Segesvári Csaba

Tisztelt Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/ 1938 RENDELETE alapján készült vészhelyzeti tervet a IV., V., VI. VII., VIII. mellékletnek megfelelően.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. május 4.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

MEKH Automatikus valasz, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük megkeresését, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal fogadta e-mail üzenetét.

Levelével kapcsolatban megtesszük a szükséges intézkedéseket, az esetlegesen további egyeztetést igénylő kérdések esetén illetékes Kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot.

Tisztelettel,

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

kozerdekuadatigenyles, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Segesvári Csaba Úr!

 

Hivatkozással a 2022. május 4-én az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 28. § (1) bekezdése szerinti közérdekű adat megismerésére
vonatkozó igénylésére, szíves kérésének eleget téve az alábbiakról
tájékoztatjuk az Infotv. 29. § (1) bekezdése alapján.

 

A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a
994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. október 25-i
2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és annak IV., V., VI.
VII., VIII. melléklete alapján készült vészhelyzeti terv a megelőzési
cselekvési tervvel együtt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal honlapján közzétételre került.

 

A publikációról szóló hír elérhető az alábbi linken:

[1]http://www.mekh.hu/a-mekh-frissitette-a-...

 

A vészhelyzeti terv elérhetősége az alábbi:

[2]http://www.mekh.hu/download/0/db/01000/M...

 

Kérésének megfelelően mellékletként is csatoljuk a kért dokumentumot.

 

Üdvözlettel

  

 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
 

E-mail: [3][MEKH request email]

[4][email address]
Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
 
Tiszta energia, fenntartható környezet

 

 

idézett részek megjelenítése