Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolói és elszámolásai az Önkormányzat részére, 2017-2021 (bizottsági előterjesztések)

Bódis Lajos made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

__az Önkormányzat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régiója között, a Képviselő-testület 360/2007.(X.25.) sz. határozata alapján megkötött, 203/2015.(VI.25.) sz. határozata alapján módosított ellátási szerződéshez kapcsolódó szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 évekről__

A kért dokumentumok a Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság illetve az elődje előterjesztéseihez illetve határozataihoz tartozó mellékletek. Megköszönöm, ha az adatigénylést az önkormányzat honlapján való közzététellel teljesítik, mivel az Infotv. alapján ez kötelező, és az Önkormányzat nem teljesíti; ebben az esetben elegendő, ha a honlapra mutató linkeket megküldik.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. november 1.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

6 Attachments

Tisztelt Adatkérő,

 

Hivatkozással 2022. November 1. napján Budapest II. Kerületi Polgármesteri
Hivatalhoz küldött közérdekű adatkérésére csatolva küldöm a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat 2017 – 2021. évre vonatkozó beszámolóit és pénzügyi
elszámolásait.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt Silye Tamás!

Köszönöm a megküldött dokumentumokat!

A 2019-es beszámolónak csak a páratlan oldalait kaptam meg, kérem, a páros oldalait is küldjék meg.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Bódis Úr,

Valóban, illetve a 2018-asat is problémásnak láttam, ezért mind a kettőt újból átküldöm. Elnézést.

Tisztelettel,

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt dr. Silye Tamás!
Köszönöm a kiegészítést!

Üdvözlettel:
Bódis Lajos