Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a PE-17/EP/1032-28/2019. ügyszámú, 2019. július 24-én kelt, valamint a PE-17/EP/652-8/2020. ügyszámú, 2020. márc. 19-én kelt építésügyi bírságról szóló határozatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 4.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa
atlatszo.hu

Bruckner János Mihályné, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!
Csatoltan megküldöm Hivatalom válaszát tárgyi ügyben.
Üdvözlettel:
Bruckner János Mihályné
titkársági ügyintéző
 
Pest Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
1051 Budapest, Sas u. 25 4.em
telefon: [1]+36 1 485 6949
email: [email address]

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:+3614856949

Tisztelt Bruckner János Mihályné!

Emlékeztetem, hogy a 2021. február 4-én benyújtott adatigénylésem 45 napra meghosszabbított határideje 2021. március 21-én lejárt.
Kérem, szíveskedjék a jogszabályoknak megfelelően választ küldeni az adatigénylésemre.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Mohácsikné Takács Sarolta Ágnes, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!
Csatoltan küldöm hivatalom  tájékoztatását.
Üdvözlettel:

Mohácsikné Takács Sarolta
főosztályvezető
 
Pest Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
1051 Budapest, Sas u. 25. 4. em.
telefon: +36 1 485 6949
mobil: +36 30 827 0331
email: [email address]

Mohácsikné Takács Sarolta Ágnes, Pest Megyei Kormányhivatal

4 Melléklet

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!
Csatoltan megküldöm a 2021.02.04-én kelt kérelmében szereplő
határozatokat.
Üdvözlettel:

Mohácsikné Takács Sarolta
főosztályvezető
 
Pest Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
1051 Budapest, Sas u. 25. 4. em.
email: [email address]

Tisztelt Mohácsikné Takács Sarolta Ágnes!

Köszönöm az adatigénylésemre küldött két dokumentumot.
Sajnálattal vettem tudomásul, hogy az összes építésügyi bírsággal kapcsolatos adatot nem küldték meg, erre nem volt elegendő az elmúlt 90 nap.
A PE/ETDR-EP/16415-25/2020. ügyszámú, 2020. december 15-én kelt Határozatot, mely szintén építésügyi bírságot szabott ki a Samsung SDI számára, nem küldték meg. Szerencsére a Kormányhivatal mulasztása ellenére ezt az iratot Göd város Önkormányzatától megkaptam.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Mohácsikné Takács Sarolta Ágnes, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!
Csatoltan megküldöm tárgyi ügyben Hivatalom válaszát.
Üdvözlettel:

Mohácsikné Takács Sarolta
főosztályvezető
 
Pest Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
1051 Budapest, Sas u. 25. 4. em.
telefon: +36 1 485 6949
email: [email address]

Mohácsikné Takács Sarolta Ágnes, Pest Megyei Kormányhivatal

4 Melléklet

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!
Csatoltan megküldöm a 2021.09.08-i kérelmére  Hivatalom válaszát.
Üdvözlettel:

Mohácsikné Takács Sarolta
főosztályvezető
 
Pest Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
1051 Budapest, Sas u. 25. 4. em.
telefon: +36 1 485 6949
mobil: +36 30 827 0331
email: [email address]

Tisztelt Mohácsikné Takács Sarolta Ágnes!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa