Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Tiszafüred Azbesztlerakó engedélyei és Környezetvédelmi Hatóság Intézkedéseinek Határozatai

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- A JNSZ Megyei Kormányhivatal JN/58/07650-06/2023 továbbá a JN/59/07650-05/2023 iktatószámú intézkedési tervhez kötődő Határozatait, illetve amennyiben ahhoz további más iktatószámú Határozat kapcsolódik úgy kérem szíveskedjenek azokat is rendelkezésemre bocsátani.

- a tiszafüredi azbesztlerakó létesítésével összefüggésben, továbbá engedélyezésével, előzetes és vagy környezethasználati, vagy bármilyen szakmai állásfoglalással kapcsolatosan rendelkezésre álló iratokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 25.

Üdvözlettel:

Nagy Mária

Szűcs-Kuklis Boglárka Barbara, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

4 Melléklet

Tisztelt Nagy Mária!

Dr. Berkó Attila főispán úr nevében és megbízásából mellékelten megküldöm
a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal válaszát közérdekű
adatigénylése tárgyában.
Tisztelettel:
Szűcs-Kuklis Boglárka
adatvédelmi tisztviselő
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal
Főispáni Kabinet
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Tel: [1]56/578-438
E-mail: [email address]

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:56795922