Hegedűs Imre Krisztián

Tisztelt Észak-Pesti Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

-az elmúlt 5 év Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium által benyújtott igényeket --jelölje meg a benyújtás időpontját, tárgyát, összegszerűségét
-részletezze a tankerület általi válaszadás/elbírálás időpontját
-jelölje meg beazonosítható módon a teljesített és elutasított igényléseket

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton kérem az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Ha az adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanának meg, úgy kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson erről. Ebben az esetben azt is kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. július 5.

Üdvözlettel: Hegedűs Imre Krisztián

Jaksicsné Kronekker Zsuzsanna dr., Észak-Pesti Tankerületi Központ

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Tájékoztatom, hogy az Észak-Pesti Tankerületi Központhoz 2024. július 5-én
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott, „Közérdekűadat igénylés - Kontyfa Iskola által
benyújtott igények elmúlt 5 év” tárgyú adatigénylése nem egyértelmű.

 

Az Infotv. 28. § (3) bekezdése szerint ha az adatigénylés nem egyértelmű,
az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására.

 

Tájékoztatom, hogy az adatigénylésből nem állapítható meg, hogy az igénylő
milyen "igényekre" vonatkozóan, az igények mely területére gondol
pontosan. Általában az "igény" kifejezés, valamennyi a Kontyfa Általános
Iskola és Gimnázium által a fenntartó felé, bármilyen személyzeti, anyagi,
dologi, beruházási, karbantartási, elhelyezéssel vagy egyéb tanítással
kapcsolatosan beérkezett, írásban vagy szóban megfogalmazott kérését vagy
javaslatát takarhatja.

 

Fentiek alapján kérem, hogy szíveskedjen a közérdekű adatigénylését
pontosítani.

 

 

Tisztelettel: 

[1]cid:[email protected]. Jaksicsné Kronekker Zsuzsanna

szakmai vezető

 

Észak-Pesti Tankerületi Központ

Köznevelési és Jogi Főosztály

1165 Budapest, Jókai Mór u.6.

Telefon: +36 1 795 8184

E-mail: [2][email cím]

 

 

 

 

________________________________________

 

 

 

-----Original Message-----

From: Hegedűs Imre Krisztián <[3][FOI #25109 e-mail]>

Sent: Friday, July 5, 2024 1:27 PM

To: Észak-Pesti TKK (KK) <[4][Észak-Pesti Tankerületi Központ kérő e-mail]>

Subject: Közérdekűadat igénylés - Kontyfa Iskola által benyújtott igények
elmúlt 5 év

 

Tisztelt Észak-Pesti Tankerületi Központ!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

-az elmúlt 5 év Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium által benyújtott
igényeket --jelölje meg a benyújtás időpontját, tárgyát, összegszerűségét
-részletezze a tankerület általi válaszadás/elbírálás időpontját -jelölje
meg beazonosítható módon a teljesített és  elutasított igényléseket

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet
e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

 

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton kérem
az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. §
(3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Ha az
adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok
adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott
törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanának
meg, úgy kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson erről.
Ebben az esetben azt is kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje
meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2024. július  5.

 

Üdvözlettel: Hegedűs Imre Krisztián

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[5][FOI #25109 e-mail]

 

Hibás a(z) [6][Észak-Pesti Tankerületi Központ kérő e-mail] cím a(z) Észak-Pesti Tankerületi Központ
részére benyújtott Közérdekűadat igénylésekre vonatkozóan? Ha igen, lépjen
velünk kapcsolatba az űrlap segítségével:

[7]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:

[8]http://kimittud.hu/help/officers

 

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

 

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
2. mailto:[email cím]
3. mailto:[FOI #25109 e-mail]
4. mailto:[Észak-Pesti Tankerületi Központ kérő e-mail]
5. mailto:[FOI #25109 e-mail]
6. mailto:[Észak-Pesti Tankerületi Központ kérő e-mail]
7. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
8. http://kimittud.hu/help/officers

idézett részek elrejtése

Hegedűs Imre Krisztián

Tisztelt Jaksicsné Kronekker Zsuzsanna dr.!

A július 05-én kelt adatigénylést az alábbi igények tekintetében kérem teljesíteni:
anyagi,dologi, beruházási, karbantartási mind írásbeli mind szóbeli igény tekintetében.

Üdvözlettel:

Hegedűs Imre Krisztián

Jaksicsné Kronekker Zsuzsanna dr., Észak-Pesti Tankerületi Központ

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Tájékoztatom, hogy az Észak-Pesti Tankerületi Központhoz 2024. július 5-én
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott, majd július 10-én részben pontosított „Közérdekűadat
igénylés - Kontyfa Iskola által benyújtott igények elmúlt 5 év” tárgyú
adatigénylése részben továbbra sem egyértelmű.

