Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- jelenleg hány közkút található az I. kerületben?
- a fenti közkutakból hány üzemel rendszeresen, illetve hány üzemeltetése szünetel tartósan meghibásodás vagy egyéb okok miatt?
- a fenti közkutak elhelyezkedését az I. kerület térképén
- létezik-e bármilyen felmérés, nyilvántartás, térkép az I. kerület területén található fákról, illetve faültetési lehetőségek helyszíneiről?
- amennyiben igen, a fenti fák, faültetési lehetőségek elhelyezkedését az I. kerület térképén

- a Budapest közösségi költségvetésének működtetéséhez szükséges iroda üzemeltetése mekkora összegbe kerül éves bontásban?
- a közösségi költségvetéssel kapcsolatban készültek-e kutatások?
- amennyiben igen, akkor milyen eredménnyel zárultak?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 4.

Üdvözlettel:

Kiss Boldizsár

Ügyfélszolgálat, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Kiss Boldizsár!

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP- 94430/2024-es érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Irodája részére.

Tisztelettel:

Főpolgármesteri Hivatal
Koordinációs Főosztály
„Nyitott Budapest” Társadalmi Együttműködési Osztály
Ügyfélszolgálati Csoport
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
telefon: +36 1 327 1957
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.

idézett részek megjelenítése

Kőszegi Anna, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

3 Melléklet

Tisztelt Kiss Boldizsár!

 

Csatoltan megküldöm Főjegyző úr válaszlevelét 2024. február 4. napján
küldött közérdekűadat-igénylésére.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Kőszegi Anna

jogi referens

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

 

 

Tisztelt Kőszegi Anna!

Köszönöm válaszukat!
Sajnos az egyik csatolmányukat (kérdőív kiértékelése.pdf) sem megnyitni, sem pedig letölteni nem tudom. Megkérhetem, hogy küldjék el újra?

Üdvözlettel:

Kiss Boldizsár

Kőszegi Anna, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Kiss Boldizsár!

Elnézését kérem, amiért a csatolmány nem működik, egyszerű pdf-ként csatoltam az email mellékleteihez. Csatolom újra, és ha most sem működne, akkor kérem jelezze, és keresünk egy alternatív technikai megoldást, hogy valamilyen módon eljuttassuk Önhöz.

Üdvözlettel:

dr. Kőszegi Anna
jogi referens
Főpolgármesteri Hivatal
Főjegyzői Iroda

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Kőszegi Anna!

Köszönöm segítségét, most már gond nélkül hozzáférhető.

Üdvözlettel:

Kiss Boldizsár