a Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi telephelyen lévő monitoring kutak vizsgálatának) jegyzőkönyveit , melyeket a Samsung SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Schenek I. u. 1.) a Fővárosi Katasztrófavédelmi igazgatóság számára 2018. január 1-től jelen adatigénylés időpontjáig benyújtott.

2., a Samsung SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Schenek I. u. 1.) gödi telephelyen a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által végzett 2018. jan 1.-től jelen adatigénylés időpontjáig végzett hatósági vizsgálatok és hatósági eljárások dokumentumait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. november 30.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Emlékeztetem, hogy a november 30-án küldött adatigénylésem válaszadási határideje az Info Tv. szerint december 15-e.

Kérem, a november 30-án küldött adatigénylésemre határidőben válaszolni szíveskedjék:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1., a Samsung SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Schenek I. u. 1.) gödi akkumulátorgyár által a felszín alatti vizek vizsgálatának ( illetőleg a Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi telephelyen lévő monitoring kutak vizsgálatának) jegyzőkönyveit, melyeket a Samsung SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Schenek I. u. 1.) a Fővárosi Katasztrófavédelmi igazgatóság számára 2018. január 1-től jelen adatigénylés időpontjáig benyújtott.

2., a Samsung SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Schenek I. u. 1.) gödi telephelyen a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 2018. jan 1.-től jelen adatigénylés időpontjáig végzett hatósági vizsgálatok és hatósági eljárások dokumentumait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 15.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

FKI Ugyfelszolgalat, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Melléklet

[Subject only] RE: Közérdekű adatigénylés - Újságírói kérdés: Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi telephely felszín alatti vizek vizsgálati dokumentumai - Fővárosi Katasztrófav

idézett részek megjelenítése

Tisztelt FKI Ugyfelszolgalat!

Emlékeztetem, hogy a november 30-án küldött adatigénylésem 30 napra hosszabbított válaszadási határideje december 30.
Kérem, szíveskedjék az Info tv.-nek megfelelően határidőben, december 30-ig választ küldeni.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Tisztelt FKI Ugyfelszolgalat!

Az adatigénylésemre adandó válasz meghosszabbított határideje a mai napon lejár. Kérem, szíveskedjék határidőben választ küldeni.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

FKI Ugyfelszolgalat, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Melléklet

[Subject only] RE: Közérdekű adatigénylés - Újságírói kérdés: Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi telephely felszín alatti vizek vizsgálati dokumentumai - Fővárosi Katasztrófav

idézett részek megjelenítése

Tisztelt FKI Ugyfelszolgalat!

A levelükben nem küldtek semmilyen dokumentumot. A digitális aláíráson kívül nincs benne csatolmány. Amit oda írtak, az semmilyen pdf-leolvasóval nem megnyitható
Kérem, hogy a válaszadás törvényileg megszabott határidejét ugyan túllépve , de küldjek meg a kért adatokat.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

FKI Ugyfelszolgalat, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

7 Melléklet

Tisztelt Bodnár Zsuzsanna!

Az Önnek megküldött pdf file egy Önnek címzett levelet és annak 6 mellékletét képező, kb. 2 Mbyte terjedelmű, ún. konténer file, ami a mi rendszerünkben problémamentesen megnyitható és olvasható. Az ilyen konténer file-okat a rendvédelmi szervek által - így az FKI által is - egységesen használt ügyviteli rendszer képez olyan esetekben, ha egy levélnek mellékletei vannak. Ezen file-ok olvashatóságával nem szokott probléma lenni sem magánszemélyek, sem pedig állami illetve gazdálkodó szervezetek esetében. Tehát a törvényes határidőn belüli megküldéssel, és nem üres dokumentumot küldtünk Önnek!
A válaszunk olvashatósága érdekében természetesen megküldöm Önnek a konténer file részeit képező dokumentumokat.
Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.
Tisztelettel: dr. Győrfi Gábor tű. alezredes, FKI hivatalvezető

idézett részek megjelenítése

FKI Hivatal, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Melléklet

Tisztelt FKI Hivatal!

Tájékoztatom, hogy nem felel meg a valóságnak, amit válaszukban írnak. Február 19-én írt válaszlevelükben azt állítják, hogy
"2022. január 5-én a fent megjelöltekkel azonos tárgyban közérdekű adatigény iránti kérelmet nyújtott be és azt az FKI megválaszolta, így azt teljesítettnek tekintem. Erre tekintettel az Infotv. 29. § (1a) bekezdése alapján a 2022. február 4-én kelt, ismételt adatigénylését elutasítom."