Az Infotv. 28. § (3) bekezdése szerint ha az adatigénylés nem egyértelmű,
az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására.

Tájékoztatom, hogy az adatigénylésből nem állapítható meg, hogy az igénylő
milyen "anyagi, dologi igényekre" vonatkozóan, az igények mely területére
gondol pontosan. Általában az "anyagi igény" kifejezés, valamennyi, a
Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium által a fenntartó felé, bármilyen
anyagi ráfordítást igénylő igénnyel kapcsolatosan beérkezett, írásban vagy
szóban megfogalmazott kérését vagy javaslatát takarhatja.

A "dologi igény" kifejezés szintén az adatok túl nagy halmazára
értelmezhető, így kérem ennek pontosabb kifejtését is.

A beruházási és karbantartási igényekkel kapcsolatosan tájékoztatom, hogy
szóbeli igénybejelentés kizárt, az írásbeli bejelentések kigyűjtését
megkezdtük, annak teljesüléséről tájékoztatom.

 

Fentiek alapján kérem, hogy szíveskedjen a közérdekű adatigénylését
pontosítani.

 

 

Tisztelettel: 

[1]cid:[email protected]. Jaksicsné Kronekker Zsuzsanna

szakmai vezető

 

Észak-Pesti Tankerületi Központ

Köznevelési és Jogi Főosztály

1165 Budapest, Jókai Mór u.6.

Telefon: +36 1 795 8184

E-mail: [2][email cím]

 

 

 

 

 

-----Original Message-----
From: Hegedűs Imre Krisztián <[FOI #25109 e-mail]>
Sent: Wednesday, July 10, 2024 7:47 AM
To: Jaksicsné Kronekker Zsuzsanna dr. <[email cím]>
Subject: Re: Adatigénylés pontosítása

 

Tisztelt Jaksicsné Kronekker Zsuzsanna dr.!

 

A július 05-én kelt adatigénylést az alábbi igények tekintetében kérem
teljesíteni:

anyagi,dologi, beruházási, karbantartási mind írásbeli mind szóbeli igény
tekintetében.

 

Üdvözlettel:

 

Hegedűs Imre Krisztián

 

-----Original Message-----

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

 

Tájékoztatom, hogy az Észak-Pesti Tankerületi Központhoz 2024. július
5-én  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló  2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése  alapján benyújtott, „Közérdekűadat igénylés - Kontyfa Iskola
által  benyújtott igények elmúlt 5 év” tárgyú adatigénylése nem
egyértelmű.

 

 

 

Az Infotv. 28. § (3) bekezdése szerint ha az adatigénylés nem egyértelmű, 
az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására.

 

 

 

Tájékoztatom, hogy az adatigénylésből nem állapítható meg, hogy az
igénylő  milyen "igényekre" vonatkozóan, az igények mely területére
gondol  pontosan. Általában az "igény" kifejezés, valamennyi a Kontyfa
Általános  Iskola és Gimnázium által a fenntartó felé, bármilyen
személyzeti, anyagi,  dologi, beruházási, karbantartási, elhelyezéssel
vagy egyéb tanítással  kapcsolatosan beérkezett, írásban vagy szóban
megfogalmazott kérését vagy  javaslatát takarhatja.

 

 

 

Fentiek alapján kérem, hogy szíveskedjen a közérdekű adatigénylését 
pontosítani.

 

 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

[1][3]cid:[email protected]. Jaksicsné Kronekker Zsuzsanna

 

szakmai vezető

 

 

 

Észak-Pesti Tankerületi Központ

 

Köznevelési és Jogi Főosztály

 

1165 Budapest, Jókai Mór u.6.

 

Telefon: +36 1 795 8184

 

E-mail: [2][email cím]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[4][FOI #25109 e-mail]

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:

[5]http://kimittud.hu/help/officers

 

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

 

-------------------------------------------------------------------

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
2. mailto:[email cím]
3. file:///tmp/cid:[email protected]
4. mailto:[FOI #25109 e-mail]
5. http://kimittud.hu/help/officers

idézett részek elrejtése

Hegedűs Imre Krisztián

Tisztelt Jaksicsné Kronekker Zsuzsanna dr.!
Dologi igény: minden olyan vagyoni értékű javak melyek az iskola rendelkezésére álltak a kérelem elfogadása után illetve nem állt rendelkezésre mert elutasítást kapott az igényére vonatkozóan. Pl fűnyíró.
Anyagi igény: minden olyan igény ami nem kifejezetten a tanítással összefüggésben került előterjesztésre( pl benzin a fűnyíró működéséhez)

Üdvözlettel:

Hegedűs Imre Krisztián