Költségvetési Tanács

Kormány, minisztériumok, kormányhivatalok, szakigazgatás

A Költségvetési Tanács Magyarországon az állami költségvetés készítésének folyamatát felügyelő független testület. A tanácsnak nincs vétójoga költségvetési kérdésekben, de saját számításokat végez, javaslatokat tesz és feladata, hogy tekintélye súlyával őrködjön az állami költségvetések magalapozottsága és átláthatósága felett.

7 igénylés
Tisztelt Romhányi Balázs Ügyvezető Úr! Szíves tájékoztatáskérésének eleget téve, csatoltan küldöm elektronikusan a Tanács véleménye kialakításakor f...
Tisztelt Romhányi Balázs Ügyvezető Úr! Szíves tájékoztatáskérésének eleget téve, csatoltan küldöm elektronikusan a Tanács részére átadott törvényjav...
Tisztelt Költségvetési Tanács! A kereset tanulmányokat - bár a legújabb dokumentumok között nem szerepeltek - végül megtaláltam a honlapon, ezért ad...
Tisztelt Romhányi Balázs Ügyvezető Úr! Szíves tájékoztatáskérésének eleget téve, csatoltan küldöm elektronikusan a Tanács részére átadott törvényjav...
Tisztelt Romhányi Balázs Úr! Szíves kérésének megfelelően csatoltan küldöm a Költségvetési Tanács részére Banai Péter Benő államháztartásért felelős...
Tisztelt Romhányi Balázs Úr! Tájékoztatom, hogy a Költségvetési Tanács a hivatkozott jogszabályoknak megfelelően fog eljárni az adatok nyilvánosságr...
Romhányi Balázs úrnak a Költségvetési Felelősségi Intézet  ügyvezetője Budapest Tisztelt Romhányi Balázs Úr! Az információs önrendelkezési jogról...

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?