A Hatósági Főosztály ügyfeleivel történő kapcsolattartását szabályozó dokumentumok

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen válaszában tételesen felsorolni, és elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1. A jelenleg érvényes, a Hivatal működésére megszerzett minőségbiztosítási tanúsítványokat.

2. A jelenleg hatályos minőségirányítási kézikönyvet.

3. A Hatósági Főosztályt, az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Osztályt, az Igazgatási Csoportot, mint szervezeti egységeket érintő egyéb minőségirányítási dokumentumokat.

4. Minden olyan további, jelenleg hatályos szabályozó dokumentumot, amely az előző pontban felsorolt szervezeti egységeknek az ügyfeleivel történő, postai és elektronikus levelezési, valamint telefonos, személyes vagy bármely más egyéb módon történő ügyintézésének folyamataira vonatkozóan bármilyen szabályozást tartalmaz.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 21.

Üdvözlettel:

Imre András

Enyedi Krisztián, Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

8 Melléklet

Tisztelt Imre András!

 

Csatoltan megküldöm dr. Lamperth Mónika jegyző asszony levelét.

 

 

Tisztelettel:

 

dr. Enyedi Krisztián

jogtanácsos

 

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Iroda

 

Tisztelt dr. Enyedi Krisztián!

Köszönöm dr. Lamperth Mónika jegyző asszony válaszát.

Az adatigénylésre adott válasz teljességéhez még kérem, szíveskedjen pótlólag megküldeni számomra a Minőségirányítási Kézikönyvhöz tartozó, annak tartalomjegyzéke szerinti 1-11.sz. mellékleteket is.

Köszönettel:
Imre András

Enyedi Krisztián, Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

12 Melléklet

Tisztelt Imre András!

Csatoltan megküldöm dr. Lamperth Mónika jegyző asszony levelét.

Tisztelettel:

dr. Enyedi Krisztián
jogtanácsos

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Iroda

idézett részek megjelenítése

Tisztelt dr. Enyedi Krisztián!

Köszönöm a teljes választ.

Üdvözlettel:
Imre András