Valójában két különböző adatigénylést nyújtottam be. Ezt az adatigénylést 2021. november 30-án küldtem:
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
1., a Samsung SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Schenek I. u. 1.) gödi akkumulátorgyár által a felszín alatti vizek vizsgálatának ( illetőleg a Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi telephelyen lévő monitoring kutak vizsgálatának) jegyzőkönyveit , melyeket a Samsung SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Schenek I. u. 1.) a Fővárosi Katasztrófavédelmi igazgatóság számára 2018. január 1-től jelen adatigénylés időpontjáig benyújtott.

2., a Samsung SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Schenek I. u. 1.) gödi telephelyen a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által végzett 2018. jan 1.-től jelen adatigénylés időpontjáig végzett hatósági vizsgálatok és hatósági eljárások dokumentumait.

Ennek a 2021. november 30-án küldött adatigénylésemnek csak a 2. pontját teljesítették és a kikért vízjogi létesítési engedélyek dokumentumait küldték meg. Az adatitgénylés 1. pontját NEM TELJESÍTETTÉK és nem küldték meg a Samsung SDI gödi telephelye által 2018.01.01-től az adatigénylés időpontjáig a FKI-nak benyújtott felszín alatti vízvizsgálatokra vonatkozó dokumentumokat.

2022. január 5-én EGY MÁSIK, NEM A MEGJELÖLTEKKEL AZONOS tartalmú adatigénylést nyújtottam be. 2022 január 5-én az alábbi adatokat igényeltem:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1., a Samsung SDI Magyarország Zrt. számára a gödi telephelyen (2131, Göd Ipartelep) megvalósult víztermelő kutakra és monitoring kutakra 2005-ben kiadott, többször módosított, 2025. december 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyt.

2., a Samsung SDI Magyarország Zrt. a gödi telephelyén (2131, Göd Ipartelep) lévő víztermelő kutakból és monitoring kutakból a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (Favir.) és a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet (Együttes rendelet) alapján történt mintavételezések és vizsgálatok dokumentumait 2016.01.01-től 2018.01.01-ig.

Válaszlevelükben ismételten csak a kikért vízjogi létesítési engedélyt küldték meg, az adatigénylésem 2. pontját NEM TEJESÍTETTÉK, azaz nem küldték meg a kért víz-mintavételi vizsgálatok 2016.01.01-től 2018.01.01-ig keletkezett dokumentumait.

Mivel a két különböző adatigénylésem egyikét sem teljesítették maradéktalanul és sem a 2018.01.01. és 2021.11.30. közötti időszakból, sem a 2016.01.01. és 2018.01.01. közötti időszakból nem küldtek egyetlen víz-mintavételi vizsgálati dokumentumot sem, adatigénylésem teljesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordultam, illetve az Infotv. szerinti jogorvoslati lépesek megtételére kényszerültem.

Szívélyes üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Tisztelt FKI Hivatal!

A tárgyi adatigénylés vonatkozásában bírósági per indult a Pesti Központi Kerületi Bíróságon,
amelyben 2022. június 3-án, 10.P.85.322/2022/14. számon elsőfokú ítélet (továbbiakban.
Ítélet) született.
Az ítélet június 16-án a felek számára kiküldésre került.
Tekintve, hogy a 15 napos fellebbezési határidőn belül a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság fellebbezést nem nyújtott be, kérem, hogy az Ítéletben meghatározott 15 napos teljesítési határidőn belül adja ki az alábbi közérdekű adatokat:

- a Samsung SDI Magyarország Zrt. 2131 Göd, Schenek István utca 1. szám alatti
telephelyén lévő monitoring kút vizsgálatának jegyzőkönyveit 2018. naptári évből
- a fenti cég fenti telephelyén az alperes által végzett vizsgálatok és lefolytatott hatósági
eljárások iratait, amelyek 2018. január 1. és 2021 november 30. között keletkeztek.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

FKI Hivatal, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Melléklet

  • Attachment

    Bodn r Zsuzsanna 0701 adatig nye ism telt v laszJAV 3 signed 9884922 4 20220714101233.pdf

    342K Download View as HTML