Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az önkormányzati bérlakások kapcsán 2023. szeptember hónapban kiírt, majd 3 nappal később módosított versenytárgyalási felhívásban szerepelő adatokkal információkkal kapcsolatban a következő kérdéseimre várom szíves válaszukat:
1.)
Az ingatlanokra vonatkozó adatok nem valósak (eddig két ingatlan a négyből, amiket a helyszínen láttunk) Árpád u. 10A 5/123 és Árpád u.10C 8/204 esetében erkély került feltüntetésre a valóságban azonban nincs.
Érvényes-e az ilyen módon kiírt pályázat?
2.)
A felújítási feladatoknál első osztályú munkálatok előírása történt.
Kérem ennek pontosítását, hiszen a bérlők nem építési szakemberek, mit jelent az első osztályú munkálat?
3.)
A félkomfortos és komfort nélküli lakások átalakítása komfortossá kötelező-e, ha igen, akkor a tervezés is a bérlő feladata vagy az önkormányzat ezt elvégzi és pontos tervet ad-e a bérlőnek ahhoz, hogy majd a munka elvégzése után a lakást az önkormányzat átminősíthesse és ezt a tényt a tulajdoni lapon feltüntethesse?
4.)
Kérem adják meg mind a 24. db pályázható lakás megüresedésének dátumát!
5.)
Kérem küldjenek biankó szerződést mely a leendő bérlőkkel megkötésre kerül!
6.)
Kérem közöljék, hogy ahol berendezések tárgyak cseréje vagy beszerzése szerepel (tűzhely, kád, mosdó, konyhabútor… stb.) ott új vagy használt eszközök fogadhatók el!
7.)
Kérem közöljék, hogy ahol hideg- melegburkolatok készítése került előírásra ott műanyagpadló vagy járólap, szőnyegpadló vagy parketta kerül előírásra!
8.)
Kérem közöljék, hogy a jelenleg futó pályázati kiírás az előzőkben felsoroltak és egyéb problémái (konvektor ellenőrzés ahol távfűtés van, vízmelegítő beszerzés ahol központi melegvíz szolgáltatás van…, stb.) lehetővé teszi-e hogy jelen pályázati kiírás fennmaradjon!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 11.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Erdősi Éva!

 

Tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre hivatkozással csatoltan
megküldöm a válaszlevelet és mellékletét.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

 

 

Feladó: Erdősi Éva <[1][FOI #23253 email]>
Dátum: 2023. október 11. 15:26:31 CEST
Címzett: "KözAdat requests at Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal" <[2][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Önkormányzati bérlakás pályázati
feltételek

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az önkormányzati bérlakások kapcsán 2023. szeptember hónapban kiírt,
majd 3 nappal később módosított versenytárgyalási felhívásban szerepelő
adatokkal információkkal kapcsolatban a következő kérdéseimre várom
szíves válaszukat:
1.)
Az ingatlanokra vonatkozó adatok nem valósak (eddig két ingatlan a
négyből, amiket a helyszínen láttunk) Árpád u. 10A 5/123 és Árpád u.10C
8/204 esetében erkély került feltüntetésre a valóságban azonban nincs.
Érvényes-e az ilyen módon kiírt pályázat?
2.)
A felújítási feladatoknál első osztályú munkálatok előírása történt.
Kérem ennek pontosítását, hiszen a bérlők nem építési szakemberek, mit
jelent az első osztályú munkálat?
3.)
A félkomfortos és komfort nélküli lakások átalakítása komfortossá
kötelező-e, ha igen, akkor a tervezés is a bérlő feladata vagy az
önkormányzat ezt elvégzi és pontos tervet ad-e a bérlőnek ahhoz, hogy
majd a munka elvégzése után a lakást az önkormányzat átminősíthesse és
ezt a tényt a tulajdoni lapon feltüntethesse?
4.)
Kérem adják meg mind a 24. db pályázható lakás megüresedésének dátumát!
5.)
Kérem küldjenek biankó szerződést mely a leendő bérlőkkel megkötésre
kerül!
6.)
Kérem közöljék, hogy ahol berendezések tárgyak cseréje vagy beszerzése
szerepel (tűzhely, kád, mosdó, konyhabútor… stb.) ott új vagy használt
eszközök fogadhatók el!
7.)
Kérem közöljék, hogy ahol hideg- melegburkolatok készítése került
előírásra ott műanyagpadló vagy járólap, szőnyegpadló vagy parketta
kerül előírásra!
8.)
Kérem közöljék, hogy a jelenleg futó pályázati kiírás az előzőkben
felsoroltak és egyéb problémái (konvektor ellenőrzés ahol távfűtés van,
vízmelegítő beszerzés ahol központi melegvíz szolgáltatás van…, stb.)
lehetővé teszi-e hogy jelen pályázati kiírás fennmaradjon!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 11.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[3][FOI #23253 email]

