Klebelsberg Intézményfenntartó költségvetési jelentése

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Államkincstár!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2013. évről szóló költségvetési jelentését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 14.

Üdvözlettel:

Juhász Ágnes (Hálózat a Tanszabadságért)

Beérkezett levél, Magyar Államkincstár

Tisztelt Levélíró!

 

Köszönettel megkaptuk a levelét. A válaszadásig türelmét kérjük!

 

Üdvözlettel:

Magyar Államkincstár

--------------------------------------------------------------------------

Kérjük erre az e-mail üzenetre ne válaszoljon, mert a Magyar Államkincstár
ezen a címen leveleket nem fogad.

--------------------------------------------------------------------------

„Az állampapír több mint üzlet. A kedvező kamatozású állampapírokat
keresse a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain.
Kényelmi szolgáltatásainkról honlapunk nyújt bővebb információt.”
www.allamkincstar.gov.hu

Siposné Kelemen Ildikó, Magyar Államkincstár

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

Csatoltan megküldöm a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ adatait tartalmazó kincstári költségvetési jelentést 2013. január 1.-december 31. időszakra vonatkozóan.

Üdvözlettel:

Mátyusné Dandé Terézia főosztályvezető asszony távollétében:

Fisser Teréz
főosztályvezető-helyettes
Fejezeti Főosztály
Magyar Államkincstár
1054 Budapest, Hold utca 4.
Telefon: +36-1-327-3474
Fax: +36-1-266-1702
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Siposné Kelemen Ildikó!

Köszönöm Fisser Teréz
főosztályvezető-helyettes asszony gyors és érdemi válaszát.

Üdvözlettel:

Juhász Ágnes, Hálózat a Tanszabadságért