SungEel kft. szigetszentmiklósi telephely határozatai

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a SungEel Hitech Hungary Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari Park 48.) szigetszentmiklósi telephely ( Cím: Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari Park 48., KTJ: 101626836) számára a Pest Megyei Kormányhivatal által 2018. jan. 1-től jelen adatigénylés időpontjáig kiadott összes határozatot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 25.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

dr. Schmidt Orsolya, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Bodnár Zsuzsanna részére
[FOI #22544 email]
Tisztelt Bodnár Zsuzsanna Asszony!
Dr. Farkas Dalma Judit főosztályvezető asszony nevében és megbízásából
mellékelten megküldöm a Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/EPF/01279-2/2023.
számú válaszát és mellékleteit további szíves felhasználás céljából.
Tájékoztatom, hogy a mellékleteket az alábbi linkről tudja letölteni:
[1]https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-l...
Tisztelettel:

dr. Schmidt Orsolya
hatósági szakügyintéző
Pest Vármegyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
1052 Budapest, Városház utca 7.
telefon: +36 1 328 5891
mobil: +36 30 131 5141  
email: [email address]

References

Visible links
1. https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/...

Tisztelt dr. Schmidt Orsolya!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

PVKH Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály MVEO, Pest Megyei Kormányhivatal

6 Attachments

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!
adatigénylő
Mellékelten megküldjük hatóságunk tájékoztatását közérdekű adatigénylés
tárgyú levelével kapcsolatban.
Tisztelettel: