Szabályozási terv - Andocs

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Andocs Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Andocs község szabályozási tervét (bel és külterületit) pdf/vagy más digitális formátumban, illetve amennyiben az interneten fellelhető, kérem az oldal címét közölje.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. október 29.

Üdvözlettel:

Kollovics Teréz

Tisztelt Werner Józsefné jegyző asszony!

Önök november 14. óta késedelemben vannak, kérem, hogy válaszoljanak minél hamarabb, vagy kénytelen leszek egyéb törvényes útra terelni az adatigénylést.

Üdvözlettel:

Kollovics Teréz

Werner Józsefné,

2 Attachments

Werner Józsefné,

9 Attachments

Werner Józsefné,

Tisztelt Hölgyem!

Mellékletben küldtem 3 db e-mailben a rendezési terv rendelkezésre álló
anyagait. Amennyiben valami kimaradt kérem szíveskedjék jelezni és
haladéktalanul pótolom. Az adatok késedelméért szíves elnézését kérem.

Tisztelettel:   Werner Józsefné jegyző

Tisztelt Werner Józsefné!

Köszönöm válaszát.

Üdvözlettel:

Kollovics Teréz