Jelentés a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) működéséről

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Vidékfejlesztési Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a "Jelentés a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) működéséről és hatékonysági racionalizálási lehetőségeiről." című , 2012-ben, a VM Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet főigazgatójának megrendelése alapján készült jelentést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. augusztus 3.

Üdvözlettel:

Becker András

 

A Földművelésügyi Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, míg munkatársaink beadványát megválaszolják.

 

Üdvözlettel:

Földművelésügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatok Osztálya

idézett részek megjelenítése

1 Attachment

Tisztelt Becker András Úr!

Mellékelten küldöm a Földművelésügyi Minisztérium válaszát alábbi közérdekűadat-igénylésére.

Tisztelettel:

Földművelésügyi Minisztérium
Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya

1055 Budapest, Kossuth tér 11.
[email address]
www.kormany.hu

 Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt!

idézett részek megjelenítése

Ivádiné Kismődi Emese,

1 Attachment

Tisztelt Becker András Úr!

Megkeresésére mellékelten küldöm a "Jelentés a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) működéséről és hatékonysági racionalizálási lehetőségeiről." című 2012-ben, a  VM Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet főigazgatójának megrendelése alapján készült dokumentumot.

Üdvözlettel:

Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid
főigazgató

megbízásából

Ivádiné Kismődi Emese
referens

Herman Ottó Intézet

idézett részek megjelenítése