Tisztelt Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Kazincbarcikán 2013.szeptember, 2013.október, 2013.november hónapban végzett fakivágásokkal kapcsolatos teljes iratanyagot, különös tekintettel az eljárás(ok)ban beszerzett szakhatósági hozzájárulásokat, illetve a felhasznált szakvéleményeket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. december 17.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft.!

2013.december 17-én kelt közadatigénylésemre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében azonnal, de legkésőbb 15 napon belül válaszolniuk kellett volna. Kérem szíveskedjenek jogszabályi kötelezettségüknek eleget tenni, a kért adatokat elküldeni részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Buza Orsolya,

10 Attachments

Tisztelt Erdélyi Katalin!

A BARCIKA Park Nonprofit Kft. képviseletében eljárva, az Ön által
"Fakivágások" megnevezésű, közérdekű adat kiadása iránti kérelmének
teljesítéseként ismételten megküldöm az Ön részére a már korábban
rendelkezésére bocsátott iratokat, szíves felhasználás végett.

Tisztelettel: BARCIKA Park Nonprofit Kft.
Képv.: dr. Buza Orsolya

Buza Orsolya,

6 Attachments

Tisztelt Erdélyi Katalin!

A BARCIKA Park Nonprofit Kft. képviseletében eljárva, jelen iratom
mellékleteként csatolom azon okiratokat, melyek az Ön által "Fakivágások"
címmel előterjesztett közérdekű adatigényének teljesítéseként, az
előbbiekben megküldött válaszlevél mellékletét a csatolmány fájlmérete
miatt nem képezhették. Kérem, hogy, a rendelkezésére bocsátott okiratokat,
annak ellenére, hogy azok külön e-mailben kerültek az Ön részére
megküldésre, ugyanazon kérelme teljesítése körében legyen szíves
figyelembe venni.

Tisztelettel: BARCIKA Park Nonprofit Kft.
Képv.: dr. Buza Orsolya

Tisztelt dr.Buza Orsolya!

Köszönöm szépen.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin