Újságírói kérdés: Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi telephely felszín alatti vizek vizsgálati dokumentumai

A(z) Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Tisztelt Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1., a Samsung SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Schenek I. u. 1.) gödi akkumulátorgyár által a felszín alatti vizek vizsgálatának ( illetőleg a Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi telephelyen lévő monitoring kutak vizsgálatának) jegyzőkönyveit , melyeket a Samsung SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Schenek I. u. 1.) a Fővárosi Katasztrófavédelmi igazgatóság számára 2018. január 1-től jelen adatigénylés időpontjáig benyújtott.

2., a Samsung SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Schenek I. u. 1.) gödi telephelyen a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által végzett 2018. jan 1.-től jelen adatigénylés időpontjáig végzett hatósági vizsgálatok és hatósági eljárások dokumentumait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. november 30.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Emlékeztetem, hogy a november 30-án küldött adatigénylésem válaszadási határideje az Info Tv. szerint december 15-e.

Kérem, a november 30-án küldött adatigénylésemre határidőben válaszolni szíveskedjék:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1., a Samsung SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Schenek I. u. 1.) gödi akkumulátorgyár által a felszín alatti vizek vizsgálatának ( illetőleg a Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi telephelyen lévő monitoring kutak vizsgálatának) jegyzőkönyveit, melyeket a Samsung SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Schenek I. u. 1.) a Fővárosi Katasztrófavédelmi igazgatóság számára 2018. január 1-től jelen adatigénylés időpontjáig benyújtott.

2., a Samsung SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Schenek I. u. 1.) gödi telephelyen a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 2018. jan 1.-től jelen adatigénylés időpontjáig végzett hatósági vizsgálatok és hatósági eljárások dokumentumait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 15.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

FKI Ugyfelszolgalat, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

[Subject only] RE: Közérdekű adatigénylés - Újságírói kérdés: Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi telephely felszín alatti vizek vizsgálati dokumentumai - Fővárosi Katasztrófav

idézett részek megjelenítése

Tisztelt FKI Ugyfelszolgalat!

Emlékeztetem, hogy a november 30-án küldött adatigénylésem 30 napra hosszabbított válaszadási határideje december 30.
Kérem, szíveskedjék az Info tv.-nek megfelelően határidőben, december 30-ig választ küldeni.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Tisztelt FKI Ugyfelszolgalat!

Az adatigénylésemre adandó válasz meghosszabbított határideje a mai napon lejár. Kérem, szíveskedjék határidőben választ küldeni.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

FKI Ugyfelszolgalat, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

[Subject only] RE: Közérdekű adatigénylés - Újságírói kérdés: Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi telephely felszín alatti vizek vizsgálati dokumentumai - Fővárosi Katasztrófav

idézett részek megjelenítése

Tisztelt FKI Ugyfelszolgalat!

A levelükben nem küldtek semmilyen dokumentumot. A digitális aláíráson kívül nincs benne csatolmány. Amit oda írtak, az semmilyen pdf-leolvasóval nem megnyitható
Kérem, hogy a válaszadás törvényileg megszabott határidejét ugyan túllépve , de küldjek meg a kért adatokat.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

FKI Ugyfelszolgalat, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

7 Attachments

Tisztelt Bodnár Zsuzsanna!

Az Önnek megküldött pdf file egy Önnek címzett levelet és annak 6 mellékletét képező, kb. 2 Mbyte terjedelmű, ún. konténer file, ami a mi rendszerünkben problémamentesen megnyitható és olvasható. Az ilyen konténer file-okat a rendvédelmi szervek által - így az FKI által is - egységesen használt ügyviteli rendszer képez olyan esetekben, ha egy levélnek mellékletei vannak. Ezen file-ok olvashatóságával nem szokott probléma lenni sem magánszemélyek, sem pedig állami illetve gazdálkodó szervezetek esetében. Tehát a törvényes határidőn belüli megküldéssel, és nem üres dokumentumot küldtünk Önnek!
A válaszunk olvashatósága érdekében természetesen megküldöm Önnek a konténer file részeit képező dokumentumokat.
Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.
Tisztelettel: dr. Győrfi Gábor tű. alezredes, FKI hivatalvezető

idézett részek megjelenítése

FKI Hivatal, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

Tisztelt FKI Hivatal!

Tájékoztatom, hogy nem felel meg a valóságnak, amit válaszukban írnak. Február 19-én írt válaszlevelükben azt állítják, hogy
"2022. január 5-én a fent megjelöltekkel azonos tárgyban közérdekű adatigény iránti kérelmet nyújtott be és azt az FKI megválaszolta, így azt teljesítettnek tekintem. Erre tekintettel az Infotv. 29. § (1a) bekezdése alapján a 2022. február 4-én kelt, ismételt adatigénylését elutasítom."

Valójában két különböző adatigénylést nyújtottam be. Ezt az adatigénylést 2021. november 30-án küldtem:
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
1., a Samsung SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Schenek I. u. 1.) gödi akkumulátorgyár által a felszín alatti vizek vizsgálatának ( illetőleg a Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi telephelyen lévő monitoring kutak vizsgálatának) jegyzőkönyveit , melyeket a Samsung SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Schenek I. u. 1.) a Fővárosi Katasztrófavédelmi igazgatóság számára 2018. január 1-től jelen adatigénylés időpontjáig benyújtott.

2., a Samsung SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Schenek I. u. 1.) gödi telephelyen a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által végzett 2018. jan 1.-től jelen adatigénylés időpontjáig végzett hatósági vizsgálatok és hatósági eljárások dokumentumait.

Ennek a 2021. november 30-án küldött adatigénylésemnek csak a 2. pontját teljesítették és a kikért vízjogi létesítési engedélyek dokumentumait küldték meg. Az adatitgénylés 1. pontját NEM TELJESÍTETTÉK és nem küldték meg a Samsung SDI gödi telephelye által 2018.01.01-től az adatigénylés időpontjáig a FKI-nak benyújtott felszín alatti vízvizsgálatokra vonatkozó dokumentumokat.

2022. január 5-én EGY MÁSIK, NEM A MEGJELÖLTEKKEL AZONOS tartalmú adatigénylést nyújtottam be. 2022 január 5-én az alábbi adatokat igényeltem:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1., a Samsung SDI Magyarország Zrt. számára a gödi telephelyen (2131, Göd Ipartelep) megvalósult víztermelő kutakra és monitoring kutakra 2005-ben kiadott, többször módosított, 2025. december 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyt.

2., a Samsung SDI Magyarország Zrt. a gödi telephelyén (2131, Göd Ipartelep) lévő víztermelő kutakból és monitoring kutakból a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (Favir.) és a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet (Együttes rendelet) alapján történt mintavételezések és vizsgálatok dokumentumait 2016.01.01-től 2018.01.01-ig.

Válaszlevelükben ismételten csak a kikért vízjogi létesítési engedélyt küldték meg, az adatigénylésem 2. pontját NEM TEJESÍTETTÉK, azaz nem küldték meg a kért víz-mintavételi vizsgálatok 2016.01.01-től 2018.01.01-ig keletkezett dokumentumait.

Mivel a két különböző adatigénylésem egyikét sem teljesítették maradéktalanul és sem a 2018.01.01. és 2021.11.30. közötti időszakból, sem a 2016.01.01. és 2018.01.01. közötti időszakból nem küldtek egyetlen víz-mintavételi vizsgálati dokumentumot sem, adatigénylésem teljesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordultam, illetve az Infotv. szerinti jogorvoslati lépesek megtételére kényszerültem.

Szívélyes üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa