Gázfogyasztási adatok

Segesvári Csaba made this Közérdekűadat request to Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy Csongrád-Csanád megyében hány gázfogyasztási hely van (20 m3/h-t meg nem haladó névleges mérőteljesítményű felhasználó), azok 2019-2020-2021 évben mennyi gáz fogyasztottak, ha lehet az alábbi éves bontásban: 0-500 m3, 500-1000m3, 1000-1500m3, 1500-2000m3, és afelett. Vagy ha ez a bontás nem elérhető, akkor olyanban, amellyel önök rendelkeznek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. augusztus 15.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

MEKH Automatikus valasz, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük megkeresését, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal fogadta e-mail üzenetét.

Levelével kapcsolatban megtesszük a szükséges intézkedéseket, az esetlegesen további egyeztetést igénylő kérdések esetén illetékes Kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot.

Tisztelettel,

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

kozerdekuadatigenyles, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Segesvári Csaba Úr!

 

A közérdekű adat megismerése iránti 2022. augusztus 15. napján
Csongrád-Csanád megye gázfogyasztási helyeire vonatkozóan e-mailben
megküldött igényének eleget téve a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (1) bekezdése szerint az
alábbiakról tájékoztatja.

 

A Hivatal kezelésében lévő 20 m3/h kapacitás alatti fogyasztókra vonatkozó
adatok területi bontás és fogyasztási sávok nélkül az alábbi linken
érhetőek el:

[1]http://www.mekh.hu/foldgazipari-tarsasag...

 

A Hivatal tevékenységére vonatkozóan, vagy közfeladatának ellátásával
összefüggésben - az Infotv. 3. § 5. pontjában meghatározott – a fentieket
meghaladó, területre lebontott sávos fogyasztási adatok, mint közérdekű
adatok nem állnak rendelkezésre, illetve a Hivatal által kezelt adatok nem
tartalmaznak kapacitás és fogyasztási sávos részletezést.

 

Tájékoztatjuk, hogy területi gázfogyasztási adatokat kigyűjthető módon a
KSH tesz közzé honlapján az alábbi elérhetőségi úton:

KSH Tájékoztatási adatbázis à Területi statisztika à Települési, járási
statisztika à Éves településstatisztikai adatok 2021-es
településszerkezetben à Mutatók à  Kommunális ellátás à Gázfogyasztás.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Tisztelettel:

 

 

 
Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal
 

[2]cid:[email protected] E-mail: [3][MEKH request email]

[4][email address]
Cím: 1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 52.
 
Tiszta energia, fenntartható környezet

 

 

idézett részek megjelenítése