Munkavédelmi és egyéb ügyekben született figyelmeztesék, bírságok

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1., a Pest Vármegyei Kormányhivatal által a Samsung SDI Magyarország Zrt. ( 2132 Göd, Schenek I. u. 1.) számára 2023-ban ( 2023. jan. 1-től jelen adatigénylés időpontjáig) munkavédelmi mulasztások, vétségek miatt kiadott összes, figyelmeztetést tartalmazó, illetve bírságot kiszabó határozatot, köztük a PE-06/MV/001271-2/2023; PE-06/MV/000331-6/2022; PE-06/MV/002483-13/2023. számú határozatot.

2., a Samsung SDI Magyarország Zrt. ( 2132 Göd, Schenek I. u. 1. ) számára 2023-ban (2023. jan. 1-től jelen adatigénylés időpontjáig) a Pest Vármegyei Kormányhivatal alábbi szervezeti egységei, úgymint
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Foglalkoztatási Főosztály
Fogyasztóvédelmi Főosztály
Földhivatali Főosztály
Hatósági Főosztály
Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Közlekedésfelügyeleti Főosztály
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Főosztály

által kiadott összes, szankciót ( figyelmeztetést, illetőleg bírságot) tartalmazó dokumentumot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. július 11.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

PVKH Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály MVEO, Pest Megyei Kormányhivatal

8 Attachments

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!
adatigénylő
Mellékelten megküldjük hatóságunk tájékoztatását közérdekű adatigénylés
tárgyú levelével kapcsolatban.
Tisztelettel:

Tisztelt PVKH Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály MVEO!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa