Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Kormány, minisztériumok, kormányhivatalok, szakigazgatás és hatóságok, hivatalok, felügyelőségek, más néven MEKH

A Hivatal feladata az energiaipari engedélyezések szabályozása, az áralkalmazás és a fogyasztóvédelem. A tájékoztatás mellett egyre nagyobb súlyt kap a versenypiac felügyelete, a verseny elősegítése és tisztaságának megőrzése, annak kikényszerítése, illetve a versenypiaci környezet folyamatos figyelése és szükség esetén változtatása, annak kezdeményezése. A Hivatal tevékenységi körébe tartozik továbbá az energiapiaci ár előkészítés és árszabályozás kialakítása, valamint felügyeli a megfelelő hatósági, minőségi előírások betartását. Mindemellett a Hivatal részt vesz a vezetékes energiaellátás állami regulációjának folyamatos EU normákhoz való igazításában, a szabályrendszer hazai kialakításában. A Hivatal a Magyar Energia Hivatal utódintézménye.

18 igénylés
Tisztelt Segesvári Csaba Úr!   Hivatkozással a 2022. május 4-én az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi...
Tisztelt Kiss Katalin!   2021. július 3-án küldött elektronikus megkeresés válaszához tartozó csatolmányt ezúton küldöm. Üdvözlettel,   Koscs...
Tisztelt Kiss Katalin!   Mellékelten küldöm közérdekű adatigénylésére adott válaszunkat.   Üdvözlettel:     [1]cid:[email protected]
Tisztelt Levélíró! Köszönjük megkeresését, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal fogadta e-mail üzenetét. Levelével kapcsolatban megte...
Tisztelt Nagy Mária!   A Hivatal – az egyedi fogyasztóvédelmi ügyek kivételével – a meghozott hatósági döntéseit közzéteszi a honlapján, ahol bárk...
Tisztelt Nagy Mária!   Az Ön által kért cégadatokat az ingyenes cégnyilvántartásról szóló 47/2007. (X.20.) IRM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján...
Tisztelt Nagy Mária!   A Hivatal feladat- és hatáskörébe nem tartozik a lakosság által igénybe vett közszolgáltatások tekintetében pénzbeli támoga...
Tisztelt Levélíró! Köszönjük, hogy kérelmével, kérdésével a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz fordult. Levelének feldolgozását megke...
Kozmu panaszok
Ezt az adatigénylést Nagy Maria (Fiók felfüggesztve) nyújtotta be a(z) Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére. Legutóbbi hozzászóló: Nagy Maria (Fiók felfüggesztve) . A hozzászólás kelte:

Régóta lejárt

Meg nem kaptam valaszt.. Nem jogszabaly irja elo?
Ügyiratszám: VKEFFO_2017/10485-2 (2017)              Tel.: 459-7704   Fax: 459-7766 E-mail: [1][email address]     Tisztelt Deák Ferenc!  ...
Tisztelt Deák Ferenc Úr!   A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) elektronikus úton megküldött levelében...
Tisztelt Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. t...
4488/2015 Határozat
Ezt az adatigénylést a(z) Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére Boris Eszter küldte -n.

Régóta lejárt

Tisztelt Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. t...
Egymilliós számlák
Ezt az adatigénylést a(z) Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére Major Péter Pál küldte -n.

Régóta lejárt

Tisztelt Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. t...
Gépjárművek nyilvántartása
Follow up sent to Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal by Tóth István on .

Besorolásra vár

Tisztelt MEKH Sajtókommunikáció! Kérem, hogy válaszukat szíveskedjenek a [email address] e-mail címre küldeni. Üdvözlettel: Tóth István
Tisztelt Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal! A 2014.08.06-án elektronikus úton megküldött közérdekű adatigénylésemre 2014.08.14-én el...
Tisztelt MEKH Sajtókommunikáció! Az elektronikus formában megküldött adatszolgáltatásukat megkaptam. A kapott információhalmazok kiindulásnak megf...
Tisztelt Tatár Kis Gábor Úr! Az előbbi e-mail-ben tévesen küldtem el a mellékleteket. Ezúton küldöm Önnek a Századvég szerződést. Üdvözlettel Sápi Be...

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?