Vitézy Dávidnak az érvénytelen szavazatok újraszámolására vonatkozó beadványa

A hatóság postai úton szeretneválaszt errea megkeresésre.

Tisztelt Nemzeti Választási Iroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Vitézy Dávid főpolgármester-jelöltnek a 2024-es főpolgármester-választás érvénytelen főpolgármesteri szavazatainak újraszámolására vonatkozó beadványát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton kérem az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Ha az adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanának meg, úgy kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson erről. Ebben az esetben azt is kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. június 17.

Üdvözlettel:

Waldmann Tamás

Nemzeti Választási Bizottság (NVI), Nemzeti Választási Iroda

5 Melléklet

Tisztelt Waldmann Tamás Úr!

 

2024. június 17-én 16 óra 11 perckor megküldött közérdekű adatkérésére
csatoltan küldöm a Nemzeti Választási Bizottság elnökének válaszlevelét,
továbbá annak mellékleteit.

 

A mellékletek méretére való tekintettel a teljes közérdekű adatkérésre a
válasz két e-mailben kerül megküldésre. A második e-mailben a fellebbezés
2. számú mellékletét küldöm.

 

Tisztelettel:

Nemzeti Választási Bizottság Titkársága

Nemzeti Választási Bizottság (NVI), Nemzeti Választási Iroda

1 Melléklet

Tisztelt Waldmann Tamás Úr!

 

Ahogy előző levelemben jeleztem, küldöm a fellebbezés 2. számú
mellékletének 1. részét.

 

Tisztelettel:

Nemzeti Választási Bizottság Titkársága

 

From: Nemzeti Választási Bizottság (NVI) <[1][email cím]>
Sent: Thursday, June 20, 2024 11:54 AM
To: [2][FOI #24991 e-mail]
Subject: Waldmann Tamás közérdekű adatkérése_Vitézy Dávid
fellebbezése_válasz I.

 

Tisztelt Waldmann Tamás Úr!

 

2024. június 17-én 16 óra 11 perckor megküldött közérdekű adatkérésére
csatoltan küldöm a Nemzeti Választási Bizottság elnökének válaszlevelét,
továbbá annak mellékleteit.

 

A mellékletek méretére való tekintettel a teljes közérdekű adatkérésre a
válasz két e-mailben kerül megküldésre. A második e-mailben a fellebbezés
2. számú mellékletét küldöm.

 

Tisztelettel:

Nemzeti Választási Bizottság Titkársága

References

Visible links
1. mailto:[email cím]
2. mailto:[FOI #24991 e-mail]

Nemzeti Választási Bizottság (NVI), Nemzeti Választási Iroda

1 Melléklet

Tisztelt Waldmann Tamás Úr!

 

Ahogy előző levelemben jeleztem, küldöm a fellebbezés 2. számú
mellékletének 2. részét.

 

Tisztelettel:

Nemzeti Választási Bizottság Titkársága

 

From: Nemzeti Választási Bizottság (NVI) <[1][email cím]>
Sent: Thursday, June 20, 2024 11:54 AM
To: [2][FOI #24991 e-mail]
Subject: Waldmann Tamás közérdekű adatkérése_Vitézy Dávid
fellebbezése_válasz I.

 

Tisztelt Waldmann Tamás Úr!

 

2024. június 17-én 16 óra 11 perckor megküldött közérdekű adatkérésére
csatoltan küldöm a Nemzeti Választási Bizottság elnökének válaszlevelét,
továbbá annak mellékleteit.

 

A mellékletek méretére való tekintettel a teljes közérdekű adatkérésre a
válasz két e-mailben kerül megküldésre. A második e-mailben a fellebbezés
2. számú mellékletét küldöm.

 

Tisztelettel:

Nemzeti Választási Bizottság Titkársága

References

Visible links
1. mailto:[email cím]
2. mailto:[FOI #24991 e-mail]

Tisztelt Nemzeti Választási Iroda!

Köszönöm szépen a dokumentumokat!

Azonban Vitézy Dávid László mint főpolgármester-jelölt a Fővárosi Választási Bizottság 203/2024. (VI. 10.) számú határozatával szemben 2024. június 12-én 15:52-kor a Fővárosi Választási Bizottsághoz elektronikus úton benyújtott fellebbezésének 2. mellékletének mindkét részét Önök olyan formában küldték el számomra 2024. június 20-án, hogy annak mindkét részének több oldalán olvashatatlanok közérdekű adatnak minősülő szövegrészek (is). Alább részenként és oldalanként lebontva küldöm, hogy mely szövegek olvashatatlanok:

1. rész (link: https://kimittud.hu/request/24991/respon... ), többnyire a scannelés rossz minősége miatt:

