Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Fekete Artúr, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Szeged.hu és Szeged Televízió összes megkötött szerződését 2019. január 1 és 2024. február 22. között

We're waiting for Fekete Artúr to read a recent response and update the status.

Tisztelt Szegedi IH Rendezvényközpont!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Szeged.hu és a Szeged Televízió összes megkötött szerződését és részleteit 2019. január 1 és 2024. február 22. között. Válaszában kérem térjen ki a következőkre:
- Belső és külső dolgozói szerződések 2019. január 1 és 2024. február 22. között.
- Megbízási szerződések 2019. január 1 és 2024. február 22. között.
- Marketing szerződések 2019. január 1 és 2024. február 22. között.
- Támogató szerződések (különös tekintettel a Szeged MJV megkötött szerződésekre) 2019. január 1 és 2024. február 22. között.
- Gyártási és előállítási szerződések 2019. január 1 és 2024. február 22. között.
- Szolgáltatói szerződések 2019. január 1 és 2024. február 22. között.
- Állandó és megbízott jogi szerződések 2019. január 1 és 2024. február 22. között.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 22.

Üdvözlettel:

Fekete Artúr

Godó Klára, Szegedi IH Rendezvényközpont

10 Attachments

Tisztelt Fekete Artúr!
Mellékelem ügyvezetőnk válaszát az alábbi közérdekűadat-igénylésére.

  

Üdvözlettel: 

 

Godó Klára 

titkárságvezető 

Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. 

6721 Szeged, Felső Tisza-part 2. 

postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1256 

mobil: 20/254-4849 

tel: 62/423-638 

 

A küldött információ csak és kizárólag a címzett személyre vagy
személyekre tartozik, és tartalmazhat titkos vagy bizalmas anyagot. A
címzetten kívül ezen információ bármilyen átadása, továbbítása,
terjesztése vagy bármely egyéb használata, továbbá bármely, az
információval kapcsolatos intézkedés megtétele szigorúan tilos. Ha ezt az
 üzenetet tévedésből kapta meg, kérjük lépjen kapcsolatba a feladóval és
teljes egészében törölje az anyagot.

The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or
taking of any action in reliance upon this information by persons or
entities other than the intended recipient is prohibited. If you received
this in error, please contact the sender and delete the material from any
computer.

 

Feladó: Fekete Artúr <[FOI #24358 email]>
Elküldve: 2024. február 22., csütörtök 18:32
Címzett: Szervezés <[Szegedi IH Rendezvényközpont request email]>
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Szeged.hu és Szeged Televízió összes
megkötött szerződését 2019. január 1 és 2024. február 22. között
 
Tisztelt Szegedi IH Rendezvényközpont!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Szeged.hu és a Szeged Televízió összes megkötött szerződését és részleteit
2019. január 1 és 2024. február 22. között. Válaszában kérem térjen ki a
következőkre:
-       Belső és külső dolgozói szerződések 2019. január 1 és 2024.
február 22. között.
-       Megbízási szerződések 2019. január 1 és 2024. február 22. között.
-       Marketing szerződések 2019. január 1 és 2024. február 22. között.
-       Támogató szerződések (különös tekintettel a Szeged MJV megkötött
szerződésekre) 2019. január 1 és 2024. február 22. között.
-       Gyártási és előállítási szerződések 2019. január 1 és 2024.
február 22. között.
-       Szolgáltatói szerződések 2019. január 1 és 2024. február 22.
között.
-       Állandó és megbízott jogi szerződések 2019. január 1 és 2024.
február 22. között.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 22.

Üdvözlettel:

Fekete Artúr

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #24358 email]

Is [Szegedi IH Rendezvényközpont request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to
Szegedi IH Rendezvényközpont? If so, please contact us using this form:
[1]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[2]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
2. http://kimittud.hu/help/officers

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Fekete Artúr, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.