Tisztelt Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Kazincbarcikán 2013.szeptember, 2013.október, 2013.november hónapban végzett fakivágásokkal kapcsolatos teljes iratanyagot, különös tekintettel az eljárás(ok)ban beszerzett szakhatósági hozzájárulásokat, illetve a felhasznált szakvéleményeket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. december 17.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft.!

2013.december 17-én kelt közadatigénylésemre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében azonnal, de legkésőbb 15 napon belül válaszolniuk kellett volna. Kérem szíveskedjenek jogszabályi kötelezettségüknek eleget tenni, a kért adatokat elküldeni részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Buza Orsolya,

10 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

A BARCIKA Park Nonprofit Kft. képviseletében eljárva, az Ön által
"Fakivágások" megnevezésű, közérdekű adat kiadása iránti kérelmének
teljesítéseként ismételten megküldöm az Ön részére a már korábban
rendelkezésére bocsátott iratokat, szíves felhasználás végett.

Tisztelettel: BARCIKA Park Nonprofit Kft.
Képv.: dr. Buza Orsolya

Buza Orsolya,

6 Melléklet

 • Attachment

  ISO 8859 1 B ZmFraXbhZ FzLkJlamVsZW506XMgMi4 ISO 8859 1 B NC4ucGRm.pdf

  4.1M Download View as HTML

 • Attachment

  ISO 8859 1 B ZmFraXbhZ FzLkVuZ2Vk6Wx5LSBr6XJlbGVtIDIuMyB0ZXJ2IDEucGRm.pdf

  178K Download View as HTML

 • Attachment

  ISO 8859 1 B ZmFraXbhZ FzLkVuZ2Vk6Wx5LWvpcmVsZW0gMi4zIHRlcnYgMi5wZGY.pdf

  167K Download View as HTML

 • Attachment

  ISO 8859 1 B ZmFraXbhZ FzLkVuZ2Vk6Wx5LWvpcmVsZW0gMi4zLnBkZg.pdf

  3.3M Download View as HTML

 • Attachment

  ISO 8859 1 Q Szabads E1g t E9ri f E1k 2Ejpg.jpg

  567K Download

 • Attachment

  ISO 8859 2 B a 1z6XL1bGV26WwuMTQwNDI1Li5wZA ISO 8859 2 B Zg.pdf

  440K Download View as HTML

Tisztelt Erdélyi Katalin!

A BARCIKA Park Nonprofit Kft. képviseletében eljárva, jelen iratom
mellékleteként csatolom azon okiratokat, melyek az Ön által "Fakivágások"
címmel előterjesztett közérdekű adatigényének teljesítéseként, az
előbbiekben megküldött válaszlevél mellékletét a csatolmány fájlmérete
miatt nem képezhették. Kérem, hogy, a rendelkezésére bocsátott okiratokat,
annak ellenére, hogy azok külön e-mailben kerültek az Ön részére
megküldésre, ugyanazon kérelme teljesítése körében legyen szíves
figyelembe venni.

Tisztelettel: BARCIKA Park Nonprofit Kft.
Képv.: dr. Buza Orsolya

Tisztelt dr.Buza Orsolya!

Köszönöm szépen.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin