Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Fóti Viktória, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Közigazgatási per megindítása iránti keresetlevéllel kapcsolatos érdeklődés (Gyál)

We're waiting for Fóti Viktória to read a recent response and update the status.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a 2024. április 08-án Ügyfélkapun keresztül benyújtásra került a PE/030/00160-10/2024 hivatkozási számú levelükkel kapcsolatosan a jogorvoslatra irányuló keresetlevelem,és ennek további ügyintézésével kapcsolatos eljárásuk dokumentációját kérem Önöktől.
Az alábbi törvényi rendelkezések gondolom Önökre is vonatkoznak, mivel a keresetlevél azonnali jogvédelemmel kapcsolatos kérelmet is tartalmazott.

Kp. 40. § (1) A keresetlevelet a benyújtástól számított harminc napon belül kell az ügy irataival együtt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz továbbítani. Többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetében az elsőfokon eljárt közigazgatási szerv a keresetlevelet a benyújtástól számított tizenöt napon belül az ügy irataival együtt felterjeszti a másodfokon eljárt közigazgatási szervhez, amely azokat a benyújtástól számított harminc napon belül továbbítja a bírósághoz. A járási (fővárosi kerületi) hivatal eljárásában hozott cselekmény esetében a járási (fővárosi kerületi) hivatal a keresetlevelet a benyújtástól számított tizenöt napon belül az ügy irataival együtt felterjeszti a fővárosi és vármegyei kormányhivatalhoz, amely azokat a benyújtástól számított harminc napon belül továbbítja a bírósághoz.
(2) Ha a keresetlevél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet a benyújtástól számított öt, többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatal eljárása esetén – a benyújtástól számított három napon belüli felterjesztést követően – nyolc napon belül kell az ügy irataival együtt a bírósághoz továbbítani.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton kérem az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Ha az adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanának meg, úgy kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson erről. Ebben az esetben azt is kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. június 20.

Üdvözlettel:

Fóti Viktória

PVKH Törvényességi Felügyeleti Főosztály (Vasváryné Oláh Melinda), Pest Megyei Kormányhivatal

1 Melléklet

Tisztelt Fóti Viktória!
Mellékelten küldöm dr. Danka Ferenc főosztályvezető úr fenti tárgyban
írt, PE/030/00160-22/2024 iktatószámú levelét.
Üdvözlettel:

Vasváryné Oláh Melinda
igazgatási szakügyintéző
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti Főosztály
1052 Budapest Városház u.7.
Telefon: +36 1 235 17 12
[email cím]

PVKH Törvényességi Felügyeleti Főosztály (Vörös Valéria), Pest Megyei Kormányhivatal

6 Melléklet

Fóti Viktória részére
Tisztelt Fóti Viktória!
Mellékelten megküldöm Dr. Danka Ferenc főosztályvezető úr
PE/030/00160-24/2024 ügyiratszámú levelét valamint annak mellékleteit.
Tisztelettel:

Vörös Valéria
Titkársági szakügyintéző
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti Főosztály
1052 Budapest Városház u.7.
Telefon: +36 1 235 17 12
[email cím]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Fóti Viktória, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.