• 13. oldal: olvashatatlan "A szavazókörben a szavazatszámláló bizottság" szöveg előtti bekezdés, beleértve a kerület és a szavazókör számát;
• 14. oldal: olvashatatlan a "szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjaként" szöveget tartalmazó bekezdés több része, beleértve a kerület és a szavazókör számát;
• 15. oldal: olvashatatlan vagy nem azonosítható be egyértelműen a "szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjaként" szöveget tartalmazó bekezdés több része, beleértve a kerület és a szavazókör számát;
• 16. oldal: olvashatatlan a "szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjaként" szöveget tartalmazó bekezdés több része, beleértve a kerület és a szavazókör számát;
• 17. oldal: olvashatatlan vagy nem azonosítható be egyértelműen a "szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjaként" szöveget tartalmazó bekezdés több része, beleértve a kerület és a szavazókör számát;
• 18. oldal: nem azonosítható be egyértelműen a szavazókör száma;
• 19. oldal: olvashatatlan a "szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjaként" szöveget tartalmazó bekezdés több része, beleértve a kerület és a szavazókör számát;
• 20. oldal: olvashatatlan vagy nem azonosítható be egyértelműen a "szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjaként" szöveget tartalmazó bekezdés több része, beleértve a kerület és a szavazókör számát;
• 21. oldal: olvashatatlan a szavazókör száma;
• 22. oldal: olvashatatlan a szavazókör száma;
• 23. oldal: olvashatatlan vagy nem azonosítható be egyértelműen a "szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjaként" szöveget tartalmazó bekezdés több része, beleértve a kerület és a szavazókör számát;
• 24. oldal: olvashatatlan vagy nem azonosítható be egyértelműen a "szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjaként" szöveget tartalmazó bekezdés több része, beleértve a kerület és a szavazókör számát;
• 29. oldal: olvashatatlan vagy nem azonosítható be egyértelműen a "szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjaként" szöveget tartalmazó bekezdés több része, beleértve a kerület és a szavazókör számát;
• 31. oldal: olvashatatlan a "szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjaként" szöveget tartalmazó bekezdés több része, beleértve a kerület és a szavazókör számát;
• 32. oldal: olvashatatlan vagy nem azonosítható be egyértelműen a "szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjaként" szöveget tartalmazó bekezdés több része, beleértve a kerület és a szavazókör számát;
• 33. oldal: olvashatatlan "A szavazókörben a szavazatszámláló bizottság" szöveg előtti bekezdés, beleértve a kerület és a szavazókör számát;
• 34. oldal: olvashatatlan "A szavazókörben a szavazatszámláló bizottság" szöveg előtti bekezdés, beleértve a kerület és a szavazókör számát;
• 35. oldal: nem azonosítható be egyértelműen a szavazókör száma;
• 47. oldal: a nyilatkozat lényegi része olvashatatlan, beleértve a kerület és a szavazókör számát;
• 76. oldal: a nyilatkozat lényegi része olvashatatlan;
• 86. oldal: a nyilatkozat lényegi része olvashatatlan.

2. rész (link: https://kimittud.hu/request/24991/respon... ), többnyire a zöld kihúzások miatt:

• 83. oldal: olvashatatlan vagy nem azonosítható be egyértelműen a kerület és a szavazókör száma;
• 84. oldal: olvashatatlan vagy nem azonosítható be egyértelműen a kerület és a szavazókör száma, illetve a nyilatkozat több lényegi része is olvashatatlan.

Kérem, ismételten küldjék meg számomra a fent felsorolt nyilatkozatokat, immár olyan formában, hogy azokon minden közérdekű adat egyértelműen beazonosítható és jól olvasható legyen!

Kérem továbbá, hogy ezt úgy teljesítsék, hogy vagy
a) a fentebbi linkeken található, Önök által 2024. június 20-án megküldött dokumentumokat küldik meg ismételten, ugyanazokkal az oldalakkal, ugyanolyan sorrendben, a fent felsorolt oldalak tartalmát jól olvashatóra cserélve, vagy kérem, hogy
b) egy külön dokumentumot küldjenek, mely csak a fent felsorolt oldalakat tartalmazza jól olvasható formában. Ebben a b) esetben azonban, kérem, az új PDF dokumentum minden oldalán jelöljék meg, hogy az azon szereplő nyilatkozat az eredeti, a fenti linkeken található hanyadik dokumentum ('1. rész' vagy '2. rész') hanyadik oldalán lévő nyilatkozatával egyezik meg.
Mindezekre azért kérem Önöket, mert a nyilatkozatok az Önök által megküldött formában, azok egyes részeinek kitakarása miatt nem tartalmaznak semmilyen, azok egyéni beazonosítását lehetővé tévő adatot. Hiszen több olyan nyilatkozat is van, ami ugyanazzal a szavazókörrel kapcsolatos, és a nyilatkozat nem kitakart szövegei is megegyeznek.

(Ezen levelem az általam 2024. június 17-én benyújtott közérdekűadat-igénylésemmel kapcsolatos: https://kimittud.hu/request/vitezy_david... )

Segítségüket előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Waldmann Tamás
Budapest, 2024.07.03.

Nemzeti Választási Bizottság (NVI), Nemzeti Választási Iroda

1 Melléklet

Tisztelt Uram!

Lenti levelére válaszul, csatoltan küldöm a Nemzeti Választási Bizottság elnökének levelét.

Tisztelettel:
Nemzeti Választási Bizottság Titkársága

idézett részek megjelenítése