Magyar Államkincstár

Kormány, minisztériumok, kormányhivatalok, szakigazgatás, más néven MÁK

A kincstár felelős az állami költségvetés végrehajtása során a pénzforgalom lebonyolításáért és az elszámolásokért, a költségvetési pozíció előrejelzéséért és a likviditás menedzseléséért, továbbá meghatározott adatszolgáltatásokért. Többek között feladata, hogy a központi költségvetésből folyósítsa a család- és szociális támogatásokat, valamint ellenőrizze az igénybevétel jogosságát, valamint biztosítsa a központi költségvetésből juttatott támogatásokat a helyi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások és az egészségügyi intézmények részére, és ellenőrizze azok felhasználását, fogadja és összesítse a költségvetési beszámolókat. A kincstár a közpénzek elköltésének résztvevője és egyben felügyelője is. Feladata a közpénzek útjának nyomon követése, hogy jogosulatlan kifizetések ne történjenek.

96 igénylés
ADATV/623-1/2022     Tisztelt Adatigénylő!   Tájékoztatom, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésekt...
2022. évi Kincstár Kupa költsége
Response by Magyar Államkincstár to Dani Zoltán on .

Az információ hiányára hivatkozva le lett zárva

ADATV/562-2/2022   Tisztelt Adatigénylő!   Alábbi adatkérésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a kért adatok jelenleg még nem állnak a Kincstár r...
ADATV/601-2/2022 Tisztelt Adatigénylő! 2022. november 3-án kelt adatigénylésére tájékoztatom az alábbiakról: 2021. decemberében - 678 531 fő részes...
Településszintű nyugdíjösszeg
Response by Magyar Államkincstár to Pete Luca on .

Régóta lejárt

ADATV/579-2/2022 Tisztelt Adatigénylő! Tájékoztatom, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérés...
2022. évi Kincstár Kupa költsége
Response by Magyar Államkincstár to Dani Zoltán on .

Az információ hiányára hivatkozva le lett zárva

ADATV/440-2/2022   Tisztelt Adatigénylő!   Alábbi adatkérésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a kért adatok jelenleg még nem állnak a Kincstár r...
ADATV/295-3/2022   Tisztelt Adatigénylő!   A Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) 2022. május 18. napján érkezett közérdekű adat...
Tisztelt Magyar Államkincstár! Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews. I am writing to request an internal...
ADATV/209-4/2021 Tisztelt Adatigénylő! Tájékoztatom, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérés...
ADATV/196-7/2021   Tisztelt Adatigénylő!   A 2021.11.27-én benyújtott adatigénylésével összefüggésben tájékoztatom, hogy az adatokat a Magyar...
Tisztelt Levélíró!   Köszönettel megkaptuk a levelét. A válaszadásig türelmét kérjük!   Üdvözlettel: Magyar Államkincstár   -------------...
        ADATV/142-6/2021     Tisztelt Adatigénylő!   A Miniszterelnökség mint a Magyar Falu Program támogatója által meghozott és kihirdetett dö...
ADATV/120-6/2021     Tisztelt Adatigénylő!   Az alábbi adatkérésével tájékoztatom, hogy a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halásza...
Méhészeti program
Response by Magyar Államkincstár to Tompos Márton on .

Részben teljesítette

ADATV/82-8/2021   Tisztelt Adatigénylő!   Alábbi adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a kért adatokat a 2007. évi XVII. törvény 24...
ADATV/52-6/2021     Tisztelt Adatigénylő!   Adatkérésével összefüggésben ezúton tájékoztatom az alábbiakról:     1.   A Magyar Álla...
Tisztelt Levélíró!   Köszönettel megkaptuk a levelét. A válaszadásig türelmét kérjük!   Üdvözlettel: Magyar Államkincstár   -------------...
Honosított állampolgárok: nyugdíj
Response by Magyar Államkincstár to Kárpáti Jakab on .

Besorolásra vár

ADATV/38-6/2021 Tisztelt Adatigénylő! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bek...
Jóléti juttatások
Response by Magyar Államkincstár to Kárpáti Jakab on .

Részben teljesítette

ADATV/16-14/2021    Tisztelt Adatigénylő!   Az ukrán állampolgárok által igénybe vett pénzbeli ellátások adataira vonatkozó közérdekű adatkérés...
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01886
Response by Magyar Államkincstár to Király Róbert on .

Részben teljesítette

Tisztelt Adatigénylő! A felhívás TOP-7.1.1-16-H-090-3 4.4.2 pontban szerepel az értékelési szempontrendszer, ami alapján a HACS döntést hozott. A felh...
Tisztelt Levélíró!   Köszönettel megkaptuk a levelét. A válaszadásig türelmét kérjük!   Üdvözlettel: Magyar Államkincstár   -------------...
Költségvetési Beszámoló, 2018, 2019, 2020
Response by Magyar Államkincstár to Fodor Eva on .

El lett utasítva

Tisztelt Adatigénylő! Az Infotv. 30. § (2) bekezdésére figyelemmel tájékoztatom, hogy a költségvetési beszámolók a parlament.hu weboldalon nyilvánosan...
ADATV/21-6/2021 Tisztelt Ügyvezető Elnök Úr! A Magyar Államkincstár adatkezelési cél hiányában nem jogosult az özvegyi nyugellátásban nem részesülő...
​ADATV/25-6/2021   Tisztelt Adatigénylő!   A Magyar Államkincstár nem rendelkezik  a kért adattal.   Jogorvoslati tájékoztató   Tekinte...
KMKSZ
Response by Magyar Államkincstár to Kárpáti Jakab on .

Régóta lejárt

Tisztelt Levélíró!   Köszönettel megkaptuk a levelét. A válaszadásig türelmét kérjük!   Üdvözlettel: Magyar Államkincstár   -------------...
  ADATV/15-6/2021   Tisztelt Adatigénylő!   Kérdésére válaszolva az alábbi táblázat tartalmazza az özvegyi nyugdíjban részesülők nemenkénti...
Hányan kaptak - kérelemre - kiegészítő nyugdajat?
Response by Magyar Államkincstár to Karácsony Mihály on .

Az információ hiányára hivatkozva le lett zárva

ADATV/89-5/2020   Tisztelt Adatigénylő!   A Magyar Államkincstár nyugdíjfolyósítási adatbázisban nem találhatók külön megjelölt – tehát lekérd...

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?