Is [4][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for Közérdekűadat
requests to Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal? If so, please contact us using this form:
[5]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[6]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Kérem, hogy az 1-3 és az 5-8 kérdések kapcsán pontosan jelöljék meg a válaszukban megadott linkekhez tartozó rendeletben, pályázati kiírásban, hogy a konkrét kérdéseimre hol található a konkrét válasz.

Valamint kérném, hogy mind a 24 db lakásra közöljék, hogy a bérlet megszűnése előtt szociális vagy piaci bérlakásként kerültek bérbeadásra a lakások, ahol piaci volt, ott az óvadék elszámolás megtörtént-e? Mennyi volt az óvadék összege? Kérem az óvadék elszámolás levezetését is közöljék!

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

  • Attachment

    K z rdek adat ig nyl s hat rid hosszabb t s p ly zati felt telek II ism telt.pdf

    179K Download View as HTML

Tisztelt Erdősi Éva!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a határidő hosszabbításra vonatkozó tájékoztatást.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

 

 

Feladó: Erdősi Éva <[1][FOI #23253 email]>
Dátum: 2023. október 31. 7:21:30 CET
Címzett: "KözAdat requests at Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal" <[2][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Tárgy: Internal review of Közérdekűadat igénylés - Önkormányzati
bérlakás pályázati feltételek

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Kérem, hogy az 1-3 és az 5-8 kérdések kapcsán pontosan jelöljék meg a
válaszukban megadott linkekhez tartozó rendeletben, pályázati kiírásban,
hogy a konkrét kérdéseimre hol található a konkrét válasz.

Valamint kérném, hogy mind a 24 db lakásra közöljék, hogy a bérlet
megszűnése előtt szociális vagy piaci bérlakásként kerültek bérbeadásra
a lakások, ahol piaci volt, ott az óvadék elszámolás megtörtént-e?
Mennyi volt az óvadék összege? Kérem az óvadék elszámolás levezetését is
közöljék!

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[3][FOI #23253 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[4]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

idézett részek megjelenítése

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

  • Attachment

    Ko ze rdeku adat ige nyle s O nkorma nyzati be rlaka s pa lya zati felte telek u jra.pdf

    250K Download View as HTML

Tisztelt Erdősi Éva!

 

Hivatkozással az alábbi közérdekű adatigénylésre csatoltan megküldöm a
válaszlevelet.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

 

 

 

Feladó: Erdősi Éva <[1][FOI #23253 email]>
Dátum: 2023. október 31. 7:21:30 CET
Címzett: "KözAdat requests at Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal" <[2][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Tárgy: Internal review of Közérdekűadat igénylés - Önkormányzati
bérlakás pályázati feltételek

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Kérem, hogy az 1-3 és az 5-8 kérdések kapcsán pontosan jelöljék meg a
válaszukban megadott linkekhez tartozó rendeletben, pályázati kiírásban,
hogy a konkrét kérdéseimre hol található a konkrét válasz.

Valamint kérném, hogy mind a 24 db lakásra közöljék, hogy a bérlet
megszűnése előtt szociális vagy piaci bérlakásként kerültek bérbeadásra
a lakások, ahol piaci volt, ott az óvadék elszámolás megtörtént-e?
Mennyi volt az óvadék összege? Kérem az óvadék elszámolás levezetését is
közöljék!

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[3][FOI #23253 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[4]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

idézett részek megjelenítése