Gödi napelempark engedélyei - SUNGOD-BETA Kft.

Bodnár Zsuzsa made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros Kormányhivatala

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Göd 099/37 hrsz-ú és 099/39 hrsz-ú helyszínekre engedélyezett, 499 kVA teljesítményű napelemes kiserőmű létesítésére a Budapest Főváros Kormányhivatala, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály (továbbiakban: BFKH-MEMF) által a SUNGOD-BETA Kft. részére kiadott építési engedélyt, valamint az építési engedély módosítását és hosszabbítását engedélyező határozatokat, melyek tartalmazzák az alábbi szakhatóságok engedélyeit: Göd Város Önkormányzata, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály, Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. november 9.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

közérdekű adatigénylés, Budapest Főváros Kormányhivatala

5 Attachments

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!
Mellékelten küldöm a közérdekű adatigénylésre készített válaszlevelet és
mellékleteit.
Tisztelettel:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közérdekű adatszolgáltatás
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c.
E-mail: [email address]
Honlap: [1]http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...

References

Visible links
1. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...