A Penta kötelék szerződései

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010-2021-ig tartó időszakra vonatkozóan:
- PENTA Korlátolt Felelősségű Társasággal
- Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű társasággal
- A Penta Industry Korlátolt Felelősségű Társasággal
kötött szerződéseket, valamint az ezekkel kapcsolatos dokumentációt - ezalatt értve az érvényes kötelezettségvállalási szabályzat alapján kötelező dokumentációt, ajánlatkérőt, valamint teljesítési igazolást - amit Budapest XV. Kerület Önkormányzattal, valamint a Polgármesteri Hivatal kötöttek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. május 30.

Üdvözlettel:

László Gábor

Sólyomné Erzsébet, Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt László Gábor Úr!

Csatolva küldöm a 2/3-63/2021 iktatószámú levelet.

Tisztelettel,

Sólyomné Szegedi Erzsébet
irodai ügyintéző

Jegyzői Iroda
Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
H-1153 BUDAPEST, Bocskai utca 1-3.
E-mail: [email address]
Telefon: +36 1 305 3156

--------------------------------------------------------------------

Tisztelt Sólyomné Erzsébet!

Közbeszerzés esetében a hirdetmény és az ajánlat összesítő, egyéb beszerzések esetében azt a dokumentációt kérem megküldeni, ahol Hivataluk szabályzata alapján több ajánlatot kérnek, ezeket jegyzőkönyvben, vagy bizottságban elbírálják. Ezek leiratát, jegyzőkönyvét, ajánlat összesítő dokumentációját kérném megküldeni. Cél az egyéb ajánlatok vizsgálata. Amennyiben nem volt versenyeztetés, vagy egyéb ajánlat bekérése, abban az esetben az ajánlatra való felhívást, a megrendelést igazoló dokumentumot kérném megtekintésre.

Köszönettel és Üdvözlettel:

László Gábor

Sólyomné Szegedi Erzsébet, Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

9 Attachments

 

Tisztelt László Gábor!

 

A kért adatszolgáltatást 3 e-mailben küldöm.

 

Tisztelettel,

 

Sólyomné Szegedi Erzsébet
irodai ügyintéző

 

Jegyzői Iroda

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

H-1153 BUDAPEST, Bocskai utca 1-3.

E-mail: [1][email address]

Telefon: +36 1 305 3156

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

Mielőtt kinyomtatná ezt az üzenetet, gondolja meg, hogy valóban
elengedhetetlenül szüksége van-e rá! Nap, mint nap egyre kevesebb fa van a
világon, gondoljon környezetünk védelmére!

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Sólyomné Szegedi Erzsébet, Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

18 Attachments

 

 

 

Sólyomné Szegedi Erzsébet
irodai ügyintéző

 

Jegyzői Iroda

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

H-1153 BUDAPEST, Bocskai utca 1-3.

E-mail: [1][email address]

Telefon: +36 1 305 3156

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

Mielőtt kinyomtatná ezt az üzenetet, gondolja meg, hogy valóban
elengedhetetlenül szüksége van-e rá! Nap, mint nap egyre kevesebb fa van a
világon, gondoljon környezetünk védelmére!

 

 

From: dr. Magasitz Erzsébet <[email address]>
Sent: Monday, July 5, 2021 10:02 AM
To: Sólyomné Szegedi Erzsébet <[email address]>
Subject: csatolmányok2

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Sólyomné Szegedi Erzsébet, Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

5 Attachments

 

 

 

Sólyomné Szegedi Erzsébet
irodai ügyintéző

 

Jegyzői Iroda

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

H-1153 BUDAPEST, Bocskai utca 1-3.

E-mail: [1][email address]

Telefon: +36 1 305 3156

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

Mielőtt kinyomtatná ezt az üzenetet, gondolja meg, hogy valóban
elengedhetetlenül szüksége van-e rá! Nap, mint nap egyre kevesebb fa van a
világon, gondoljon környezetünk védelmére!

 

 

From: dr. Magasitz Erzsébet <[email address]>
Sent: Monday, July 5, 2021 10:03 AM
To: Sólyomné Szegedi Erzsébet <[email address]>
Subject: csatolmányok3

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]