Oktatási Hivatal

Oktatás, kutatás

94 igénylés
Közös döntés, szülői nyilatkozat
Follow up sent to Oktatási Hivatal by Szigeti Viktória on .

Régóta lejárt

Tisztelt Oktatási Hivatal! Felhívom figyelmét arra, hogy a jogalkotás alapvető követelménye (Jat. II. fejezet legeleje:), hogy a jogszabálynak a cím...
Köznevelési adatokra vonatkozó adatigény
Response by Oktatási Hivatal to virag.gyurkovics on .

El lett utasítva

Tisztelt Gyurkovics Virág! Az Oktatási Hivatalhoz érkezett megkeresésére hivatkozva tájékoztatom, hogy az Ön által megjelölt adatok előállítása elemző...
Tisztelt Nagy Gábor Olivér! 2024. április 26-i megkeresésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az Oktatási Hivatal nem rendelkezik külön igénylőlappal...
Általános iskolai és középiskolai jogviszony keletkezése
Follow up sent to Oktatási Hivatal by Szigeti Viktória on .

Részben teljesítette

Tisztelt Közhiteles Nyilvántartó! Tevékenységével kapcsolatban tájékoztatta az adatigénylőt arról, “hogy az Oktatási Hivatal az adatkezeléssel kapcso...
Tisztelt Oktatási Hivatal! A 2024. március 19-i "Gyerek egyetemi felvételijéhez mindkét szülő döntését kérik?"-ben foglalt adatigénylést már rég meg...
Tisztelt Kazinczy Krisztina! A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga követelményrendszere a 2005 óta érvényben lévő kétszintű érettségi vizsgarendsz...
OH-adatkezelő(k) szerződése(i)
Response by Oktatási Hivatal to Kiss László on .

Részben teljesítette

Tisztelt Kiss László! Közérdekű adatigénylése kapcsán, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendel...
Kötelezően megadandó információk
Internal review request sent to Oktatási Hivatal by Kiss László on .

Belső felülvizsgálatra vár

Tisztelt Oktatási Hivatal! Kérem azt az adatot, információt, hogy ezt az adatigénylést hogyan tartja nyilván: teljesített, elutasított, vagy törvény...
Köznevelési adatokra vonatkozó adatigény
Response by Oktatási Hivatal to virag.gyurkovics on .

El lett utasítva

Tisztelt Gyurkovics Virág! Az Oktatási Hivatalhoz érkezett megkeresésére hivatkozva tájékoztatom, hogy az Ön által megjelölt adatok előállítása elemző...
Tisztelt Civil Közoktatási Platform! 2024. január 10-ei megkeresésére hivatkozva az alábbi válaszokat tudjuk adni. 2023. október 1. és 2023. decembe...
Tanköteleseknek állam által biztosított lehetőség
Follow up sent to Oktatási Hivatal by Kiss László on .

Részben teljesítette

Tisztelt Államigazgatási Szerv! Kérem azt az információt, hogy jelen köziratot iktatja, őrzi-e, és ha igen, milyen számon és pontosan meddig. Továbbá...
Egyéni munkarend
Follow up sent to Oktatási Hivatal by Szigeti Viktória on .

Régóta lejárt

Tisztelt Hivatal! Hivatalos tájékoztatása szerint “az Nkt. szóhasználatában a külföldi tanulmányok külföldi tartózkodást is feltételeznek egyben, mel...
Adatkezelői tájékoztatás 2018.
Follow up sent to Oktatási Hivatal by Szigeti Viktória on .

Részben teljesítette

Tájékoztató a külföldön tanulók diákigazolvány-igényléséről 2016. szeptember 24. A külföldön tanuló magyar fiatalok diákigazolvány-igénylésének tov...
Tisztelt Kiss László! A köznevelési intézmények közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatait a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról ren...
Felvett középiskolások jogviszonya keletkezése
Follow up sent to Oktatási Hivatal by Szigeti Viktória on .

Régóta lejárt

the embedded link to ‘Wayback Machine Internet Archive’ webpage was included in your reply. There are thousands - billions of pages, data there. P...
Az OH az állami iskolák adatfeldolgozója?
Follow up sent to Oktatási Hivatal by Kiss László on .

Sikeres

Tisztelt KRÉTA Adatfeldolgozója! Köszönöm, hogy megerősítette, hogy az Oktatási Hivatal a KRÉTA-adatok adatfeldolgozója, valamint az iskolák a KIR a...
Kereskedelmi diákkedvezmények szervezésének módja,
Response by Oktatási Hivatal to Kothencz Róbert on .

Részben teljesítette

Tisztelt Kothencz Róbert! Az Oktatási Hivatalhoz 2021. szeptember 28-án írt adatigénylését köszönettel megkaptam. Megkeresésében foglaltakra az aláb...
KIR-SZIR 2020. évi átadás-átvétel mellékletei
Ezt az adatigénylést a(z) Oktatási Hivatal részére Kiss László küldte -n.

Régóta lejárt

Tisztelt Oktatási Hivatal! Az alábbi adatot / információt igényelem: 1.) az OH-NSZFH (KIR-SZIR) 2020. júniusi átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékle...
A Hivatal tényleges adatvédelmi tevékenysége
Ezt az adatigénylést a(z) Oktatási Hivatal részére Kiss László küldte -n.

Régóta lejárt

Tisztelt Oktatási Hivatal! Az alábbi adatot / információt / ismeretet igényelem, ha és amennyiben azzal rendelkezik: 1.) azokat az intézkedéseket,...
5 állami iskola
Follow up sent to Oktatási Hivatal by Kiss László on .

Régóta lejárt

Melléklet: https://kozadatportal.hu/publicdata/show?id=15329729-000022 "Nemzeti Közadatportál Kezdőoldal Közadatkataszter KIR intézménytörzsi nyilv...
Felvételiző gyermek felvételéről döntés elmulasztása
Response by Oktatási Hivatal to Kiss László on .

Részben teljesítette

Tisztelt Kiss László! A középfokú iskolába történő jelentkezés kapcsán feltett újabb kérdése kapcsán az alábbiakat válaszoljuk Önnek.   Az Oktat...
Középfokú felvételi adatfeldolgozójának adatfeldolgozása
Ezt az adatigénylést a(z) Oktatási Hivatal részére Szigeti Viktória küldte -n.

Régóta lejárt

Tisztelt Adatfeldolgozó! Az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a következő adatigénylést terjesztem elő. Kérem, szíveske...
SNI tanulók aránya feladatellátási helyek szerint
Response by Oktatási Hivatal to Kegye Adél on .

Részben teljesítette

Tisztelt Kegye Adél! 2023. október 27-én az Oktatási Hivatalhoz érkezett adatkérésére hivatkozva csatolva megküldöm az általános iskolai feladaton tan...
Tisztelt Szigeti Viktória!     Felhívjuk a figyelmét, hogy a felvételi lapok aláírására vonatkozóan részletes tájékoztatás található az Oktatási...
Tankötelesek nyilvántartott adatai
Ezt az adatigénylést a(z) Oktatási Hivatal részére Szigeti Viktória küldte -n.

Régóta lejárt

Tisztelt Oktatási Hivatal! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a következő adati...

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?